ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พระมหากรุณาธิคุณด้านสาธารณสุข

พ่อของแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
พ่อของแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พระมหากรุณาธิคุณด้านสาธารณสุข

 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

“แม้พ่อหลวงจากไป แต่ความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีจากพระองค์ท่านจะยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยไปตลอดกาล” เช่นเดียวกับพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอีกมากมายที่ก่อร่างสร้างประเทศให้ยังคงปรากฏแก่สายตาจนถึงทุกวันนี้

 

นิตยสารชีวจิต ขอร้อยเรียงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประชาชนผ่านตัวอักษร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

 

“…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอํานวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกําลังทําประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วยคือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ…”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2522

 

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรเป็นสิ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนจะมีความสุขได้ย่อมเริ่มมาจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นกําลังอันสมบูรณ์ให้แก่ประเทศชาติ เกิดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ให้แก่ประชาชน

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up