โอเลี้ยงมะนาว

โอเลี้ยงมะนาว

โอเลี้ยงมะนาว
โอเลี้ยงมะนาว

180-recipe-10

คำว่า “กาแฟ” หรือ “Coffee” มาจากภาษาเตอร์กิช สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับคำว่า Kaffe ซึ่งเป็นชื่อเรียกบริเวณในเอธิโอเปียซึ่งค้นพบกาแฟเป็นแห่งแรกของโลก

 

สูตร : สิทธิโชค ศรีโช ภาพ : จิรวัฒน์ มหาทรัพย์ถาวร สไตล์ : ปรางรัตน์ ฤกษ์สง่า

keyboard_arrow_up