เคล็ดลับง่าย 4 วิธีดูแลผู้สูงวัย

วิธีดูแลผู้สูงวัย, ผู้สูงอายุ
วิธีดูแลผู้สูงวัย, ผู้สูงอายุ

วิธีดูแลผู้สูงวัย แบบง่ายๆ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิธีดูแลผู้สูงวัย เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 ซึ่งองค์การอนามัยโลกประเมินว่า ในปีพ.ศ.2583 เราจะมีจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

4 ขั้นตอนดูแลส.ว.(สูงวัย)

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงว่า

“ที่ผ่านมา พบปัญหากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตําบล หรือกองทุน Long Term Care ที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางไปแล้ว กลับไม่กล้าเบิกจ่าย หรือไม่กล้าใช้เงิน เนื่องจากกองทุนไม่ทราบว่า จะใช้อย่างไรหรือใช้ทํากิจกรรมอะไรได้บ้าง

“ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงออกแบบการดําเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่”

ขั้นตอนทั้ง 4 ได้แก่

1.สร้างบุคลากร

โดยอบรมให้ความรู้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนักบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งทําหน้าที่บริหารจัดการระบบการให้บริการผู้สูงอายุ ทั้งตําบล หรือนักบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

2.จัดทําแผนดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล

ดูว่าแต่ละรายต้องดูแล หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง โดยเป็นหน้าที่ของผู้จัดการนักบริบาลผู้สูงอายุในการลงพื้นที่ เพื่อสํารวจประชากรทั้งตําบลว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจํานวนเท่าใด จากนั้น จึงจะสามารถนํามาเขียนเป็นแผนได้

วิธีดูแลผู้สูงวัย, ผู้สูงอายุ
ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

3.แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับท้องถิ่น

ซึ่งมีผู้นําท้องถิ่น อาทิ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน ทีมผู้จัดการ นักบริบาลผู้สูงอายุ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ โดยนําเสนอข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา เช่น มีผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงจํานวนเท่านี้ จําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างนี้ ต้องใช้งบประมาณจํานวนเท่านี้ เช่น ต้องซื้อวัสดุ ต้องทําแผล หรือแม้แต่ค่าแรงบุคลากรที่ลงไปเยี่ยมบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นไปตามแผน และต้องขอเงินจากกองทุน เพื่อดําเนินการ

4.ปฏิบัติหน้าที่จริง

โดยกระทรวงสาธารณสุขจะตั้งเป้าในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน 2 ระดับ ได้แก่

1.ต้องไม่ทําให้อาการแย่ลงคือ จากที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านก็จะต้องไม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

2.เพื่อให้อาการกลับมาดีขึ้นคือ จากที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่

สูตรยาลดน้ําตาลในเลือดเพื่อผู้สูงวัย

ใครที่มีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูง ให้ลองใช้สูตรยาลดน้ําตาลในเลือด จากคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลกุดตาเพชร เพราะขึ้นชื่อว่า เป็นยาดีดั่งผีบอก

-รากเตยตากแห้ง 1 กํามือ

-ใบรางจืดตากแห้ง 5 กํามือ

-นําตัวยามาต้มกับน้ําสะอาด

-สามารถดื่มแทนน้ําชาเป็นประจํา จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง


บทความอื่นที่น่าสนใจ

วิธีเลือกเตียงนอน เพื่อผู้สูงอายุ

โรคหน้าร้อน ยอดฮิต ของผู้สูงวัย

เทคนิคช่วยลด อาการเบื่ออาหาร ในผู้สูงอายุ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up