4 อาหารควรงดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ไตวายเรื้อรัง
ไตวายเรื้อรัง

ไตวายเรื้อรัง กับ 4 อาหารที่ควรงดให้เด็ดขาด

ไตวายเรื้อรัง โรคน่ากลัวของคนที่ชอบกินเค็ม กินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน  ข้อมูลจาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย www.nephrothai.org  แนะนำ 4 อาหารควรงดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
เพราะเมื่อป†วยชีวิตมักเต็มไปด้Œวยข้Œอจำกัดนานาผู้Œป่†วยไตวายเรื้อรังเอง ก็เช่‹นกัน นอกจากตŒองฟอกเลือดเนื่องๆ ซึ่งกระทบต‹อชีวิตประจำวันไม‹่นŒ้อยแล้Œว ยังต้Œองมีข้Œอจำกัดเรื่องอาหารอีกดŒวย

อาหารที่ควรงด ได้Œแก‹่

• อาหารที่มีโซเดียมมาก

ไดแก่อาหารรสเค็ม น้ำปลา  น้ำบูดู ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม และซอสที่มีรสเค็มแฝง รวมถึงอาหารดองเค็ม ดองเปรี้ยว และอาหารรสหวานจัด เค็มจัด เช่น ปลาหวาน กุ้งหวาน ผลไม้แช่อิ่ม

• อาหารที่มีโพแทสเซียมมาก

ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ เครื่องในสัตว์ ไข่ นม ผักบางชนิด เช่น บีตรู้ต ผักใบสีเขียวเข้ม ถั่วดำ ถั่วปากอ้า ผลไม้บางประเภท เช่น กล้วย ส้ม แตงโม มะละกอ มะพร้าว ลูกท้อ รวมถึงผลไม้แห้งทุกชนิด กากน้ำตาล

ไต, ไตวายเรื้อรัง
3D Illustration Human Body Organs Kidneys Anatomy

• อาหารที่มีโปรตีนมาก

คือ ไม่ควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เกินวันละ 4 ช้อนโต๊ะ

• ควรจำกัดปริมาณน้ำ

โดยมีสูตรคำนวณดังนี้
ปริมาณน้ำดื่มแต่ละวัน = ปริมาณปัสสาวะของเมื่อวาน + 500 มิลลิลิตร

ภาวะไตวายเรื้อรัง มีหลายระยะ ระยะเริ่มแรกอาการจะน้อยมาก แต่เมื่อเป็นจนถึงระยะปานกลางและระยะรุนแรง อาการจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการจะรุนแรงจนไปถึงไตวายระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว

ซึ่งการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้น นอกจากผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์ทรมานแล้ว ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

ฉะนั้นจึงควรจำกัดอาหารบางประเภท ปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์ เพื่ออายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง

บทความน่าสนใจ

อาหารโรคไต สำหรับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต

ผู้ป่วยโรคไต ออกกำลังกายได้หรือไม่ แล้วจะกินอะไรไม่ให้ไตพัง

5 วิธีควบคุมอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่เป็นเบาหวาน

ข้อมูลจาก คอลัมน์ เกร็ดสุขภาพ

keyboard_arrow_up