สารพัดวิธี รับมือปัญหาเท้า ผู้สูงวัย

ปัญหาเท้า ของผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็น ตาปลา นิ้วหัวแม่เท้าบิดเก ปวดส้นเท้า แก้ไขได้ไม่ยาก

ปัญหาเท้า ที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ มีทั้ง ตาปลา ส้นเท้าแตกระแหงเป็นร่องลึก นิ้วหัวแม่เท้าบิดเก ปวดส้นเท้า อาการเหล่านี้ มีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆ โดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี มีคําแนะนําในการเยียวยารักษาปัญหาเท้าอย่างถูกต้อง มาบอกต่อ

รู้ทันสาเหตุ แก้ได้

ในเบื้องต้น คุณอมรรัตน์ สัทธาธรรมรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการประจําศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อธิบายให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาส้นเท้าแตก และตาปลาให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

•ส้นเท้าแตก

“ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอาการส้นเท้าแตกคือ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ไขมันใต้ผิวหนังบริเวณส้นเท้าจะมีปริมาณลดลง บวกกับผิวหนังบริเวณนี้เป็นส่วนที่รับน้ําหนักของร่างกายจึงแห้งหยาบและแตกเป็นร่องได้ง่าย

“ประกอบกับบางคน เดินเท้าเปล่าจนเป็นนิสัย แม้การเดินอยู่ในบ้านก็ทําให้เท้าสัมผัสกับความเย็นตลอดเวลา ส่งผลให้ผิวหนังบริเวณส้นเท้าแห้งและแตกเป็นร่องลึกได้เหมือนกัน”

•ตาปลา

“ส่วนตาปลานั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกับส้นเท้าแตก แต่มีปัจจัยที่เพิ่มมาคือ แรงเสียดสีและแรงบีบที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการสวมรองเท้าที่คับหรือรองเท้าที่ตัดเย็บไม่เรียบร้อย ทําให้เกิดแรงเสียดสีบางบริเวณมากเป็นพิเศษ ยิ่งมีปัญหานิ้วเท้าผิดรูปร่วมด้วย จนทําให้นิ้วเท้ามาเกยและเสียดสีกันระหว่างเดิน ยิ่งทําให้ผิวหนังด้านหนาเป็นไตแข็งจนเกิดตาปลาขึ้นได้”

ด้าน ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล นักกายภาพบําบัดชํานาญการ ก็รับหน้าที่อธิบายต่อถึงอาการ นิ้วหัวแม่เท้าบิดเกและปวดส้นเท้า ดังนี้

•นิ้วหัวแม่เท้าบิดเก

“การใส่รองเท้าหัวแคบเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว ทําให้นิ้วหัวแม่เท้าบิดเกไปตามลักษณะของเท้าที่ถูกบีบขณะใส่รองเท้า กระดูกบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้าจึงปูดโปนออกมา ทุกครั้งที่ใส่รองเท้าหรือยืนและเดินนานๆ จึงเกิดแรงกดจากรองเท้าซ้ําอีก และการลงน้ําหนักที่ไม่สมดุลเนื่องจากนิ้วหัวแม่เท้าบิดเก ยิ่งทําให้รู้สึกเจ็บมากขึ้น”

•ปวดส้นเท้า

“จากการวินิจฉัยเบื้องต้น ผู้ที่มีเท้าแบนและน้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน เวลาเดินน้ําหนักทั้งหมดจะลงที่ส้นเท้าเต็มๆ ไม่มีการกระจายน้ําหนักไปส่วนอื่น นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอาการปวดส้นเท้า

ดูแล + ป้องกันถูกวิธี เอาชนะทุกโรคเท้า

อ่านต่อหน้า 2

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up