แพนด้า

รายงานใหม่ชี้ … แพนด้า หลุดจากบัญชีสัตว์สูญพันธ์ุแล้ว

แพนด้า
แพนด้า

สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  (IUCN) ถอด “แพนด้า” ออกจากบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ มาอยู่ในกลุ่ม มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ แทน

ซึ่งพบว่า มาตรการอนุรักษ์แพนด้าของรัฐบาลจีน ประสบความสำเร็จ จนสามารถเพิ่มประชากร ลูกแพนด้าเป็น 196 ตัว และแพนด้าโตเต็มวัยอีก 1,864 ตัว รวมทั้งสิ้นเป็น 2,060 ตัว

โดยมาตรการที่สำคัญของรัฐบาลจีน  เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์แพนด้าแท้ คือ การเพิ่มพื้นที่ป่าไผ่ ให้แก่แพนด้า เนื่องจากไผ่คือแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ของเจ้าแพนด้านั่นเอง นอกจากการเพิ่มพื้นที่ป่าไผ่แล้ว รัฐบาลจีนยังมีโครงการให้ยืมแพนด้า เพื่อจัดแสดงตามสวนสัตว์ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นนำเงินรายได้ มาเป็นเงินทุนในการอนุรักษ์ แพนด้าต่อไป

ทางฝั่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ปัญหาโลกร้อนจะทำให้ป่าไผ่ หายไปมากกว่า 1 ใน 3 และในอีก 80 ปีข้างหน้า แพนด้ามีความเสี่ยงที่จะลดลงในอนาคต

กอริลล่า
“แพนด้า” อยู่ในกลุ่มบัญชีสัตว์มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์

ขณะเดียวกัน สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชี้ว่า กอริลลาสายพันธุ์ตะวันออก กลายมาเป็นกลุ่ม สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งพบว่า ปัญหาการล่าสัตว์ผิดกฎหมาย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประชากรกอริลลาสายพันธุ์ตะวันออก ลดลงมากถึง 70% จนตอนนี้เหลือเพียงแค่ 5,000 ตัวทั่วโลก

ปัจจุบัน ลิงใหญ่ 4 ชนิด กำลังตกอยู่สถานะ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ 1. ลิงกอริลลาสายพันธุ์ตะวันออก 2. ลิงกอริลลาสายพันธุ์ตะวันตก 3. ลิงอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียว 4. ลิงอุรังอุตังบนเกาะสุมาตรา

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดทำบัญชีสัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ ทั้งสิ้น 82,954 ชนิด โดยเกือบ 1 ใน 3 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม เสี่ยงจะสูญพันธุ์

แพนด้า
“แพนด้า” อยู่ในกลุ่มบัญชีสัตว์มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์
แพนด้า
“แพนด้า” อยู่ในกลุ่มบัญชีสัตว์มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์
แพนด้า
“แพนด้า” อยู่ในกลุ่มบัญชีสัตว์มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์
แพนด้า
“แพนด้า” อยู่ในกลุ่มบัญชีสัตว์มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์

ข้อมูลเรื่อง “รายงานใหม่ชี้ … แพนด้า หลุดจากบัญชีสัตว์สูญพันธ์ุแล้ว “ โดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

keyboard_arrow_up