วิธีดูแลหัวใจ

6 เทคนิคขยับกายเพื่อดูแลใจ แถมช่วยสมองใสปิ้ง!

วิธีดูแลหัวใจ
วิธีดูแลหัวใจ

วิธีดูแลหัวใจ

เราล้วนทราบกันดีว่า หากอยากเป็นเจ้าของสุขภาพกายแข็งแรง ต้องหมั่นออกกําลังกายเช่นเดียวกับสุขภาพใจ ที่ต้องหมั่นฝึกฝนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีเสมอ

วันนี้ชีวจิต นํา 6 เทคนิคขยับร่างกายเพื่อบริหารใจ ลดความตึงเครียดและเสริมกําลังใจให้เข้มแข็ง และยังใจที่ดียังส่งผลให้สมองทำงานเป็นเลิศอีกด้วย ดังนี้

  1. ออกกําลังกาย

การได้เคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยระบายความเครียด เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ เสริมการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด และกระตุ้นการหลั่งสารเคมีแห่งความสุขในสมอง

  1. ชื่นชมความงามรอบตัว

การออกไปมองหาความงามรอบตัว เช่น ความงามจากธรรมชาติและความงามของคน วิธีนี้ช่วยฝึกให้มองเห็นข้อดีของผู้อื่นและสิ่งรอบตัว ลดความเกลียดชัง และลดอคติต่อเพื่อนมนุษย์

  1. การแสดงซึ่งน้ําใจ

เริ่มตั้งแต่การกล่าวคําขอบคุณ หรือส่งต่อกำลังใจให้ผู้อื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก เช่น กล่าวคําขอบคุณพนักงานเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการแสดงออกซึ่งน้ำใจ เช่น สละที่นั่งให้คนชรา การแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น ช่วยสร้างความรู้สึกดี ๆ ให้แก่ตัวเอง คนรอบข้าง และสร้างสังคมให้น่าอยู่

  1. ออกไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์

ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ง่าย เช่น วาดรูป ร้องเพลง เขียนบทกลอน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นจินตนาการ หรือการสร้างความแปลกใหม่ให้ชีวิตประจําวัน เช่น ออกเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ออกเดินทางในที่ที่ไม่เคยไป

  1. แสดงกิริยาการให้อภัย

ความโกรธแค้นเป็นปัจจัยทําลายสุขภาพจิต เพราะบั่นทอนอารมณ์และสร้างความขุ่นมัวในใจ การให้อภัยจึงช่วยยกระดับจิตใจ ลดความโกรธ และเพิ่มพลังด้านดีในชีวิต แต่การให้อภัยในความคิดอาจยังดีไม่พอ ควรแสดงความรู้สึกให้อภัยด้วยคำพูด และการกระทำด้วย จะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้น

  1. หัวเราะ

การหัวเราะลดความดันโลหิต กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ลดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล ฮอร์โมนแห่งความเครียด บริหารสุขภาพใจด้วย

6 เทคนิคข้างต้นเป็นประจํา รับรองว่า อารมณ์ดี ไม่มีความเครียดค่ะ

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
“สตรอว์เบอร์รี่หิมะ” เครื่องดื่มป้องกันโรคหัวใจ
ไทเก๊กบำบัด เยียวยาโรคมะเร็ง – โรคหัวใจ
4 เทคนิคออกกำลังกาย สำหรับคนเป็น โรคหัวใจ
สังเกต 8 อาการเสี่ยง ส่อ โรคหัวใจ

keyboard_arrow_up