ควันธูป ก่อ มะเร็ง

ควันธูป ก่อ มะเร็ง
ควันธูป ก่อ มะเร็ง

กระทรวงสาธารณสุขแห่งชาติ ประเทศไทย ศึกษาระดับสารพิษในอากาศและผลกระทบ ในบริเวณวัด 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนน พบว่า ควันธูปมีสารเบนซีน บิวตาไดอีน และเบนโซไพรีน ในปริมาณที่ไม่ปลอดภัย สามารถก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้
การจุดธูป 1 ครั้ง จะปล่อยสารเคมีที่ก่อมะเร็งเทียบเท่ากับบุหรี่ 1 มวน โดยตัวอย่างเลือดของผู้ทำงานในวัด มีระดับสารเบนซีนที่สูงกว่าปกติถึง 53 เท่า จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ยังพบว่า สารพิษชนิดนี้ทำลายดีเอ็นเอ (DNA) ในระดับที่ร่างกายซ่อมแซมได้ยาก
กระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำให้ทุกวัด หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และใช้ธูปขนาดสั้น เพื่อให้การเผาไหม้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในวัด ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีควันนานเกินไป ล้างมือและหน้าให้สะอาดหลังจากสัมผัสธูป และเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลเรื่อง “ควันธูป ก่อ มะเร็ง” จาก : เดอะเทเลกราฟ (The Telegraph)

keyboard_arrow_up