ช่วงหน้าฝนนี้ ระวัง อุบัติเหตุทางเรือ

อุบัติเหตุทางเรือ
อุบัติเหตุทางเรือ

ระวัง อุบัติเหตุทางเรือ

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 “เตือนช่วงหน้าฝนนี้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นและไหลเชี่ยว ระวัง อุบัติเหตุทางเรือ ”

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ของกรมเจ้าท่า (ปี 54 -58) เกิดอุบัติเหตุจำนวน 143 ครั้ง เฉลี่ยแล้วปีละ 28 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 53 ราย ซึ่งปี 57 ที่มาผ่านมา เป็นปีที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 57 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 19 ราย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์การสัญจรทางน้ำ 2 เหตุการณ์ คือ

 1. เรือโดยสารบรรทุก ผู้โดยสารประมาณ 100 คน ชนตอม่อล่มบริเวณวัดสนามไชย จังหวัดอยุธยา มีผู้เสียชีวิตจำนวน 28 ราย
 2. อุบัติเหตุการซ้อมแข่งเรือ ประเพณีกลางแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้บาดเจ็บจำนวน 23 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสูญหาย 1 ราย

  อุบัติเหตุทางเรือ
  ระวัง! อุบัติเหตุทางเรือช่วงหน้าฝนนี้

กรมควบคุมโรค คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ปริมาณน้ำ ในแม่น้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้น และอาจเกิดกระแสน้ำ ในแม่น้ำไหลเชี่ยวกราก

จึงมีคำแนะนำว่า หากท่านต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ในการเดินทาง ควรเลือกที่นั่ง ภายในตัวเรือให้คำนึงถึงการทรงตัวของเรือเป็นสำคัญ

 1. อย่ายืนท้ายเรือ
 2. อย่านั่งกราบเรือ หรือบนหลังคาเรือ
 3. อย่าตื่นตกใจ เมื่อเรือเอียงหรือโคลง
 4. หากเห็นว่าเรือเต็ม และมีตวามแออัด ควรหลีกเลี่ยงการขึ้นเรือลำนั้น

ในส่วนของคนขับเรือ ควรมีความระมัดระวังในการขับดังนี้

 1. เมื่อแล่นเรือใกล้บริเวณทางโค้ง ทางแยก ต้องลดความเร็วลง
 2. ไม่รับผู้โดยสารเกินอัตราที่รองรับได้
 3. เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อม ได้แก่ เสื้อชูชีพ ห่วงยาง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 4. จุดที่เป็นอันตราย ควรมีการทำสัญลักษณ์บอก

ดังนั้น การสัญจรทางเรือ และการให้บริการ โดยการใช้เรือ เช่น การรับประทานอาหาร โดยการล่องเรือตามแม่น้ำ ในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ นนทบุรี กรุงเทพ และอยุธยา ควรคำนึกถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ และควรมีความระมัด ระวังในการสัญจรทางน้ำเป็นสำคัญ

ที่มา : กรมควบคุมโรค

ข้อมูลเรื่อง “ช่วงหน้าฝนนี้ ระวังอุบัติเหตุทางเรือ” เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

 

keyboard_arrow_up