ไบโอ-อีโค

ลดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก เปลี่ยนมาใช้ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ “ไบโอ-อีโค” กันเถอะ

ไบโอ-อีโค
ไบโอ-อีโค

ลดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก เปลี่ยนมาใช้ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ จาก “ไบโออีโค” กันเถอะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของเรา

ปัจจุบันปัญหาขยะในประเทศของเรามีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และมันส่งผลกระทบโดยตรงไปยังสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ขยะส่วนใหญ่ที่พบเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นตามถนน แม่น้ำลำครอบ ท้องทะเล และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่ามอง เพราะขยะเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ขวดแก้ว ยางรัดถุงกับข้าว กล่องโฟม ต่างๆ การย่อยสลายของมันค่อนข้างยากและใช้เวลานานนับหลายร้อยปี เผลอๆ มากกว่านั้น ทำให้สิ่งแวดล้อมของเรามีผลเสียระยะยาว ซึ่งมันไม่ดีแน่

ไบโอ-อีโค
ขยะย่อยสลายยาก

วันนี้ A Cuisine ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะมาชวนเพื่อนๆ มาเริ่มช่วยกันปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว  โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก มาร่วมมือกัน ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากต่างๆ  เปลี่ยนมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่นเลือกใช้  “บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ” หรือ ถ้าจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่ต้องใช้พลาสติก ลองเปลี่ยนเป็นมา “พลาสติกชีวภาพของไบโอ-อีโค” ทดแทนจะช่วยลดจำนวนขยะที่ย่อยสลายยากลง

พลาสติกชีวภาพ คืออะไรเรามาทำความรู้จักกัน

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร หรือ จากธรรมชาติ (Biobase) สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น (Renewable resource) เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง โดยมีคุณสมบัติ ทั้งสามารถย่อยสลายตัวได้เอง และย่อยสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพจะต้องมีตัวแปรที่ช่วยในการสลาย เป็นอีกทางเลือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย

พลาสติกย่อยสลายได้ คืออะไร

พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยขั้นตอนสุดท้ายจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์จนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60% อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส และจุลินทรีย์ในธรรมชาติ หรือนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ผลที่ได้จะไม่มีส่วนของพลาสติก และสารพิษหลงเหลืออยู่เลย

พลาสติกชีวภาพ

ทำไมต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของไบโอ-อีโคมาทดแทนการใช้พลาสติกทั่วไป

บรรจุภัณฑ์ไบโอ-อีโค นั้นผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย สามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติกธรรมดาทั่วไป เหลือเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอินทรีย์ มวลชีวภาพ ภายใน 6 เดือน ซึ่งเร็วมากในขณะที่พลาสติกทั่วไปต้องใช้เวลาย่อยสลายกว่า 450 ปี หรือถ้าเป็นกล่องโฟมต้องใช้เวลาการย่อยสลายกว่า 1,000 ปี เลยทีเดียว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต่อโลกของเรา ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอ-อีโค นั้นจะช่วยลดปริมาณขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าและปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ของไบโอ-อีโคนั้นยังได้รับการรับรองว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสินค้ากลุ่มกระดาษเคลือบ BioPBS (จาก PTT MCC Biochem) หรือ PLA (จาก NatureWorks Ingeo) ได้รับการรับรองหรือ certify ผ่านผู้ผลิตเม็ดจาก PTT MCC Biochem และได้ผ่านการรับรองจากบริษัท PTTGC Group ให้ใช้ตัว “GC Compostable” Label มารับรองสินค้าของเรา อีกทั้งยังได้รับการรับรองผลการทดสอบจาก FDA, EN 13432, EU 10/2011, ISO 9001.2015 และอื่นๆ อีกด้วย

พลาสติกชีวภาพ

สัญลักษณ์ฉลากผลิตภัณฑ์ GC Compostable

GC Compostable
สัญลักษณ์ฉลากผลิตภัณฑ์ GC Compostable

โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพไบโอ-อีโคนี้จะสังเกตได้ที่ฉลาก GC สีเขียวบนผลิตภัณฑ์คุณมั่นใจได้ว่าคุณช่วยลดขยะในมือได้แน่นอนค่ะ

ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้จากที่ไหน

ถ้าเป็นการซื้อปลีกสามารถซื้อสินค้า อาทิ หลอด แก้ว กล่อง และอื่นๆ  ที่ผ่านการรับรองฉลาก GC Compostable (ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ) ได้ที่ บริษัทต่าง ดังนี้

มาเริ่มรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราให้สวยงามน่ามองกันค่ะ แล้วโลกเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bio-eco.co.th/bioplastics

 

keyboard_arrow_up