ความรักทำให้การวางแผนการเงินสมบูรณ์แบบได้อย่างไร?

Alternative Textaccount_circle
event

หากวันนี้เราจำเป็นต้องวางแผนการเงินให้กับตัวเองและครอบครัวไปพร้อมๆกันเราจะมีทางเลือกในการวางแผนอย่างไร???

เรื่องจริงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือเราไม่ได้วางแผนการเงินเพื่อตัวเราเองเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเพราะเรายังคงคิดถึงครอบครัวที่อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เราครอบครัวคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตไม่น้อยไปกว่าเงิน และการวางแผนการเงินที่ดีก็ช่วยเติมเต็มครอบครัวได้เช่นกัน เมืองไทยประกันชีวิตจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นตัวแทนของความรักและความรับผิดชอบให้กับครอบครัวซึ่งเราสามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความต้องการได้เลย

โครงการเมืองไทยคุ้มครองพิเศษ 1 เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายภายในบ้านสูงแต่ก็ยังห่วงใยความมั่นคงของสมาชิกในครอบครัวในวันที่ตนจากไป วันนี้เราสามารถสร้างหลักประกันเงินล้าน* พร้อมกับได้รับความคุ้มครองชีวิต กับเบี้ยประกันภัยเพียงวันละ 61 บาท**

โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 2 เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตสูงจ่ายเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ ในเวลาไม่นาน แต่สามารถสร้างหลักประกันให้กับลูกหลานได้ รวมทั้งในอนาคตหากลูกหลานมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว และหากตนยังมีชีวิตอยู่ถึงช่วงอายุ 80 ปีที่เรียกว่า second retirement หรือการเกษียณในขั้นที่สองก็จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ซึ่งความต้องการเช่นนี้สามารถวางแผนได้ง่ายด้วยโครงการเมืองไทยคุ้มครองพิเศษ 2

โครงการเมืองไทย คุ้มครองพิเศษ 3 เหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัวที่มีเงินเก็บและต้องการแปลงสภาพเป็นหลักประกันให้กับคนข้างหลังเพียงแค่ย้ายที่เก็บเงินมาออมกับโครงการเมืองไทยคุ้มครองพิเศษ 3 ด้วยการจ่ายเบี้ยแค่ไม่กี่ปี ก็สามารถการสร้างหลักประกันในวันที่จากไปให้กับครอบครัวแน่นอน หรือหากตนยังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้เงินจ่ายคืนต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตลอดสัญญา

นอกเหนือจากความคุ้มครองชีวิตกรณีจากไป อีกด้านที่สำคัญยิ่งไม่แพ้กัน นั่นคือการเตรียมพร้อมกรณีเกิดโรคร้ายแรงหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โครงการเมืองไทยคุ้มครองพิเศษยังมีความคุ้มครองกรณีที่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเต็มจำนวนตามวงเงินคุ้มครอง เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง ดังนั้นจึงอุ่นใจได้ว่าเราจะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงในระยะขั้นต้นก็ตาม ซึ่งรวมถึงกรณีเกิดเหตุทุพพลภาพ โครงการเมืองไทยคุ้มครองพิเศษก็ยังคงมีความคุ้มครองให้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้การทำประกันชีวิตยังมีผลพลอยได้ในเรื่องการวางแผนภาษี ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และล่าสุดเบี้ยประกันสุขภาพก็สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เช่นกันในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทและเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดต่อไป

เช่นนี้แล้วใครที่เคยสงสัยเรื่องการวางแผนการเงินกับความรักสามารถตอบโจทย์ได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งไม่ใช่การการันตีว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักไปตลอดชีวิตแต่เป็นการสร้างแผนการเงินที่จะการันตีให้กับคนที่เรารักแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามต่างหาก

หมายเหตุ :
* สำหรับแผน 2-4 และไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์

** ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

• เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
• การพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up