วัดเล่งเน่ยยี่

วัดเล่งเน่ยยี่ พุทธสถานแห่งศรัทธาของพี่น้องไทย-จีน กลางย่านการค้าเยาวราช

วัดเล่งเน่ยยี่
วัดเล่งเน่ยยี่

 

วัดมังกรฯ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับถนนมังกรสายนี้ พระอาจารย์สกเห็ง เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพุทธศาสนิกชนชาวจีนในบริเวณนี้สร้างพุทธสถานนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2414 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

วัดเล่งเน่ยยี่
ภาพพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็งโจวซือ) ปฐมบูรพาจารย์

 

พระอาจารย์สกเห็งเป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างวัดมังกรฯ ถ้าจะไม่กล่าวถึงประวัติของท่านเลยคงเหมือนขาดอะไรบางอย่างไป จึงขอเล่าพอเป็นสาระความรู้ว่า ท่านเกิดในครอบครัวค้าขาย ตอนเด็กได้ติดตามบิดาไปค้าขายที่จังหวัดเกียเอ้งแต่ไม่รุ่งจึงเปลี่ยนไปค้าขายที่กัวลาลัมเปอร์แทน ต่อมาบิดาสิ้นบุญ ท่านต้องกลับไปอยู่กับมารดา แล้วย้ายไปอยู่ที่กวางตุ้ง ไม่นานมารดาสิ้นบุญไป ตอนนั้นท่านมีอายุเพียง 17 ปี

ชีวิตของท่านก็หักเหมาสู่พระพุทธศาสนาเมื่อได้พบกับพระอาจารย์ฮวบที้ ท่านบรรพชาเป็นสามเณรคอยติดตามรับใช้พระอาจารย์ฮวบที้ พออายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุจึงขออนุญาตพระอาจารย์ออกธุดงค์ แล้วทราบว่าที่เมืองไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงอยากเดินทางมาที่เมืองไทย

เมื่อท่านเดินทางมาเมืองไทยจนถึงบริเวณเยาวราช ได้อาศัยอยู่ในศาลเจ้ากวนอิมร้างใกล้วัดกุศลสมาตรในปัจจุบัน ด้วยจริยวัตรที่งดงามและเคร่งครัดในศีล ทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นร่วมกันเรี่ยไร่เพื่อบูรณะเป็นอารามให้ท่านพำนัก เรียกว่า “วัดย่งฮกยี่” ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า “วัดบำเพ็ญจีนพรต” จากนั้นก็มีพระภิกษุจีนมากขึ้น

พระอาจารย์สกเห็งตัดสินใจสร้างวัดแห่งใหม่บริเวณถนนเจริญกรุง รัชกาลที่ 5 ทรงให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์การสร้างวัดจีนแห่งนี้ โดยให้พระยาโชฏึกราชเศรษฐี (เถียน) ผู้นำชาวจีนในบริเวณนี้ เป็นผู้อำนวยการสร้างวัด และมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์พระอาจารย์สกเห็งเป็น “พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร” ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส

 

 

พอเข้ามาในวัดมังกรกมลาวาสแล้ว สิ่งที่ชวนทำให้ตื่นตาตื่นใจในแวบแรกที่เห็นคือ สถาปัตยกรรมซุ้มหลังคาจีนแต้จิ๋วที่ตกแต่งด้วยลีลาของมังกรและหงส์ สัตว์ในเทพนิยายจีน ที่เชื่อว่าเป็นพาหนะของเทพเจ้า  และลวดลายเถาดอกไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล

 

คลิกเลข 3 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

keyboard_arrow_up