ไทรอยด์, ไทรอยด์เป็นพิษ

สังเกตตัวเองสักนิดก่อน ไทรอยด์เป็นพิษ เล่นงาน

ไทรอยด์, ไทรอยด์เป็นพิษ
ไทรอยด์, ไทรอยด์เป็นพิษ

สาเหตุอะไรทําให้ฉันป่วย

เมื่อไปพบคุณหมอ เธอจึงทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรค ไทรอยด์เป็นพิษ ครั้นถามถึงสาเหตุที่ทําให้ป่วย คุณสุวรรณา สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากตัวเองเป็นคนเครียดง่าย ซึ่งตรงกับ ข้อมูลของศาสตราจารย์นายแพทย์เทพ หิมะทองคําที่เขียน อธิบายสาเหตุก่อโรคไว้ในหนังสือไทรอยด์ สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ สรุปได้ว่า

จนถึงเดี๋ยวนี้ วงการแพทย์ยังไม่สามารถเข้าใจสาเหตุการ เกิดโรค แต่จากการศึกษาอย่างยาวนานพบว่า มีสภาวะแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดโรคไทรอยด์ได้ เช่น

1. ความเครียด

มีงานวิจัยในยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่2 พบว่า ความเครียดจากสงครามส่งผลให้มีผู้เป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความเครียดที่เกิด จากสาเหตุต่างๆ ก็ส่งผลต่อการทํางานของต่อมไทรอยด์ เช่น ช่วงแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว ช่วงตั้งครรภ์ การ หย่าร้าง การตกงาน การสูญเสียคนรัก ฯลฯ

2. เพศ

โรคไทรอยด์พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 10 เท่า

ไทรอยด์, ไทรอยด์เป็นพิษ

3. อายุ

โรคไทรอยด์เป็นพิษมักเกิดกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี

นอกจากนี้ แพทย์หญิงสายชลี ทาบโลกาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัย อธิบายถึงสาเหตุก่อโรคไทรอยด์เป็นพิษเพิ่มเติมว่า

“กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ การติดเชื้อโรค การกินอาหารจําพวกแป้งขัดขาวและของหวานมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคไทรอยด์ได้ เนื่องจากสองสาเหตุนี้จะก่อให้เกิดการ อักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งจะส่งผลทําให้การทํางานของ ฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ รวมไปถึงฮอร์โมนที่ เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์ด้วย”

สําหรับคุณสุวรรณา เมื่อทราบอาการป่วยของ ตัวเองแล้ว เธอจึงปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเคร่งครัด คือ กินยาให้ครบปริมาณและจํานวนมื้อ รวมถึงปรับพฤติกรรมการกินและผ่อนคลาย ตัวเองมากขึ้น เธอเล่าว่า

“เชื่อไหมว่า มื้อแรกที่ได้รับยามากิน อาการ ผิดปกติที่ทรมานเราอยู่หลายเดือนหายไปหมด ชีวิต เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทําให้เราคิดได้ว่า รู้อย่างนี้ น่าจะรีบไปหาหมอเสียแต่เนิ่นๆ ไม่น่าทิ้ง อาการป่วยไว้อย่างนี้เลย และอาจทําให้โรคที่เป็นอยู่ รักษาได้หายขาด”

คุณสุวรรณาไม่ได้กินยาเพื่อคุมอาการเพียงอย่างเดียว เธอยังปรับชีวิตของตัวเองทุกด้าน โดยเฉพาะ การกิน เน้นกินอาหารสุขภาพมากขึ้น ฝึกจิตใจให้ ผ่อนคลายมากขึ้น และแบ่งเวลาในการพักผ่อนและ ทํางานอย่างสมดุล

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up