รักษ์ทำ… เครือข่ายเกษตรกรปลูกข้าว ผัก และผลไม้แบบออร์แกนิก

account_circle
event

รักษ์ทำ…
เป็นเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกข้าว ผัก และผลไม้แบบออร์แกนิก
โดยเชื่อมโยงเกษตรกรจากทุกภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์จึงหลากหลาย แลมีจำหน่ายตลอดปี
โทร. 08-5900-7809

keyboard_arrow_up