พระอุปัชฌาย์

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากนักฟิสิกส์สู่ พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของไทย

พระอุปัชฌาย์
พระอุปัชฌาย์

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากนักฟิสิกส์สู่ พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของไทย

ถึงแม้เป็นชาวต่างชาติ แต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทำให้นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้นี้ได้กลายเป็น พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของประเทศไทยตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ หรือนามเดิม เฮนนิ่ง เกวลี เป็นชาวเยอรมัน เคยมาอยู่ประเทศไทยตอนอายุ 10 ขวบ เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในช่วงที่อยู่ไทยก็มีความสนใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และมีอุปนิสัยชอบนั่งสมาธิ จากนั้นได้ย้ายกลับประเทศเยอรมนี ท่านก็มีความสนใจวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ Free University of Berlin ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน

พระอุปัชฌาย์

นอกจากนั้นท่านยังได้ฝึกฝนนั่งสมาธิที่วัดไทยในประเทศเยอรมนี และได้อ่านหนังสือสอนวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ชาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบกับการที่เคยมาประเทศไทย ชอบวิถีวัฒนธรรมของคนไทย ชอบพระพุทธศาสนา หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 28 ปี จึงตัดสินใจมาที่วัดป่านานาชาติ เพื่อที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เนื่องจากได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของหลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี และท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวยโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งหลวงปู่ชานั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแถบยุโรป เนื่องจากได้สร้างวัดป่านานาชาติที่จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจมาบวชที่วัดป่าแห่งนี้ในปี 2541

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้พากเพียรปฏิบัติและศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รูปที่ 7 ในปี 2551 ต่อจากพระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย ปัจจุบันท่านอายุ 49 ปี พรรษา 20

ความเป็นมาของการที่ท่านได้มาเป็นพระอุปัชฌาย์นั้น มาจากการที่พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของวัดป่านานาชาตินั้นมีอายุมากขึ้น จึงแนะนำให้ท่านเข้าอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านจึงเข้ารับการอบรม และสอบความรู้ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์

พระอุปัชฌาย์

ซึ่งพระครูอุบลภาวนาวิเทศก็สามารถสอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์ และเข้าพิธีรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่า ท่านสามารถบวชให้ได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่จะต้องมาบวชในเขตปกครอง คือที่สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่านานาชาติ เท่านั้น ถือเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้เข้ามาสอบในระบบคณะสงฆ์ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

พระอุปัชฌาย์

“อาตมารู้สึกภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ ขอบคุณคณะสงฆ์ไทยที่ให้โอกาสพระชาวต่างประเทศได้ทำหน้าที่เหมือนกับพระสงฆ์ไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นเกียรติ เพราะที่ผ่านมาทางพระพรหมสิทธิ ท่านให้คำปรึกษาและส่งเสริมพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอด อีกทั้งการสอบพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยเฉพาะพระชาวต่างชาติอย่างอาตมาถือว่า ยากขึ้นไปอีก เพราะจะต้องท่องบาลีให้ถูกต้อง เขียนให้ถูกต้อง ผ่านทดสอบความรู้ตามพระธรรมวินัยอีกด้วย” พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าว

 

ขอขอบคุณภาพจาก Kottapan Suksan Kaewsanga

Secret Magazine (Thailand)

keyboard_arrow_up