โอเลี้ยงปั่นน้ำมะพร้าว

น้ำมะพร้าวอ่อนหอมหวานปั่นกับโอเลี้ยงรสเข้มจนเนียนละเอียด เสิร์ฟพร้อมเนื้อมะพร้าวกรุบ ๆ ดับกระหายได้เป็นอย่างดี

Tip: น้ำมะพร้าวทำให้โอเลี้ยงเจือจาง จึงต้องใส่น้ำตาลลงไปเพิ่ม ทั้งนี้สามารถปรับลดน้ำตาลได้ตามชอบ

เรื่อง : นลินี อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : รสสุคนธ์ จงประสิทธิ์
สไตล์ : ปรางรัตน์ ฤกษ์สง่า ผู้ช่วยสไตลิสท์ : แสงดาว สุขสาลี

keyboard_arrow_up