วัยรุ่นมะกันลดบุหรี่ 20%

วัยรุ่นมะกันลดบุหรี่ 20%

วัยรุ่นมะกันลดบุหรี่ 20%
วัยรุ่นมะกันลดบุหรี่ 20%

​ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) เปิดเผยข้อมูลใหม่ว่า อัตราการสูบบุหรี่ในประเทศอเมริกา ลดลงถึงร้อยละ 20 จากปีค.ศ. 2005-2014 โดยขณะนี้มีผู้ใหญ่น้อยกว่าร้อยละ 17 ที่ยังสูบบุหรี่ และยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้การเลิกสูบบุหรี่ง่ายขึ้น เพิ่มขึ้นมากมาย

​CDC ระบุว่า ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดคือ วัยรุ่นอายุ 18-24 ปี สูบบุหรี่น้อยลง ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากเทรนด์การทำประกันชีวิต โดยประชากรที่มีประกันส่วนตัว สูบบุหรี่เพียงร้อยละ 13 ส่วนผู้ที่มีสวัสดิการสุขภาพ มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 12.5 ในขณะที่ร้อยละ 30 ของประชากรที่สูบบุหรี่ เป็นผู้ที่ไม่มีประกันชีวิตหรือสุขภาพ โดย CDC มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 12 ภายในปีค.ศ. 2020

​จากข้อมูลใหม่ พบว่า ผู้ชายสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงร้อยละ 4ชาวฮิสแปนิกสูบบุหรี่น้อยลงร้อยละ 11 แต่เปอร์เซ็นการสูบบุหรี่ของคนดำและคนขาวยังคงเท่าเดิม คือร้อยละ 18 ของประชากร

​นอกจากปัจจัยด้านประกันแล้ว การศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย สูบบุหรี่ถึงร้อยละ 43 ขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญา สูบบุหรี่เพียงร้อยละ 8 ซึ่ง CDC มีความเห็นว่า เมื่อคนมีการศึกษาสูงขึ้น จะตัดสินใจเรื่องสุขภาพดีขึ้น ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง

 

ที่มา: US Blasting News

keyboard_arrow_up