ฉีดวัคซีน

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด!

Alternative Textaccount_circle
event
ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีน

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด!

เราอยู่กับคำว่า โรคระบาด โควิด-19 และ วัคซีน กันมาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทางการแพทย์ จึงอาจจะเข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป ทำให้คนมากมายในสังคมยังมีความสับสน ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่ และคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วัคซีนโควิด 19 ในช่วงนี้ ค่อนข้างมีเยอะมาก ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องพิจารณาด้วยว่าใครเป็นคนให้ข้อมูล อย่างผู้เช่ยวชาญด้านต่างๆ หรือแพท์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นสิงที่เชื่อถือได้

อย่างเช่นข้อมูลที่น่าสนใจที่ทาง รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยโรคติดเชื้อเด็กและวัคซีน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ออกเกี่ยวกับเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และพาประเทศออกพ้นทางการแพร่ระบาดได้น่าสนใจทีเดียว

รศ.นพ.ชิษณุ บอกเอาไว้ว่า เชื้อโรคเปรียบเสมือนข้าศึก ภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เหมือนทหาร ถ้าเรามีทหารที่พร้อมรบ เราก็จะสามารถป้องกันโรคได้ หากมองในแง่ของการป้องกันโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีลักษณะจำเพาะเจาะจงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ลดการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อต่าง ๆ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สามารถลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อได้

วัคซีน

วัคซีนสามารถช่วยชีวิตคนได้ 5 คนทั่วโลกในทุก 60 วินาที เนื่องจากโรคติดเชื้อบางโรคมีอาการรุนแรงซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ อีกทั้งโรคบางโรคยังแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ หากเราป่วยแม้จะมีอาการไม่มาก เชื้อก็ยังสามารถแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ ซึ่งถ้าคนเหล่านี้มีโรคประจำตัวอาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ นับตั้งแต่เริ่มมีการให้วัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆ อายุขัยของคนเพิ่มขึ้นถึง 15-25 ปี และมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น

ในส่วนของวัคซีนโควิด-19 มีหลายชนิด แต่ละชนิดทำการศึกษาในคนแต่ละกลุ่มแต่ละวัย ทั้งนี้หน่วยงานองค์กรด้านสาธารณสุขของไทยจำเป็นต้องติดตามผลการวิจัยและผลการนำวัคซีนมาใช้อย่างแพร่หลาย เพราะจะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนแต่ละชนิดว่ามีมากน้อยเพียงใด

การสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้มาจากวัคซีนเพียงอย่างเดียว ทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารเพื่อสุขภาพ ตรวจเช็คร่างกายประจำปี เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อจากโรคต่าง ๆ แต่การที่คนส่วนใหญ่ยังออกนอกบ้าน จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อและมาแพร่สู่คนที่บ้านและคนใกล้ชิด เพราะไม่สวมหน้ากากอนามัยที่บ้าน ทุกคนยังนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกันโดยไม่ได้เว้นระยะห่าง

จึงอยากให้เห็นความสำคัญของการป้องกันตนเองด้วยเกราะป้องกัน 4 ข้ออย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ และการหลีกเลี่ยงสัมผัสพื้นผิวสาธารณะและใบหน้า

เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย

แต่เกราะป้องกันทั้ง 4 ข้อนี้ อาจยังไม่เพียงพอต่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้ จึงเป็นที่มาของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นอีกทางออกหนึ่งที่คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค เพราะ ‘การป้องกันสำคัญกว่าการรักษา’ อีกทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษกิจของประเทศ และจะลดภาระด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

สรุปก็คือในโลกนี้ยังไม่มี วัคซีน ชนิดใดที่มีประสิทธิผล 100% คนไทยต้องอดใจรอ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดโรคใหม่ การที่จะผลิตวัคซีนออกมาต้องใช้ระยะเวลานาน และต้องศึกษาอย่างละเอียดมาก วัคซีนไม่ใช่ยาวิเศษ เพราะฉะนั้นวิธีที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้ คือการป้องกันตนเองลดการแพร่เชื้อ ด้วยการใส่หน้ากากเข้าหากัน ล้างมือ รักษาระยะห่างนั่นเอง

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

ข้อเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ควรรู้ ก่อนสายเกิน

โควิด-19 ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน สำคัญกว่าระยะห่าง

ตามดูความเสี่ยงสุขภาพ หลังรอดชีวิตจากโควิด-19

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up