อาสาสมัคร วัยเกษียณ-ผู้สูงอายุ-สังคมผู้สูงอายุ

อาสาสมัคร วัยเกษียณ

อาสาสมัคร วัยเกษียณ-ผู้สูงอายุ-สังคมผู้สูงอายุ
อาสาสมัคร วัยเกษียณ-ผู้สูงอายุ-สังคมผู้สูงอายุ

อาสาสมัคร วัยเกษียณ คืนสู่วัยหนุ่ม ด้วยความเสียสละเพื่อโรงพยาบาล

อาสาสมัคร วัยเกษียณ เป็นเรื่องราวของ คุณอร่าม สัตยธรรม เจ้าของเรื่องราวของชายผู้แวะเวียนมาโรงพยาบาลทุกวัน จนเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง แถมยังกลับออกไปด้วยร่างกายอันแข็งแรงทุกครั้ง ในฐานะอาสาสมัครผู้คอยช่วยเหลือและแบ่งปัน ความสุขให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

หรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลก็เปรียบเสมือนดินแดนแสนน่ากลัวที่ไม่คิดอยากจะเหยียบย่างเข้าไป เพราะเมื่อกลับออกมามักจะได้รับสัญญาณเตือนว่า ร่างกายกําลังป่วย (อีกแล้ว)เสมอ แต่สําหรับคุณอร่าม สัตยธรรม กลับแวะเวียนมาโรงพยาบาลในฐานะอาสาสมัครผู้คอยช่วยเหลือและแบ่งปัน ความสุขให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

อ่อนเยาว์ง่ายๆ แค่รู้จักเสียสละ

แม้จะอยู่ในวัย 80+ แต่คุณอร่ามยังคงมีใจอาสาอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย โดยท่านจะทําหน้าที่แนะนําเส้นทางและสถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมถึงเป็นไกด์นําทางไปตามจุดตรวจต่างๆ ตามลําดับขั้นตอน ทั้งยังเป็นเพื่อนพูดคุย ผ่อนคลายความเครียด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และให้คําปรึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆ น้อยๆ

แรงบันดาลใจที่ทําให้คุณอร่าม เลือกก้าวเข้ามาบนเส้นทางของจิตอาสา เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2536 เมื่อท่านตรวจพบว่า ตนเองเป็นมะเร็ง จําเป็นต้องผ่าตัดนําเอาไต 1 ข้างและกระดูกซี่โครง อีก 1 ซี่ออก เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ ประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้เข้าใจถึงความทรมานของโรคภัยไข้เจ็บ จึงอยากจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์นั้น จากผู้ป่วยคนอื่นๆ

หลังเกษียณอายุราชการ คุณอร่ามสมัครเข้าชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และได้รับเลือกจากสมาชิก ให้เป็นประธานชมรม เมื่อปีพ.ศ. 2544 จึงเริ่มดําเนินการ ยื่นเรื่องต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาล ขอให้สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเข้าไปช่วยงานบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกในฐานะอาสาสมัคร โดยไม่คิดค่าตอบแทน

คุณอร่ามและสมาชิก ต้องใช้เวลาและความพยายามพิสูจน์ ตัวเองให้โรงพยาบาลเห็นว่า มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานต่างๆ ได้จริง จนในที่สุดโรงพยาบาลก็มอบโอกาสให้สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุเข้ามาทํางานจิตอาสา ในปีพ.ศ. 2553

“การทําหน้าที่อาสาสมัคร ต้องจดจําเส้นทางและจุดบริการต่างๆ ในโรงพยาบาล ช่วยให้ผมห่างไกลจากโรคความจําเสื่อม ส่วนการพูดคุย สนทนากับแพทย์ จะได้ทั้งความรู้และวิธีการดูแลสุขภาพมากมาย สิ่งสําคัญคือ ความสุขทางใจ ซึ่งเป็นความสุขจากความเสียสละเพียงเล็กน้อยของผม แต่สามารถสร้างประโยชน์ และความสุขให้แก่ผู้อื่น รวมถึงสังคมได้อย่าง มากมาย” คุณอร่ามแจกแจงประโยชน์มากมายจากการทํางานจิตอาสา

ส่วนประโยชน์ของชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ฯ คุณอร่ามอธิบายว่า ชมรมนี้เป็นเหมือนพื้นที่สําหรับให้ผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง มาพบปะพูดคุยและทํากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายรักษาสุขภาพ ทํางาน หัตถกรรมจากขยะรีไซเคิล ถักลูกปัดเป็นกระเป๋าของขวัญ ฯลฯ ถือเป็นสังคมแห่งความสุขของคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ทําให้คนปลดเกษียณทั้งหลายไม่ต้องนั่งเหงาหรือทํากิจกรรมอยู่บ้านตามลําพัง

อาสาสมัคร วัยเกษียณ-ผู้สูงอายุ-สังคมผู้สูงอายุ
แม้เป็นผู้สูงวัยก็สามารถเป็นผู้ให้ได้

ใครที่ติดภาพว่า ผู้สูงอายุต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว คงต้องลบภาพนั้นทิ้งเสียแล้ว เพราะคุณอร่ามได้แสดงให้เห็นแล้วว่า อาสาสมัครเช่นท่านก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ โดยที่อายุ มิได้เป็นอุปสรรคแม้แต่น้อย


บทความอื่นที่น่าสนใจ

5 กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพิ่มสุข สร้างกายแข็งแรง

วิธีป้อนอาหาร ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

วิตามินดีกับผู้สูงอายุ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up