5 วิธีซ่อมใจ ไกลโรคหลอดเลือดสมอง

5 วิธีซ่อมใจ ไกลโรคหลอดเลือดสมอง

Alternative Textaccount_circle
event
5 วิธีซ่อมใจ ไกลโรคหลอดเลือดสมอง
5 วิธีซ่อมใจ ไกลโรคหลอดเลือดสมอง

สาเหตุและวิธีป้องกันกายและใจให้ห่างไกล โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตรก คือโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ โรค หลอดเลือดสมองแตกและโรค หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน โรคนี้ทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน เช่น ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด แขนขาชา อ่อนแรง เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ โดยเป็นอยู่นานมากกว่า 24 ชั่วโมง หรือทําให้เสียชีวิต

และสาเหตุของโรคที่คนมักละเลยคือ อารมณ์ด้านลบ ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด (stress) ความหดหู่ใจ (depress) ความวิตกกังวล (anxiety)

โรคหลอดเลือดสมอง

เพราะนอกจากจะกัดกร่อนสุขภาพจิตแล้ว ยังมีผลโดยตรงต่อสุขภาพเส้นเลือดสมอง นอกจากนี้การมีชีวิตที่สะดวกสบาย นั่งกินนอนกิน ไม่สนใจทํากิจวัตรประจําวันใดๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกาให้คําจํากัดความว่าเป็น “silent killer” หรือเพชฌฆาตเงียบ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้ป่วยเป็นสโตรกได้

สุดท้ายคือ วิถีชีวิตปัจจุบันทําให้คุณเสี่ยงสโตรก ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตคนทํางานแบบไนน์ทูไฟฟ์ ที่เวลาทํางานจํากัดให้ต้องนั่งประจําโต๊ะตั้งแต่เวลาประมาณเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น การมีชีวิตที่เร่งรีบ

ทําให้กินอาหารไม่ถูกต้องและขาดการออกกําลังกาย ดังนั้น จึงชวนมาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปพร้อมๆ กันค่ะ ป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง

 1. เมื่อเครียด พยายามผ่อนคลายให้เร็วที่สุด

  อาจใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ช่วยได้ เช่น ใช้กลิ่นหอมบําบัด (aromatherapy) ในระยะยาวให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง ให้ความสําคัญกับคนสนิท เพราะจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึมเศร้าเมื่อมีปัญหา นอกจากนี้ควรใช้เวลาว่างกับคนที่รักความสงบและใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่สุดโต่ง

 2. รู้จักวางเฉยกับความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น

  ตลอดจนวางเฉยกับสถานการณ์หรือบุคคลที่ทําให้เกิดเรื่องรําคาญใจ เมื่อทําได้เช่นนี้ความวิตกกังวลจะคลายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความสงบในหัวใจมากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือ ฝึกที่จะบ่นให้น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการบ่นทางวาจาหรือการบ่นอุบอยู่ในใจ แล้วหันไปจดจ่อกับสาเหตุของปัญหา คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และลงมือแก้ทันที

 3. ลองอยู่ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้

  การทําสวนเป็นยาดีปัดเป่าอาการนี้ได้ชะงัด เพราะการทําสวนทําให้ได้อยู่ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และช่วยให้ได้ออกกําลังกายไปในตัว ทั้งยังสร้างความรื่นรมย์ นอกจากนี้การปลูกต้นไม้และเฝ้าดูจนกระทั่งผลิดอกออกผลยังสร้างพลังใจและความภูมิใจในตัวเอง

 4. กินปลากันเถอะ

  การวิจัยที่เนเธอร์แลนด์พบว่า การกินปลาแม้เพียงเล็กน้อยช่วยลดโอกาสการเป็นสโตรกได้ โดยพบว่าคนอายุ 60 – 69 ปี ที่กินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งจะป่วยเป็นสโตรกน้อยลงใน 15 ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่กินปลาเลย

 5. หาเวลาออกกำลังกาย

  มีการศึกษาพบว่า การนั่งๆ นอนๆ เป็นเวลานานหรือการไม่ได้ออกกําลังกายเป็นตัวการทําร้ายสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น สโตรกให้มากขึ้น จึงขอแนะนการออกกำลังกายง่ายอย่าง การเดินติดต่อกันห้ามหยุดอย่างน้อย 30 นาที ไม่ว่าจะเดินตลาด เดินห้าง ถ้ายังไม่ครบก็เดินวนไปค่ะ แล้วค่อยกลับมาซื้อของที่ต้องการ

 

โรคหลอดเลือดสมอง

เพียงเท่านี้ ก็ช่วยให้จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง สโตรกไม่ได้แอ้มแน่นอน

 

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 314

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคกินอาหาร เสริมสุขภาพ ป้องกัน โรคหลอดเลือดในสมอง

 

 

 

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up