โรคไข้หวัดใหญ่

แนวโน้มผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มสูงขึ้น

Alternative Textaccount_circle
event
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่

ระวัง โรคไข้หวัดใหญ่

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 พฤศจิกายน 2559 มีรายงานผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งประเทศ 137,096 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.54 ต่อประชากรต่อแสน เสียชีวิต 35 ราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิต มากกว่าปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน

ส่วนในสัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วย เป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากกว่า 25 ราย 1 เหตุการณ์ ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่

การพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะเพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ อาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติ

จึงขอเตือนประชาชน ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรดูแลเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการคลุกคลี ผู้ที่มีอาการไข้หวัด และสถานที่ ที่มีผู้คนแออัด

หากมีอาการป่วย ให้สวมผ้าปิดปากปิดจมูก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ กรณีมีไข้ หากกินยาลดไข้แล้ว อาการไม่ดีขึ้น ใน 3 – 4 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ โดยด่วน

สำหรับประชาชน กลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

  1. หญิงมีครรภ์อายุ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน
  3. ผู้มีโรคเรื้องรังประจำตัว ได้แก่ 1. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2. หอบหืด 3. หัวใจ 4. หลอดเลือดสมอง 5. ไตวาย เป็นต้น
  4. ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป

สามารถรับวัคซีนได้ที่ สถานพยาบาลของภาครัฐ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน 1422

ข้อมูลเรื่อง “แนวโน้มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ เพิ่มสูงขึ้น” จาก กรมควบคุมโรค

 

keyboard_arrow_up