มนต์อาลัมพายน์

เผยที่มาของ มนต์อาลัมพายน์ และข้อเท็จจริงเรื่องพญานาคกลัวมนต์นี้จริงหรือไม่ 

มนต์อาลัมพายน์
มนต์อาลัมพายน์

เผยที่มาของ มนต์อาลัมพายน์ และข้อเท็จจริงเรื่องพญานาคกลัวมนต์นี้จริงหรือไม่

มีละครถึง 2 เรื่องแล้วที่กล่าวถึง มนต์อาลัมพายน์ คือเรื่อง นาคี และ เพลิงนาคา เป็นเรื่องที่ชวนให้สงสัยอยู่ไม่น้อยว่าทำไมพญานาคถึงกลัวมนต์บทนี้ และมนต์บทนี้มีที่มาอย่างไร ซีเคร็ตจึงหาคำตอบมาฝาก เพื่อคลายข้อสงสัยนี้แก่ชาวซีเคร็ตทุกท่าน

หากยังจำกันได้กับละครเรื่อง นาคี ที่หมอเมืองอินทร์ใช้มนต์อาลัมพายน์สะกดเจ้าแม่นาคี และละครเรื่อง เพลิงนาคา ที่ภุมภนาคราชสะกดสิงหนาคราชผู้เป็นพี่ชายไว้ด้วยมนต์อาลัมพายน์ เราลองมาทำความรู้จักกับมนต์บทนี้กันดีกว่า

 

ความเป็นมาของมนต์อาลัมพายน์

ในชาดกเรื่อง ภูริทัตตชาดก ไม่ได้กล่าวถึงมนต์บทนี้ หากมีใกล้เคียงก็คือ ” ครุฑมาบอกวิชาหมองูอย่างสูง แก่ฤาษีโกสิยโคตรผู้อยู่ในป่า ประพฤติตบะอยู่สิ้นกาลนาน เราเข้าไปหาฤาษีตนหนึ่งซึ่งนับเข้าในพวกฤาษีผู้บำเพ็ญตนอาศัยอยู่ในระหว่างภูเขา ได้บำรุงท่านโดยเคารพ มิได้เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน ในกาลนั้น ท่านบำเพ็ญวัตรและพรหมจรรย์ เป็นผู้มีโชค เมื่อได้สมาคมกับเรา จึงสอนมนต์ทิพย์ให้แก่เราด้วยความ รัก เราทรงไว้ซึ่งผลอันวิเศษในมนต์นั้น จึงไม่กลัวต่อนาค เราเป็น อาจารย์ของพวกหมอฆ่าพิษ ชนทั้งหลายรู้จักเราว่าอาลัมพายน์ “

ข้อความที่ยกมาจากภูริทัตตชาดกในพระไตรปิฎกนี้ แสดงให้เห็นว่า ไม่มีคำว่า “มนต์อาลัมพายน์” แต่มีชื่อของอาจารย์ของหมอฆ่าพิษ หรือหมองู ชือว่า “อาลัมพายน์” ดังนั้นมนต์อาลัมพายน์จึงอาจหมายความว่าเป็นมนต์ของอาลัมพายน์ ที่มาของมนต์ที่พราหมณ์คนนี้เรียนมาจากฤาษีโกสิยโคตรคือ ครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชา (มนต์) หมองูอย่างสูง (ไม่บอกว่าชื่อมนต์อะไร) แด่พระฤาษี ซึ่งพราหมณ์คนนี้ก็ดูแลรับใช้พระฤษีเป็นอย่างดีจนกระทั่งท่านเมตตาให้มนต์หมองูนี้มา อาลัมพายน์พราหมณ์จึงใช้มนต์นี้หาเลี้ยงชีพ

 

มนต์อาลัมพายน์

 

คัมภีร์อรรถกถาได้ขยายถึงสาเหตุที่ครุฑมอบมนต์นี้ให้แด่พระฤาษี ครุฑตนนี้คือพระยาสุบรรณได้จับพญานาคตนหนึ่งมาจากมหาสมุทรเพื่อกินเป็นอาหาร ครุฑจับที่หัวของพญานาค พาบินผ่านป่าหิมพานต์ หางของนาคจึงไปเกี่ยวกับต้นไทร ซึ่งเป็นจุดที่พระฤาษีตนนี้ใช้เดินจงกรม พอครุฑกินนาคเข้าไปแล้วจึงทราบว่านาคตนนี้เกี่ยวต้นไทรมาด้วย ครุฑนึกขึ้นได้ว่าเป็นต้นไทรที่อยู่ในบริเวณอาศรมของพระฤาษี จึงเกรงว่าตนจะบาปที่ได้ทำลายที่เดินจงกรมของผู้ทรงศีล จึงจำแลงกายเป็นมาณพเข้าไปหาพระฤาษี ได้ทำการขอขมาและบอกความจริงว่าตนคือครุฑที่ทำให้ต้นไทรของพระฤาษีเสียหาย และกลัวว่าจะเป็นบาปจึงเข้ามาขอขมา พระฤาษีจึงสอนว่าบาปจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อคนนั้นมีเจตนา ถ้าครุฑไม่มีเจตนาก็ถือว่าไม่บาป พญาครุฑซึ้งในโอวาทจึงมอบมนต์อาลัมพายน์ (ปรากฏชื่อมนต์นี้ในอรรถกถาภูริทัตตชาดก) ไว้ เมื่อพราหมณ์ (ชื่อว่า อาลัมพายน์พราหมณ์) เข้ามาปรนนิบัติดูแลพระฤาษีเป็นอย่างดีจึงได้เรียนมนต์นี้จากพระฤาษี

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง >>> พญานาคกลัวมนต์อาลัมพายน์จริงหรือไม่ 

keyboard_arrow_up