บริหารสมอง กระตุ้นพลังชีวิต

บริหารสมอง แค่ขยับง่ายๆ ก็เพิ่มพลังชีวิตได้

บริหารสมอง ทำได้หรือ บอกเลยว่า ได้! เคยแอบอุทานในใจคนเดียวว่า วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เผลอแวบเดียวเวลาก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้ว และครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเคยตกอยู่ในสภาวะของความเหนื่อยล้าทางร่างกาย เหนื่อยล้าทางจิตใจ รู้สึกเหมือนชีวิตหมดพลังกันบ้างหรือเปล่า ถ้ามีอาการดังกล่าว และกําลังหาที่มาอยู่ละก็ คําตอบแท้จริงที่ทําให้เรารู้สึกเช่นนั้นคือ สมอง

เพราะสมองเป็นอวัยวะสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งควบคุมระบบการทํางานและการสั่งการของร่างกายทั้งหมด ฉะนั้นจึงต้องกระตุ้นสมองด้วยการออกกําลังสมองเสียแล้ว

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้อธิบายถึงแนวทางการออกกําลังสมองไว้ว่า “การออกกําลังสมองสามารถทําได้โดยการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส นํามาปรับใช้เข้ากับกิจกรรมประจําวัน แต่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการไปจากเดิม
“เพราะการออกกําลังสมองจะเน้นฝึกให้สมองส่วนต่างๆ ทํางานอย่างสมดุลและสัมพันธ์กันพร้อมทั้งช่วยพัฒนาเซลล์ประสาทกับเซลล์สมองให้แข็งแรงมากขึ้น”
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพลังให้กระบวนการของการคิด การอ่าน การพูด การจํา ได้อย่างแม่นยําอีกด้วย วันนี้เราจึงมีท่าออกกําลังกายสมองแบบง่ายๆ มาฝากกัน

ท่าที่ 1 โป้ง-ก้อย

1.กํามือทั้งสองข้างขึ้น(ในระดับสายตา)
2.มือขวาชูนิ้วโป้ง คว่ํามือซ้ายลงพร้อมเหยียดนิ้วก้อย
3.สลับมือซ้ายชูนิ้วโป้ง คว่ํามือขวาลงพร้อมเหยียดนิ้วก้อย
บริหารสมอง, ออกกำลังกาย

ท่าที่ 2 แตะจมูก-แตะหู

1.มือขวาแตะหูซ้าย มือซ้ายแตะจมูก(ในลักษณะมือไขว้กัน)
2.สลับมือซ้ายแตะหูขวา มือขวาแตะจมูก (ในลักษณะมือไขว้กัน)
บริหารสมอง, ออกกำลังกาย

ท่าที่ 3 แตะหู

1.มือขวาอ้อมด้านหลังศีรษะจับหูซ้าย มือซ้ายจับหูขวา(ด้านหน้า)
2.สลับมือซ้ายอ้อมด้านหลังศีรษะจับหูขวา มือขวาจับหูซ้าย(ด้านหน้า)
บริหารสมอง, ออกกำลังกาย
***ทุกท่าบริหารควรทําสลับกันไป-มาประมาณ 10 ครั้ง***
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา ทวิชาชาติ ภาควิชา จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย แนะนําวิธีดูแลสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ด้วยการออกกำลังกายไวดังนี้ “ออกกําลังกายวันละ 30 นาที เพราะการออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยให้สมองตื่นตัว ทําให้ความจําดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค สําหรับคนทั่วไปแนะนําให้ออกกําลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก เพราะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มที่ ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ส่วนผู้สูงอายุแนะนําให้บริหารกล้ามเนื้อด้วยการฝึกมวยจีน โยคะ เป็นต้น
ฝึกออกกําลังกายสมองควบคู่กับการกินให้ถูก พักผ่อนให้เพียงพอ ทําใจสบายๆ รับรอง พลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอย่างแน่นอน

บทความอื่นที่น่าสนใจ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up