โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

Heath Review : โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ มีจำนวนทั้งหมด  128 เตียง  จัดเป็นสถาบันเฉพาะทางดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแบบครบวงจร ตลอดจนมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในประชาชนไทยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

“โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์”   เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อให้แก่มูลนิธิ เมื่อวันที่ 28  กันยายน พ.ศ.2550  ก่อตั้งโดยคุณเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี   โดยใช้พื้นที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ของกรมแพทย์ทหารบก จำนวน 13 ไร่ บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์ ถนนพญาไท

เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลโรคไตฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การให้บริการหลักจึงเป็นการตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยโรคไต และรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตเรื้องรัง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไขมันในเส้นเลือดสูง  และที่สำคัญให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

LOCATION

เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2684-5000

(350 เมตร จากบีทีเอสพญาไท)

เว็ปไซต์ www.brkidney.org

CHEEWAJIT RECOMMEND

ร้านอาหาร/ศูนย์อาหาร   ***

การเดินทาง                   *****

สถานที่จอดรถ               ****

 

 

 

 

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up