ถวายสังฆทาน

ขั้นตอนการ ถวายสังฆทาน ที่ถูกต้อง ทำแบบนี้ได้บุญสูงสุด

ถวายสังฆทาน
ถวายสังฆทาน

ขั้นตอนการ ถวายสังฆทาน ที่ถูกต้อง ทำแบบนี้ได้บุญสูงสุด

ในปัจจุบันคนนิยมทำบุญด้วยการ ถวายสังฆทาน กันมาก เพราะสามารถทำได้ทุกวันที่ตนเองสะดวก ไม่จำกัดว่าต้องเป็นวันพระเท่านั้น และยังใช้เวลาไม่นาน มาดูกันว่าขั้นตอนการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง ทำอย่างไร

 

 

แบบไหนคือสังฆทาน

สิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างแรก คือ การทำบุญ แบบสังฆทาน (สังฆะ – หมู่สงฆ์, ทาน – การให้) ไม่ได้หมายถึงการ ถวายถังเหลือง และไม่ได้หมายถึงการนิมนต์พระ 4 รูปขึ้นไปมานั่ง เรียงกันแล้วถวายปัจจัย 4

การทำบุญจะเป็นแบบสังฆทานหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของ ที่เราถวาย แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำบุญที่ต้องเป็นแบบไม่เจาะจง ผู้รับ เป็นการทำบุญให้พระพุทธศาสนาโดยรวม โดยการทำบุญ ที่นับได้ว่าเป็นสังฆทานควรจะมีองค์ประกอบครบ 3 ข้อ ดังนี้

 

  1. จิตของคนทำบุญ จะต้องไม่ยึดติดว่าอยากทำบุญกับพระ รูปใดเป็นพิเศษ เป็นจิตที่มุ่งถวายให้หมู่สงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยรวม

 

  1. พระที่รับของทำบุญจะต้ องเป็ นตัวแทนของพระพุทธศาสนา หรือวัด เช่น เราแจ้งกับทางวัดว่าจะนิมนต์พระมาจำนวน กี่รูป แล้วให้ทางวัดส่งพระที่เป็นตัวแทนมา ซึ่งในกรณี แบบนี้ ไม่ว่าเราจะนิมนต์พระกี่รูปก็ถือว่าเป็นตัวแทน พระพุ ทธศาสนาทั้งสิ้น (1 รู ปก็ ได้ แต่ โดยทั่วไปจะนิมนต์ 4 รูปขึ้นไป) แต่ถ้าเราไปหาพระแล้วนิมนต์ท่านทีละรูป แบบนี้แม้ว่าจะนิมนต์มามากแค่ไหน ก็ถือว่าเป็นการนิมนต์ แบบเจาะจงทีละรูป จึงไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาหรือวัด

 

  1. ของที่ถวาย จะต้องตกเป็นของพระพุทธศาสนาหรือของ ส่วนกลางก่อน แล้วหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของหมู่สงฆ์ หรือทางวัดจะจัดสรรและแบ่งปันกันตามความเหมาะสม เช่น หมู่สงฆ์ให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นตัวแทนในการรับ ของทั้งหมด แล้วนำของดังกล่าวเข้ากองกลางของวัด หลังจากนั้นหากพระรูปใดมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งใด ทางวัดจะจัดสรรให้ตามความเหมาะสม หรือเวลาที่นิมนต์ พระมาแล้วหมู่สงฆ์ให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นตัวแทนใน การรับ หลังจากรับแล้วพระที่มีพรรษาสูงสุดจะพิจารณา ว่าท่านจะใช้หรือฉันสิ่งนั้นหรือไม่ หากต้องการท่านก็จะ เก็บไว้ แล้วส่งต่อส่วนที่เหลือให้พระที่มีพรรษามากใน ลำดับรองลงมาพิจารณาว่าท่านจะใช้หรือฉันสิ่งใดหรือไม่ แล้วส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงพระที่พรรษาน้อยที่สุด ของ ที่เหลือหลังจากนั้นจะเก็บเข้าวัดหรือสละทิ้ง

 

 

ทำบุญสังฆทานในงานศพ

แนวทางปฏิบัติว่าเราจะทำบุญแบบ สังฆทานในงานศพได้อย่างไรให้ได้บุญมากกว่าล้านเท่า

  1. 1. นิมนต์พระกับทางวัด (จะนิมนต์กี่รูปก็ได้)
  2. 2. ตอนที่ถวายของทำบุญให้ประเคนแด่พระที่พรรษาสูงสุด แล้วให้พระท่านไปแบ่งปันจัดสรรกันเอง (คุยกับพระให้ เข้าใจกันก่อน)
  3. 3. ส่วนตัวเราก็ไม่ต้องยึดติดว่าอยากทำบุญกับพระรูปไหน ให้ทำด้วยเจตนาที่จะทำบุญกับพระพุทธศาสนาโดยรวม

 

ข้อมูลจากหนังสือ How to  die ความตายออกแบบได้

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก


 บทความน่าสนใจ

ลดความตระหนี่ด้วยการ ให้ทาน

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน

5 เรื่องวุ่นๆ ของ “ การทำบุญสร้างกุศล ” ที่หลายคนยังไม่เคลียร์

8 วิธี ทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิน ได้บุญ ได้สุข ดีต่อใจจริงๆ

บุญทันตาเห็น เรื่องเล่าบุญติดจรวดครั้งสมัยพุทธกาล

keyboard_arrow_up