ผู้มีบุญ

เส้นทางของผู้มีบุญที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดย ส.ชิโนรส

ผู้มีบุญ
ผู้มีบุญ

เรื่องเส้นทางของผู้มีบุญที่ท่าน ส.ชิโนรสได้ถ่ายทอดนี้ เป็นธรรมะลึกซึ้งในเรื่องบุญกุศล แต่สำหรับกรณีตัวอย่างที่ท่านกล่าวถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ทำให้อดนึกถึงเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ไม่ได้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์เหลียงของจีน พระเถระรูปหนึ่งเดินทางจากชมพูทวีปมาถึงเมืองกวางตุ้งในปัจจุบัน แต่เดิมท่านเป็นเจ้าชายแห่งแคว้นคันธราษฎร์ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชเป็นศิษย์ของพระปรัชญาตาเถระ ผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิอย่างยิ่งยวด จึงได้ฝึกปฏิบัติฌานภาวนาจนแก่กล้า ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสังฆปรินายกแห่งพุทธศาสนานิกายฉาน (เซน) ท่านแยกออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายนี้ที่ประเทศจีน

พระเจ้าเหลียงอู่ตี้ทรงเป็นฮ่องเต้ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก พอทรงทราบว่ามีพระเถระมาจากชมพูทวีปก็ทรงนิมนต์เข้าวังเพื่อถวายภัตตาหาร ฮ่องเต้สนทนาธรรมกับพระเถระโดยทรงมีพระราชปุจฉาว่า “ข้าพเจ้าสร้างวัดวาอารามในพระพุทธศาสนามากมาย อนุญาตให้กุลบุตรและกุลธิดาบวชในบวรพระพุทธศาสนา บริจาคให้ทานแก่ผู้ทุกข์ยาก ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้าง”

พระเถระวิสัชชนาถวายทันทีว่า “การกระทำเช่นนี้ไม่เป็นหนทางแห่งกุศล”

คำตอบของพระเถระทำให้พระเจ้าเหลียงอู่ตี้ทรงไม่พอพระทัย พระองค์จึงไม่สนใจพระเถระรูปนี้อีกต่อไป พระเถระจึงเดินทางต่อไปยังอีกสถานที่แห่งหนึ่ง แล้วสอนศิลปะการป้องกันตัวให้กับพระภิกษุเพื่อใช้ป้องกันตัว ต่อมากลายเป็นวัดเส้าหลิน

 

พระโพธิธรรม หรือ อรหันต์ตั้กม้อ

 

หลังจากนั้นผ่านไปหลายปี ข้าหลวงคนหนึ่งในราชสำนักได้จัดภัตตาหารเจถวายพระธรรมาจารย์ฮุ่ยเหนิง และถามถึงสาเหตุที่พระเถระชาวอินเดียวิสัชชนาถวายพระเจ้าเหลียงตี้ไปเช่นนั้น

พระธรรมจารย์ตอบว่า ” พระโพธิธรรมตอบไว้ดีและถูกต้องแล้ว การสร้างวัดวาอาราม การอนุญาตให้พสกนิกรบวช บริจาคทาน ไม่ได้เป็นหนทางแห่งกุศล แต่ได้เพียงความปีติเท่านั้น การเข้าถึงธรรมต่างหากที่จะเป็นกุศล ”

เรื่องของพระโพธิธรรม หรือ อรหันต์ตั๊กม้อ กับ พระเจ้าเหลียงอู่ตี้ ถูกยกเป็นกรณีตัวอย่างอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ตระหนักถึงหนทางแห่งกุศลที่แท้จริงว่าพึงเป็นอย่างไร ซึ่งพระธรรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงได้ทำให้กระจ่างแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำบุญคือปีติ หรือความรู้สึกเอิ่บอิ่มจากการทำบุญ

คัมภีร์วิมานวัตถุ คัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องผลบุญของเทวดาไว้มากมาย ก่อนที่จะเกิดเป็นเทวดา ในขณะที่กำลังจะสิ้นใจ ได้ระลึกถึงความรู้สึกที่เป็นปีติอันเกิดจากการทำบุญ เช่น หญิงนางหนึ่งถวายข้าวตอกแด่พระมหากัสสปะ ระหว่างเดินกลับบ้านถูกงูกัด นางสิ้นลมเพราะพิษงู แต่จิตที่มีปีติได้ส่งจิตของนางไปสู่ภพภูมิใหม่คือเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ เรื่องนี้ชาวพุทธรู้จักในชื่อเรื่อง “เทพธิดาข้าวตอก” เป็นต้น

 

ที่มา

กรรมรหัสลับที่แก้ได้ โดย ส.ชิโนรส

เทพธิดาข้าวตอก

https://th.wikipedia.org/จักรพรรดิเหลียงอู่ 

https://th.wikipedia.org/พระโพธิธรรม 

ภาพ 

https://pixabay.com

http://siempretoy.blogspot.com


บทความน่าสนใจ

ปังปันบุญ ขนมปังแลกบุญ เพื่อผู้ป่วย HIV วัดพระบาทน้ำพุ

นักร้องลูกทุ่งสายบุญ ไผ่ พงศธร สร้าง ศาลาอเนกประสงค์ ถวายวัดที่บ้านเกิด

บุญ…ครั้งสุดท้าย เรื่องเล่าของหญิงสาว ผู้บริจาคอวัยวะ

เศรษฐีตระหนี่ ทำบุญแล้วเสียดายทรัพย์ โดย ส.เขมรังสี (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

10 ทางเลือกใน การทำบุญ โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท

เทวดาใน สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

พระเถระท่องสวรรค์เยือน วิมานของเทวดา ไม่ทำบุญ

พระโมคคัลลานะ เขย่า วิมานพระอินทร์

5 ขั้นตอนสู่ การเจริญสติ วิถีเซน ที่คุณเองก็ทำได้ทุกวัน

ความแตกต่างระหว่าง การเจริญสติ แบบเถรวาท VS เซนญี่ปุ่น

ชาดก การรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่ง กุศล และ อกุศล โดย ท่านว.วชิรเมธี

Dhamma Daily : ไม่ทำบุญแต่ทำทาน จะสามารถ อุทิศส่วนกุศล ให้ ญาติที่ล่วงลับ ได้ไหม

 

keyboard_arrow_up