ประเทศที่มีความทุกข์ยาก,ประเทศไทย,ไทย

ประเทศไทย ทุกข์ยาก น้อยที่สุดในโลก ?

ประเทศที่มีความทุกข์ยาก,ประเทศไทย,ไทย
ประเทศที่มีความทุกข์ยาก,ประเทศไทย,ไทย

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ประเทศไทย ติดอันดับนี้ในโลกด้วย?

เว็ปไซต์บลูมเบิร์ก รายงานผลสำรวจดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) เผยว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความทุกข์ยาก น้อยที่สุดในโลก จากทั้งหมด 74 ประเทศทั่วโลก

โดยไทยเรา มีคะแนนความทุกข์ยากเพียง 1.11% ซึ่งอ้างอิงจากทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ อัตราการว่างงาน ค่าครองชีพ ค่าเงินเฟ้อ และความเข้มแข็งของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นผลสำรวจระหว่างเดือน กรกฎาคม 2558  – มิถุนายน 2559 ส่งผลให้ ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว แต่บลูมเบิร์กเตือนว่า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ จะส่งผลดีต่อผู้บริโภค แต่นั่นถือเป็นสัญญษณเตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศเราไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร

ประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก

  ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกอันดับ 2 ได้แก่สิงคโปร์ โดยปีนี้มาแทนที่สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องด้วยสิงคโปร์ปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้ลดลง ส่งผลให้สิงคโปร์มีคะแนนความทุกข์ยากรวม 1.40% ส่วนอันดับ 3 เป็นของญี่ปุ่น โดยครองอันดับนี้มา 2 ปีซ้อนแล้ว และมีคะแนนความทุกข์ยากรวม 2.70%

ในขณะที่เวเนซุเอลาครองอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากมากที่สุดในโลก เกิดจากราคาน้ำมันตกต่ำ ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค  โดยมีคะแนนความทุกข์ยากถึง 188.2% ส่วนประเทศที่มีความทุกข์ยากมากเป็นอันดับ 2 คือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีคะแนนความทุกข์ยาก 48.97% และอันดับ 3 คือแอฟริกาใต้ มีคะแนนความทุกข์ยาก 32.90%

สาเหตุที่คนภายนอกมองว่าไทยเราเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด อาจเกิดจากประเทศเรามีสภาพภูมิประเทศที่ดี อาหารหลายอย่างสามารถหากินได้ตามท้องไร้ท่องนา ข้าวปลาอาหารส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่าหลายประเทศมาก ทำให้คนภายนอกมองไทยเราในลักษณะที่ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

นิยามความทุกข์กับความสุขของแต่ละย่อมไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นค่าวัดเหล่านี้อาจไม่ถูกต้องเสมอไป แต่นั่นก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่คนภายนอกมีต่อประเทศของเรา ดังนั้นความทุกข์และความสุขจึงเป็นเรื่องการนิยามของคนบางกลุ่มเพียงเท่านั้น

ข้อมูลเรื่อง “ประเทศไทยทุกข์ยาก น้อยที่สุดในโลก ?” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

keyboard_arrow_up