เทคนิคเลือกกิน, ผู้สูงอายุ, อาหารเพื่อผู้สูงอายุ

3 เทคนิคเลือกกิน ต้านโรค เพื่อผู้สูงอายุ

เทคนิคเลือกกิน, ผู้สูงอายุ, อาหารเพื่อผู้สูงอายุ
เทคนิคเลือกกิน, ผู้สูงอายุ, อาหารเพื่อผู้สูงอายุ
เทคนิคเลือกกิน, ผู้สูงอายุ, อาหารเพื่อผู้สูงอายุ
ผักโขมและบรอกโคลี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

กินผักโขมลดเสี่ยงความจําเสื่อม

Brighamand Women’s Hospital เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาวิจัยพบว่า ผักโขมและบรอกโคลี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ จากการศึกษาพฤติกรรมการกินของผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60-70 ปี จํานวน 13,388 คน พบว่า กลุ่มที่ชอบกินผักใบเขียว เช่น ผักโขมและบรอกโคลี เมื่ออายุมากขึ้น จะมีความจําและทักษะการพูดดีกว่ากลุ่มที่กินผักน้อยอย่างชัดเจน


บทความอื่นที่น่าสนใจ

ประสบการณ์สุขภาพ โรคความดันโลหิตสูงกับผู้สูงอายุ

อาหารผู้สูงอายุ ทำอย่างไร ให้เหมาะแก่สุขภาพ

วิธีเลือกเตียงนอน เพื่อผู้สูงอายุ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up