ลิ้นอักเสบ ลิ้น โรคของลิ้น อาการของลิ้น ปาก ช่องปาก

ดูแลลิ้นของเรา และโรคที่ควรรู้เมื่อ “ลิ้นอักเสบ”

ลิ้นอักเสบ ลิ้น โรคของลิ้น อาการของลิ้น ปาก ช่องปาก
ลิ้นอักเสบ ลิ้น โรคของลิ้น อาการของลิ้น ปาก ช่องปาก

ดูแลลิ้นของเรา และโรคที่ควรรู้เมื่อ “ลิ้นอักเสบ”

ลิ้นอักเสบ ได้แก่ โรคซึ่งทำให้เนื้อเยื่อลิ้นเกิดการระคายเคือง บาดเจ็บ จึงบวม แดง และเจ็บ บางครั้งอาจมีแผลหรือมีไข้ร่วมด้วยได้ เป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 

สาเหตุ

โรคลิ้นอักเสบเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา และไม่ใช่จากการติดเชื้อ ซึ่งที่พบบ่อย ได้แก่

 • กัดลิ้นตนเอง
 • ฟันเกหรือฟันบิ่นเกิดเป็นคมครูดลิ้น
 • กินอาหารร้อนจัด เย็นจัด หรือรสจัด
 • โรคแผลร้อนใน
 • แพ้ยาหรือแพ้อาหาร
 • สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสารพิษจากทั้งสองสิ่งก่อการระคายเคืองและบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อลิ้น
 • โรคปาก คอแห้ง ส่งผลให้แบทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโตได้ดี จึงก่อโรคได้ง่ายจากเศษอาหารที่ติดบนลิ้น
 • โรคขาดอาหาร โดยเฉพาะวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ
 • แพ้สารบางชนิดในยาสีฟัน หรือน้ำยาบ้วนปาก
 • เจาะริมฝีปาก (วัสดุเครื่องประดับมักก่อการระคายเคืองต่อลิ้นด้วยเสมอ)
 • เจาะลิ้นโดยตรงเพื่อใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงาม
 • โรคมะเร็งลิ้น

ลิ้นอักเสบ ลิ้น โรคของลิ้น อาการของลิ้น ปาก ช่องปาก

อาการ

อาการของลิ้นอักเสบอาจเกิดพร้อมกับการอักเสบของเนื้อเยื่ออื่นๆ ของช่องปาก เช่น กระพุ้งแก้มและเหงือก หรือเกิดการอักเสบเฉพาะลิ้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรงของสาเหตุ โดยเกิดได้ทั้งการอักเสบเฉียบพลัน หรือการอักเสบเรื้อรัง

อาการของลิ้นอักเสบที่พบบ่อย ได้แก่

 • ลิ้นบวม เจ็บ ทำให้พูดไม่ชัด และกินอาหารไม่ได้เพราะเจ็บ โดยลิ้นอาจมีสีแดงคล้ำ สีซีด สีขาว หรือมีสีต่างๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ
 • ลิ้นมักดูลื่น เรียบ ไม่เห็นเป็นตุ่มรับรสเหมือนปกติ เนื่องจากอาการบวม จึงบดบังปุ่มเนื้อเหล่านั้น
 • อาจมีแผลเปื่อยหรือแผลแตก ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ
 • มีกลิ่นปาก
 • อาจมีไข้เมื่อเป็นการอักเสบแบบเฉียบพลัน รุนแรง ซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส

 

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

keyboard_arrow_up