รู้เท่าทันโรคหัวใจ ในวันหัวใจโลก (World Heart Day)

Alternative Textaccount_circle
event

รู้หรือไม่ วันหัวใจโลก (World Heart Day) ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เพราะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรคหัวใจ หรือเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน (stroke) วันหัวใจโลก ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ และกระตุ้นให้คนหันมาดูแลสุขภาพของหัวใจมากขึ้น

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ ที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตสูงถึงปีละ 17.1 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547  คิดเป็นร้อยละ 29 ของการเสียชีวิตทั้งหมดแบ่งออกเป็นการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 7.2 จากหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 5.7 ในอนาคตคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 การเสียชีวิตจากโรคนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 23.6 ล้านคนทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทยของเราพบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 29 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ทำให้โรคชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย  โดยเฉพาะโรคดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต)

เช็กสัญญาณ อาการโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

เราทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญและตระหนักถึงอันตรายใกล้ ๆ ตัว ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้ หากเราทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง

 • น้ำหนักเกิน
 • ระดับไขมันในเลือดสูง
 • สูบบุหรี่
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • โรคเบาหวาน

อาการเตือนของภาวะหัวใจขาดเลือด

 • เจ็บแน่นหรือจุกหน้าอก หรือปวดบริเวณกลางหน้าอกระหว่างการหายใจ
 • ปวดร้าวไปที่แขน หลัง คอ ขากรรไกร หรือที่กระเพาะอาหาร
 • หายใจถี่สั้น แม้ไม่มีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย
 • อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระวนกระวาย แน่นท้อง เหงื่อออก ตัวเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะเล็กน้อย

อาการเตือนของภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน

 • กล้ามเนื้อที่หน้า แขน ขาอ่อนแรง ส่วนใหญ่จะเกิดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างเฉียบพลัน
 • สับสน มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือความเข้าใจอย่างเฉียบพลัน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ข้างอย่างเฉียบพลัน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน เวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัวหรือไม่สมดุลอย่างเฉียบพลัน
 • ปวดศีรษะรุนแรง โดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเฉียบพลัน
 • ถ้าพบอาการเตือนเหล่านี้ ให้โทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินทันที หรือนำส่งโรงพยาบาลด่วนที่สุด ภายใน 3 ชั่วโมง

วิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

ความจริงแล้วเราสามารถดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ แนะนำให้เริ่มจากค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แล้วพยายามทำให้เป็นกิจวัตร ดังนี้

 1. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และได้สัดส่วนปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงกินอาหารหวาน มัน เค็ม  แต่หันมาเน้นกินผัก ผลไม้ที่หวานน้อย และธัญพืชเพิ่ม 
 2. เพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายมากขึ้น โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 5 วัน ๆละ อย่างน้อย 30 นาที 
 3. อารมณ์ดี จิตใจแจ่มใส และสามารถจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม
 4. งดสูบบุหรี่ รวมถึงเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่จากคนรอบข้างด้วย
 5. งดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 6. พยายามควบคุมน้ำหนักตัว รอบเอว วัดค่าความดันโลหิต และค่าน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างเป็นประจำ 
 7. หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี และสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบความผิดปกติ หรือความเสี่ยง ให้รีบพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการดูแลที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที

เช็กความดันโลหิตด้วยตัวเอง ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

การตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลตนเอง เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง สโตรก ฯลฯ 

เลือกเครื่องวัดความดันโลหิต ที่โดนใจ

วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของออมรอนมาแนะนำค่ะ มีให้เลือกกัน 3 แบบ โดนใจแบบไหน ตัดสินใจเลือกซื้อเก็บไว้ใช้ที่บ้านได้เลย

 

1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น HEM-7121 (Standard)

 

 • มีไฟแสดงการรัดต้นแขน เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้
 • มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้งานวัดค่าใหม่เมื่อเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการขยับตัว
 • ตัวบ่งชี้ภาวะความดันโลหิตสูง สัญลักษณ์รูปหัวใจเต้นจะติดขึ้นหากค่าความดันบนหรือล่างเกินมาตรฐาน (เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้านค่าด้านบนไม่ควรเกิน 135/ค่าความดันโลหิตด้านล่างไม่ควรเกิน 85 mmHg.) 
 • การตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่าสองครั้งในการวัด แนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
 • มีเทคโนโลยี Enhanced IntelliSense การทำงานแบบใหม่ที่เพิ่มความแม่นยำในการวัดด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 4 mmHg แค่เพียงกดปุ่ม และเทคโนโลยี IntelliSense Intellisense ที่มีเฉพาะในแบรนด์ออมรอน โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเพิ่มลม ช่วยให้บีบรัดน้อยลง ทำให้รู้สึกสบายแขน
 • เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ

2. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น HEM-7130 Standard

 • มีไฟแสดงการรัดต้นแขน เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้
 • การตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้งานวัดค่าใหม่เมื่อเกิดความผิดพลาดเนื่องจากมีการขยับตัว
 • ตัวบ่งชี้ระดับความดันโลหิต แปลผลความดันโลหิตง่าย โดยค่าความดันโลหิตอ่านจากที่บ้านซึ่งความดันบน-ล่างเกิน 135/85 mmHg หมายถึงความดันโลหิตสูง
 • การตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่าสองครั้งในการวัด แนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
 • เก็บค่าวัด 60 ครั้งในหน่วยความจำ
 • เฉลี่ยค่าที่อ่านได้ 3 ค่าล่าสุดภายใน 10 นาที

3. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่น JPN500 (Deluxe)

 • ไฟแสดงการรัดต้นแขน เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้รัดต้นแขนให้ถูกต้องโดยแสดงไฟเตือน “OK” เพื่อให้แน่ใจว่าวัดค่าความดันโลหิตได้แม่นยำและเชื่อถือได้
 • การตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้งานวัดค่าใหม่เมื่อเกิดความผิดพลาดเนื่องจากมีการขยับตัว
 • ตัวบ่งชี้ภาวะความดันโลหิตสูง มีสัญลักษณ์รูปหัวใจเต้นจะติดขึ้นหากค่าความดันบนหรือล่างเกินมาตรฐาน (เมื่อวัดค่าความดันบนเกิน 135/ค่าความดันล่างเกิน 85 mmHg.)
 • การตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่าสองครั้งในการวัด แนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อเครื่องวัดความดันออมรอน รุ่น HEM – 7121, HEM – 7130, HEM – 7130L และ JPN 500 รับปิ่นโต Care your heart จากออมรอน มูลค่า 290 บาท ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 62

สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของออมรอนได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Website : https://www.omronhealthcare-ap.com/th/
Facebook : OMRON Healthcare Thailand
Line : @omronhealthcare
Call Center : 02-021-5555

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up