โลหะปราสาท

โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งศรัทธา จากมหาอุบาสิกาสู่พระมหากษัตริย์ 2 แผ่นดิน

โลหะปราสาท
โลหะปราสาท

โลหะปราสาทแห่งที่สามของโลก

โลหะปราสาทแห่งที่สามเกิดขึ้นจากพระราชศรัทธาแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระราชศรัทธาแรงกล้า ทรงทำนุบำรุงศาสนสถานมามากมาย ด้วยความสนพระทัยศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว ทำให้ทรงทราบจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่า มีสตรีในชมพูทวีปและพระมหากษัตริย์แห่งศรีลังกาได้สร้างพุทธศาสนาที่มุงหลังคาด้วยทองและทองแดง พระองค์ทรงเลื่อมใสจึงทรงสร้างโลหะปราสาทขึ้นภายในบริเวณวัดราชนันดารามวรวิหาร โดยโลหะปราสาทแห่งนี้มี 3 ชั้น และยอดปราสาท 37 ยอด ตามจำนวนของพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการนั่นเอง บนยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 

โลหะปราสาท
บนยอดสูงสุดของ โลหะปราสาท จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 

โพธิปักขิยธรรม 37 คือ ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้, ธรรมเกื้อหนุนแก่อริยมรรค ประกอบด้วยองค์ธรรมทั้งหมด 37 ประการดังนี้ สติปัฏฐาน 4  สัมมัปปธาน 4  อิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5  พละ 5  โพชฌงค์ 7 และ มรรคมีองค์ 8

โลหะปราสาทได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง ภายหลังก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ภายหลังพระองค์สวรรคตลง โลหะปราสาทก็มิได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ จนกระทั่งได้บูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จในสมัยพระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญรํสี) ปี พ.ศ. 2506 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ร่วมกันปรับปรุงแล้วเสร็จ เป็นแบบก่อโบกปูนสีแดง มณฑปทาสีขาว

 

โลหะปราสาท
โลหะปราสาท วัดราชนันดาฯ

 

ในปี พ.ศ. 2539 พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม (ในเวลาต่อมา) ได้ออกแบบวัสดุมุงและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ ทำให้ออกมาเป็นสีดำ และในปี พ.ศ. 2555 กรมศิลปากรได้ร่วมกับทางวัดบูรณะ มณฑปให้เป็นสีทอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560

 

ที่มา

https://th.wikipedia.org

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ประมวลธรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา โดย ดนัย เพิ่มปรีชาประสิทธิ์

ภาพ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

www.atsiamtour.com


บทความน่าสนใจ 

พระไตรปิฎก 2100 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานให้พี่น้องชาวไทย กราบไหว้ที่ เดอะมอลล์โคราช  

นาง วิสาขา หญิงงามแห่งพุทธสมัย

4 เด็กน้อยบรรลุธรรม ในพุทธกาล

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์

จุดจบของโจรขโมยศรัทธา ถึงเวลาที่ กรรมตามทัน เรื่องเล่าจากผู้อ่าน

คุณหมอผู้ยึดมั่นในความดี แม้ความตายก็ไม่อาจสั่นคลอน แรงศรัทธา

วัดเล่งเน่ยยี่ พุทธสถานแห่งศรัทธา ของพี่น้องไทย-จีน กลาง ย่านการค้าเยาวราช

20 ภาพบันดาลใจ ที่จะทำให้คุณ ไม่หมดศรัทธาใน เพื่อนมนุษย์

ฉลามวายร้าย บิ๊กไบค์จิตอาสา รับ-ส่งผู้ศรัทธา กราบสรีรสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

พลังแห่งศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมสักการะและเคลื่อน สรีระหลวงพ่อคูณ อย่างเหนียวแน่น

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา

สองอัครสาวก ซ้าย – ขวา ผู้ทำให้ เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา ผลิดอกออกผล

ประวัติเทศกาล กินเจ ความศรัทธา ที่ถ่ายทอด ผ่านทาง วัฒนธรรมการกิน

keyboard_arrow_up