คลายข้อสงสัย นิทานชาดก 500 ชาติ เส้นทางแห่งบารมี 30 ทัศ มีกี่เรื่องกันแน่ ?

นิทานชาดก 500 ชาติ
นิทานชาดก 500 ชาติ

คลายข้อสงสัย นิทานชาดก 500 ชาติ เส้นทางแห่งบารมี 30 ทัศ มีกี่เรื่องกันแน่ ?

นิทานชาดก 500 ชาติ หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ” พระเจ้า 500 ชาติ ” คือนิทานชาดก หรือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตพระชาติของพระพุทธเจ้า 500 พระชาติ แต่ตามจริงแล้ว นิทานชาดก 500 ชาติ มีกี่เรืองกันแน่ ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องนี้ มาทำความรู้จักกับความหมายของนิทานชาดกกันก่อน

สารานุกรมเสรีให้ความหมายของนิทานชาดกไว้ว่า เป็นเรื่องที่เล่าถึงการที่พระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่าง ๆ ได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้าง แต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง จะถือว่า เรื่องชาดก เป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ ในอรรถกถาแสดงด้วยว่า ผู้นั้นผู้นี้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธกาล แต่ในบาลีพระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงบางเรื่อง เพราะฉะนั้น สาระสำคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้น ๆ

 

นิทานชาดก 500 ชาติ

 

ชาดกจึงหมายถึงพระชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดมานานมากแล้ว ก่อนที่พระองค์จะเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ลานธรรมจักรได้ศึกษาเรื่องการเสวยพระชาติของพระโพธิสัตว์ไว้ดังนี้

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>> 

Summary
คลายข้อสงสัย นิทานชาดก 500 ชาติ เส้นทางแห่งบารมี 30 ทัศ มีกี่เรื่องกันแน่ ?
Article Name
คลายข้อสงสัย นิทานชาดก 500 ชาติ เส้นทางแห่งบารมี 30 ทัศ มีกี่เรื่องกันแน่ ?
Description
นิทานชาดก 500 ชาติ หรือที่คนไทยเรียกกันว่า " พระเจ้า 500 ชาติ " คือนิทานชาดก หรือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตพระชาติของพระพุทธเจ้า 500 พระชาติ แต่ตามจริงแล้ว นิทานชาดก 500 ชาติ มีกี่เรืองกันแน่ ?
Author
Publisher Name
Secret Magazine Thailand
Publisher Logo
keyboard_arrow_up