พาหุงมหากา

” พาหุงมหากา ” พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ

Alternative Textaccount_circle
event
พาหุงมหากา
พาหุงมหากา

” พาหุงมหากา ” พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียกความเชื่อมั่นและสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ขอแนะนำให้สวด บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่เรียกกันว่า ” พาหุงมหากา ”  พาหุง นั้นหมายถึง พุทธชัยมงคลคาถา ส่วน มหากา หมายถึง มหาการุณิโกนาโถ เป็นบทสวดมนต์ที่นิยมสวดหลังสวดพาหุงจบ


กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

  • พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
  • สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
  • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

พุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

ธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่อสวดคาถาพาหุง >>>

Summary
" พาหุงมหากา " พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ
Article Name
" พาหุงมหากา " พุทธคาถาเรียกความมั่นใจและสร้างกำลังใจ
Description
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียกความเชื่อมั่นและสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ขอแนะนำให้สวด บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่เรียกกันว่า " พาหุงมหากา "  พาหุงนั้นหมายถึง พุทธชัยมงคลคาถา แต่ มหากา หมายถึง มหาการุณิโกนาโถ บทสวดมนต์ที่นิยมสวดหลังสวดพาหุงจบ
Author
Publisher Name
Secret Magazine Thailand
Publisher Logo
keyboard_arrow_up