คืนความสมดุลสุขภาพให้ ”ฉลาด หุ่นดี อ่อนเยาว์ อายุยืน” ด้วยธาตุเจ้าเรือน

ธาตุเจ้าเรือน, แพทย์แผนไทย, ธาตุ, จุดอ่อนสุขภาพ
ธาตุเจ้าเรือน, แพทย์แผนไทย, ธาตุ, จุดอ่อนสุขภาพ

ธาตุเจ้าเรือน เคล็ดลับความสมดุลสุขภาพ ฉบับแพทย์แผนไทย

ธาตุเจ้าเรือน คืออะไร กันเเน่ งมงาย หรือไสยศาสตร์ ชีวจิตออนไลน์ ชวนทุกคนมาไขความลับ ของสุขภาพร่างกายของคนเรา ว่าเหตุไฉนทำไมเราถึงเจ็บป่วยได้ง่าย ป่วยได้ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล หรือแม้กระทั้งทำไมกินเราถึงกินน้อยแล้วอ้วน ลดน้ำหนักทำไมยากจัง  และทำไมเราถึงแก่เร็ว เป็นต้น ด้วยศาสตร์แห่ง “ธาตุเจ้าเรือน

อันธาตุทั้งสี่นี้             เลี้ยงอินทรีย์ทุกชนนา

หนุ่มแก่ไม่เว้นหนา                ธาตุทั้งสี่มีเหมือนกัน

เมื่อธาตุดีไม่วิบัติ         สารพัดชื่นชุ่มมั่น

ผุดผ่องทั้งสีสัน                     ทั้งกำลังว่องไวดี

เมื่อวิบัติทนเทวษ         ดูทุเรศ ซูบเศร้าศรี

เกิดโรคเข้าย่ำยี                     ในอาการสามสิบสอง

(พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม): ตำราโรคนิทานคำฉันท์)

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะทำให้เราสามารถเป็นหมอได้ด้วยตัวเองเบื้องต้น หากได้รู้จักว่าตัวเองมีธาตุเจ้าเรือนอะไร ดังต่อไปนี้

โลกทัศน์เรื่องธาตุ                

สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนประกอบกันด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุดิน (ปัถวีธาตุ) ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุไฟ (เตโชธาตุ) มาชุมนุมกันเกิดความเปลี่ยนแปลงและการแปรปรวนของธาตุทั้ง 4 ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แข็ง อ่อน ร้อน เย็น ไม่เหมือนกัน เช่น การเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ภัยแล้ง น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น

เฉกเช่นร่างกายของมนุษย์ก็ล้วนประกอบไปด้วยธาตุทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานมารวมกันเป็นร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีคุณสมบัติหน้าที่ต่างกันออกไป และทำหน้าที่คุ้มกันไว้ให้ร่างกายมีความมีความปกติ ดังบทกลอนในข้างต้น ที่การมีสุขภาพที่ดีนั้นย่อมเกิดจากการมีธาตุทั้ง 4 ที่สมดุลกัน

ธาตุทั้ง 4 ในร่างกายของเรานั้น จะมีธาตุดินกับธาตุน้ำ เป็นธาตุหลักที่เกิดขึ้นก่อน และจะมีธาตุลมและธาตุไฟมาอาศัยเป็นตัวขับเคลื่อนประกอบขึ้นเป็นร่างกาย โดยแยกย่อยได้คือ ธาตุดิน 20 ประการ ธาตุน้ำ 12 ประการ ธาตุลม 6 ประการ และธาตุไฟ 4 ประการ เป็นต้น

กล่าวคือในระบบธาตุทั้ง 4 ในร่างกายนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบกลไกหลัก 3 ระบบ (ตรีธาตุ) คือ ระบบปิตตะ ระบบวาตะ และระบบเสมหะ หากตรีธาตุทั้ง 3 มีความสมดุลร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วย แต่หากเมื่อระบบใดระบบหนึ่งถูกทำให้เสียไป จากพฤติกรรมที่ผิดๆส่งผลต่อสุขภาพ หรือมูลเหตุของการเกิดโรค เช่นอาหารการกิน อิริยบถ ความร้อนเย็น การอดข้าวอดน้ำ การกลั้นอุจจาระปัสสาวะ ความเครียด ความโกรธ และการทำงานเกินกำลัง เป็นต้น

นอกจากพฤติกรรมสุขภาพแล้วนั้นทางการแพทย์แผนไทยเชื่อว่า  อิทธิพลของฤดูกาล อายุที่เปลี่ยนไปตามวัย  สถานที่ถิ่นที่อยู่อาศัย และอิทธิพลของกาลเวลา ก็จะส่งผลให้ธาตุทั้ง 4 แปรปรวนได้ด้วยเหมือนกัน

ธาตุเจ้าเรือน, แพทย์แผนไทย, ธาตุ, จุดอ่อนสุขภาพ
Silhouette of young woman practicing yoga, lotus position, and meditating on the beach

ธาตุเจ้าเรือน คืออะไร

          มาถึงตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยสัดส่วนของธาตุทั้ง 4 ประการที่ได้กล่าวไปไว้ในข้างต้น ตามหลักทฤษฎีการแพทย์ไทยในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันของสัดส่วนธาตุทั้ง 4 ในร่างกายที่ไม่เท่ากัน จึงทำให้ในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจำตัวที่โดดเด่นออกมา เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน”

การที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีธาตุเจ้าเรือนใดนั้น เราสามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. พิจารณาจากวันเดือนปีเกิด คือธาตุเจ้าเรือนเกิด ซึ่งจะพิจารณาได้จากช่วงเวลาตกฟาก

(ช่วงเวลาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเป็นหลักว่าอยู่ในช่วงเวลาใด) ถ้าเราจะดูธาตุเจ้าเรือนเกิดว่าเป็นธาตุใดนั้น เราจำเป็นต้องนับถอยหลังย้อนกลับไป  ตอนที่เกิดการปฏิสนธิในครรภ์มารดา  เช่นผู้ที่เกิดเดือนมกราคม  ก็ต้องนับเดือนย้อนกลับไป 9 เดือน ก็จะได้เป็นเดือนเกิดการปฏิสนธิในครรภ์มารดาที่แท้จริง คือ เดือนเมษายนนั้นเอง

หมายเหตุ โดยทั่วไปแล้วเป็นการพิจารณาจากอายุตั้งครรภ์ตามปกติ คือ 9 เดือนมาประมาณการ   แต่หากเป็นกรณีที่คลอดก่อนกำหนดก็ต้องนับย้อนเวลาถอยหลังไปตามจริงที่อยู่ในครรภ์มารดา

  1. พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ คือธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย

และภาวะด้านสุขภาพ กายและใจ ว่าสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลธาตุเจ้าเรือนอะไร

 อ่านต่อ>> คนธาตุไฟ +คนธาตุลม

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!

keyboard_arrow_up