ปอดติดเชื้อ โรคอันตรายที่มาพร้อมหน้าฝน

ปอดติดเชื้อ โรคอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ที่มาพร้อมหน้าฝน

ปอดติดเชื้อ เป็นหนึ่งในโรคที่เป็นแล้วถึงขั้นเสียชีวิต คนทุกคนสามารถที่จะเป็นโรคปอดติดเชื้อได้หมด เพียงแต่อาจจะมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป และถ้าเป็นแล้วก็จะมีอาการรุนแรง
รศ.ดร.นพ.เมธี ชนะกุลคีรี สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรสาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยากลัยมหิดล อธิบาย พร้อมให้คำแนะนำว่า
กลุ่มเสี่ยงปอดติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

สาเหตุของปอดติดเชื้อ

เกิดจากเชื้อโรคได้หลายอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกที่พบบ่อยที่สุดคือ เชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส กลุ่มที่สอง คือ เชื้อไวรัส ที่รู้จักกันดีคือไวรัสไข้หวัดใหญ่ และกลุ่มที่สาม คือ เชื้อรา ทั่วไปแล้วคนปกติจะไม่ติดเชื้อที่ปอดจากเชื้อรา ยกเว้นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น คนไข้ที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV

อาการของโรคปอดติดเชื้อ

จะเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หนึ่ง อาการหอบเหนื่อย เนื่องจากปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้ดี สอง มีอาการไอ มีเสมหะ เนื่องจากมีการอักเสบของถุงลมและหลอดลมภายในปอด สาม มีอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาหายใจเข้าออกลึกๆ สำหรับผู้ที่อาการรุนแรง อาจมีอาการซึม อาการช็อกได้ รวมทั้งมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาได้ไม่ทันท่วงที

โรคปอดติดเชื้อรักษาได้

การรักษาหลักๆ คือการให้ยาต้านจุลชีพ ขึ้นอยู่กับว่า ปอดนั้นติดเชื้ออะไรก็จะให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมกับเชื้อนั้น การรักษาต้องพบแพทย์โดนตรง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งจะเสี่ยงในหารรักษาไม่ตรงเชื้อ ทำให้เกิดการแพ้ยาหรือดื้อยาเกิดขึ้นได้

วิธีป้องกัน

หนึ่ง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สอง หลีกเลี่ยงเข้าบริเวณที่มีคนแออัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรค หรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรหลีกเลี่ยง สาม หากต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหายใจ ควรสวมใสหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และสี่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อมูลจาก : Mahidol Channel

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up