การอ่าน อ่านหนังสือ รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือ หนังสือบำบัดโรค

บำบัดป่วยด้วย การอ่าน หนังสือ

การอ่าน อ่านหนังสือ รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือ หนังสือบำบัดโรค
การอ่าน อ่านหนังสือ รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือ หนังสือบำบัดโรค

บำบัดป่วยด้วย การอ่าน หนังสือ

การอ่าน เริ่มต้นที่สมอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายถึงการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

“การอ่านหนังสือของคนเราต้องใช้สมองหลายๆ ส่วนประกอบกัน ไม่ใช่เฉพาะสมองส่วนใดส่วนหนึ่ง หากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติก็ทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่ได้เช่นกัน”   

 

หนังสือจิตวิทยาการอ่านของศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ซึ่งมีข้อมูลของทฤษฎีสมรรถภาพสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ดังนี้

ทฤษฎีสมรรถภาพสมอง

นักจิตวิทยา ได้ศึกษาเรื่องการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้หลายทฤษฎี และสรุปเหมือนกันว่า สมองเป็นส่วนสำคัญต่อการอ่าน และสมองต้องทำงานประสานกันหลายส่วนจึงทำให้เกิดการอ่านและแปลความหมายได้ ซึ่งสรุปเป็นกระบวนการได้ 2 ส่วน คือ

  1. กระบวนการทางกายภาพ ได้แก่ วิธีการใช้สายตาและการใช้มือประกอบกันเพื่อให้เกิดการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. กระบวนการทางสมองและระบบประสาทภายในร่างกายของคนเรา เพื่อส่งต่อในสิ่งที่ได้รับรู้เข้าไปบันทึกเก็บไว้ในเซลล์สมองให้มากที่สุด

การอ่าน อ่านหนังสือ รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือ หนังสือบำบัดโรค

สรุปโครงสร้างของสมองที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการอ่าน

สมอง แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหลัง โดยเริ่มต้นจาก

สมองส่วนหน้า (forebrain)

ซึ่งประกอบด้วยสมองหลายส่วน เช่น ซีรีบรัม ทำหน้าที่ควบคุมการมองเห็น เช่น ตัวหนังสือ วัตถุ สี ขนาด มีเซลล์ประสาทเฉพาะสำหรับรับแสงที่ตกลงบนจอภาพของตา (retina) ในแต่ละมุม  นอกจากนี้สมองส่วนนี้ยังทำหน้าที่รับรู้ (perception) อย่างซับซ้อน ที่สำคัญคือ ทำหน้าที่เข้าใจความหมายของภาษาที่ได้ยินหรือที่ใช้พูดกัน รวมถึงการเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ที่เราได้อ่านและลูบคลำ

สมองส่วนกลาง (midbrain)

เป็นสมองส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง นอกจากนี้บางส่วนของสมองจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับประสาทตาและประสาทหูด้วย

สมองส่วนหลัง (hindbrain)

มีใยประสาทที่เชื่อมโยงกับสมองส่วนต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up