น้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำศักดิ์สิทธิ์กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Alternative Textaccount_circle
event
น้ำศักดิ์สิทธิ์
น้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำศักดิ์สิทธิ์ กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ทำไมน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงมีความสำคัญต่อพระราชพิธี สังเกตความหมายของคำว่า “ราชาภิเษก” ก่อน ราชาภิเษกมาจากคำสองคำคือ ราช + อภิเษก  ราช หมายถึงพระราชา ส่วนอภิเษกหมายถึง รดน้ำ ราชาภิเษกจึงหมายถึง การรดน้ำเพื่อแต่งตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

 

ภาพพระราชพิธีสรงมูรธาภิเษก รัชกาลที่ 7 ภาพจาก https://library.stou.ac.th

 

เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศจึงมีความสำคัญเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในพระราชพิธี จากหลักฐานที่ปรากฏตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือ คำให้การของชาวกรุงเก่า กล่าวว่า

“…พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้นมาทำตั่งสำหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่น พระราชพิธีราชาภิเษก เป็นต้น พระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต้นไม้มะเดื่อ ทรงพระกระยาสนานก่อนแล้วจึงเสด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรปิฐ มุขอำมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์… ”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ยังสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ขั้นตอนของพระราชพิธีเริ่มจากพิธีตักน้ำและตั้งเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษกและสรงมูรธาภิเษก การทำพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ต่อมามีการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยคณะสงฆ์ ตั้งน้ำวงด้าย จุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นเป็นพิธีสรงมูรธาภิเษก แล้วประทับพระแท่นอัฐทิศอุทุมพรรับน้ำอภิเษก ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐรับการถวายสิริราชสมบัติและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ และพระราชพิธีการในขั้นตอนต่อไป

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>

 

keyboard_arrow_up