วัดเล่งเน่ยยี่

วัดเล่งเน่ยยี่ พุทธสถานแห่งศรัทธาของพี่น้องไทย-จีน กลางย่านการค้าเยาวราช

วัดเล่งเน่ยยี่
วัดเล่งเน่ยยี่

 

ภาพพระไตรพุทธ

 

กลางอารามมีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ (เหิงซานซื่อฝัว หรือ ไตรพุทธ) ได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

พระอมิตาภพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าแห่งพุทธเกษตรตะวันตกชื่อว่า “สุขาวดี” ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแห่งแดนสุขาวดี ได้เสวยพระชาติเป็นพระราชามีพระนามว่า “ธรรมกร” แล้วได้ตั้งปณิธานถึง 48 ประการ

พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าแห่งพุทธเกษตรตะวันออกชื่อว่า “ศุทธิไวฑูรยะ” ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแห่งแดนศุทธิไวฑูรยะ ได้ตั้งปณิธานถึง 12 ประการเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

พระศากยมุนีพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าแห่งโลกมนุษย์ ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าชายมีพระนามว่า “สิทธัตถะ”

 

 

นอกจากพระไตรพุทธแล้ว ยังมีรูปเคารพของ 18 อรหันต์ตั้งเรียงรายข้างพระประธานด้วย ชาวจีนเชื่อว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว แต่ยังมีพระอรหันต์อีก 18 รูปที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพิทักษ์ และคอยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จากพระไตรพุทธ ซึ่งเป็นพระประธานของวัดมังกรกมลาวาสแล้ว เดินออกมาทางด้านซ้ายมือ จะเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาเต๋าและขงจื่อ

 

ภาพจากพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

 

ถัดจากศาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคติจีนจะพบกับที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ หรือ ตี้จ้างหวังผู่สัก เป็นพระโพธิสัตว์ที่สถิตอยู่ในนรกภูมิ เพื่อโปรดวิญญาณคนตาย มีตำนานกล่าวถึงประวัติของพระองค์ว่า เดิมทีเป็นเจ้าชายมาจากอาณาจักรซิลลา ประเทศเกาหลีในปัจจุบัน เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจนตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช และเดินทางมาศึกษาพระธรรมยังประเทศจีน ได้พำนักยังเขาจิ่วหวาซานจนกระทั่งสำเร็จมรรคผล

 

ภาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

 

จากนั้นเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือที่คนจีนนิยมเรียกว่า “กวนอิม” มีตำนานเล่าถึงประวัตินิรมาณกาย (กายมนุษย์) ของพระองค์ว่า เดิมทีเป็นเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านแห่งอาณาจักรชิงหลิน มีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์มาก ด้วยความที่ทรงเป็นผู้มีอุปนิสัยเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่น จึงเป็นที่เคารพและศรัทธา

 

คลิกเลข 5 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

keyboard_arrow_up