วัดเล่งเน่ยยี่

วัดเล่งเน่ยยี่ พุทธสถานแห่งศรัทธาของพี่น้องไทย-จีน กลางย่านการค้าเยาวราช

วัดเล่งเน่ยยี่
วัดเล่งเน่ยยี่

 

พระอาจารย์หลักโจ้ว หรือพระอาจารย์เหว่ยหลาง

 

ถัดมาทางซ้ายเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระบูรพาจารย์ ได้แก่ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็งโจวซือ) ผู้เป็นปฐมบูรพาจารย์ และพระอาจารย์หลักโจ้ว หรือพระอาจารย์เหว่ยหลาง

 

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิแจ้งมหาเถระ)

 

ส่วนทางขวาของที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิแจ้งมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายองค์ที่ 6 และเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสองค์ที่ 7

 

 

ศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยว การเกิดขึ้นของวัดมังกรกมลาวาสมาจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระทัยเปิดกว้างให้กับทุกศาสนาของพสกนิกรบนแผ่นดินของพระองค์ ชาวจีนโพ้นทะเลที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาได้มีศาสนสถานสำหรับปฏิบัติศาสนพิธี และเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ

 

 

แม้ว่าจะมาวัดจีนแห่งนี้หลายครั้งแล้ว จนจำได้ดีว่าอะไรอยู่ตรงไหน ทุกครั้งที่มาก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยสักครั้ง เพราะมีมุมต่าง ๆ ให้เราพินิจชมความงดงามของศิลปะจีน ภาพวาดพระอรหันต์ เทพเจ้า และลวดลายจีนตามพื้นกระเบื้องและผนัง ชมความเก่าแก่ที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน เพื่อมองหาอดีต นี่คือเสน่ห์ของการเที่ยวชมวัดแห่งนี้

 

ผมชอบกวีที่ตั้งอยู่หน้ารูปเคารพของพระอาจารย์หลักโจ้ว หรือพระอาจารย์เหว่ยหลางมาก มีความว่า

 

“กายเปรียบต้นโพธิ์

จิตเปรียบเหมือนกระจกเงาอันใส

ให้หมั่นเช็ดถูทุกวัน

อย่าให้ฝุ่นละอองลงจับ”

 

แล้วบทกวีนี้จะถูกตอบโต้กลับว่า

 

“ต้นโพธิ์เดิมหามีต้นไม่

อีกทั้งไม่มีกระจกเงาอันใส

มูลเดิมไม่มีอะไรสักอย่าง

แล้วฝุ่นละอองจะลงจับอะไร”

 

เดิมทีแล้วเรามีอะไรที่เป็นเรา สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นเราล้วนมาจากขันธ์ 5 หากไม่มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อาจไม่มีตัวตน (อัตตา) ถ้าละอุปาทาน (ยึดติด) สุญญตา (่ว่างเปล่า) ก็เป็นอนัตตา (ไร้ตัวตน) เมื่อไร้ตัวตนสิ่งที่เข้ามากระทบให้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็จะไม่มี

นอกจากความตระการตาของวัดวาอาราม คติธรรมที่วัดต้องการสอนก็มีค่าไม่แพ้กัน การเข้าใจถึงธรรมะของพระศาสนา ทุกครั้งที่เข้าวัด ก็จะกลายเป็นวัตร (ปฏิบัติ) ไปโดยไม่รู้ตัว

 

ที่มา :

ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย พิมพ์แจกในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมังกรกมลาวาส

เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีน โดย นวรัตน์ ภักดีคำ สำนักพิมพ์อมรินทร์  

www.finearts.go.th/อนุสรณ์พิธีมหากุศลพุทธาภิเษกเฉลิมสมโภชน์ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

https://th.wikipedia.org/วัดมังกรกมลาวาส


บทความน่าสนใจ

ไหว้พระเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ นพปฏิมารัตนมารวิชัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ชวนไหว้พระ-ทำบุญ สักการะหลวงปู่ไข่ – วัดบพิตรพิมุข

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

ผ่อนกายคลายใจ ไหว้พระ ชมธรรมชาติที่บ้านทองเอน จ.สิงห์บุรี

กาละแมร์ พิธีกรสาวสายบุญ ตระเวนไหว้พระทำบุญที่อินเดีย-เมียนมา

keyboard_arrow_up