ฟอกไต, ฟอกเลือด, โรคไตเรื้อรัง

Night Service ฟอกเลือด ผู้ป่วยไต ช่วงกลางคืน

Alternative Textaccount_circle
event
ฟอกไต, ฟอกเลือด, โรคไตเรื้อรัง
ฟอกไต, ฟอกเลือด, โรคไตเรื้อรัง

ฟอกไต : Night Service ฟอกเลือด ช่วงกลางคืน

ฟอกไต ฟอกเลือด ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

ไม่มีใครอยากเป็นโรคไต เพราะนอกจากเสียสุขภาพแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกมหาศาล มีรายงานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในปี 2553 พบคนไทยอายุเกิน 18 ปี เป็นโรคไต 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกว่า 40,000 ราย ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กล่าวว่า “ถ้าจะให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีควรได้รับการดูแลจากแพทย์และคนรอบข้าง เพราะผู้ป่วยต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตผ่านทางช่องท้องสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี ถึงแม้การปลูกถ่ายไตจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องการบริจาคไต ทั้งจากญาติ พี่น้อง หรือไตที่บริจาคจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าสมองตายแล้ว

“ฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องแบกรับรวมทั้งหมดคือราวปีละ 6 พันล้านบาทและเนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มสูงถึง 10,000 รายต่อปี จึงเป็นภาวะวิกฤติที่เราบุคลากรทางการแพทย์ต้องช่วยเหลือ”

ทั้งจำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายมหาศาลที่จะเกิดขึ้น การวางแผนดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ๆ เลยครับ

อ่านเพิ่มเติม : วิธีกินช่วยผู้ป่วย โรคไต แข็งแรง อายุยืน

Care Service
การบริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไตแบบครบวงจรที่ดูแลผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามารับบริการอย่างใกล้ชิด

“เป้าหมายของเราคือการดูแลผู้ป่วยโรคไตทุกคน เริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วย รักษา และป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมถาวร โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจ และไขมันในเลือดสูง

“นอกจากขั้นตอนการรักษาที่ดีแล้ว การส่งเสริมการกินอยู่ให้มีสุขภาพกายใจที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ” นายแพทย์ธีรชัยกล่าว

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลประกอบไปด้วยอายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์หลอดเลือด เป็นต้น รวมไปถึงบุคลากรด้านอื่น ๆ เช่น พยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดที่จะคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือตลอดการมารับบริการตลอด 24 ชั่วโมง และข้าราชการสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางอีกด้วย

ฟอกไต, ฟอกเลือด, โรคไตเรื้อรัง
Saving life of the patient with high-tech equipment in a modern hospital.

Night Service
การฟอกเลือดช่วงกลางคืน

ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไตคือ การเข้าถึงสถานบริการและการจัดสถานที่ให้บริการไม่เพียงพอกับผู้ป่วยโรคไตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

“ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีทางเลือกในการรับบริการที่หลากหลาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ดี กล่าวคือ หากต้องใช้บริการในสถานบริการของรัฐผู้ป่วยจะต้องต่อคิวในการรับบริการนาน ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายสูง หรือถ้าใช้บริการคลินิกเอกชนก็ต้องพิจารณาถึงคุณภาพในการฟอกเลือดด้วยว่าเป็นอย่างไร” คุณหมอธีรชัยกล่าว

โดยปกติแล้วผู้ป่วยโรคไต 1 ราย จะใช้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง และใช้เวลาครั้งละ 4 ชั่วโมง แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้ป่วยไม่สามารถมาฟอกเลือดในช่วงกลางวันได้เพราะต้องทำงาน ทางโรงพยาบาลจึงมีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงกลางคืน เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 3 – 4 ทุ่มจนถึงเช้าแล้วสามารถไปทำงานต่อได้ทันที

สำหรับการฟอกเลือดในช่วงเวลากลางคืนนั้น ผู้ป่วยควรฟอกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และใช้เวลาอย่างน้อยครั้งละ 8 ชั่วโมง นายแพทย์ธีรชัยอธิบายว่า “ข้อดีของการมารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในเวลากลางคืนคือ จะทำให้ฟอกไตได้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 8 ชั่วโมง ทำให้น้ำและของเสียถูกขับออกไปจากร่างกายได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่าง ๆ ลดน้อยลง

โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ จึงทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น คุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นด้วยนอกจากประโยชน์ในการรักษาแล้ว ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในช่วงเวลาทำงาน ทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น และยังทำให้ความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมลดลง

ที่มาที่ไปของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในนามของมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ตามพระปรมาภิไธยและสร้อยพระนามสมเด็จ-
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงมีคุณูปการอเนกอนันต์ในการดูแลประชาชนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม : อาหารโรคไต สำหรับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต

ที่อยู่ 8/99 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2684-5000

www.brkidney.org, www.facebook.com/Bhumirajnakarin


ที่มา : นิตยสาร ชีวจิต ปี 2558 ฉบับที่ 411 (16 พ.ย. 58) หน้า 46-47
ชื่อคอลัมน์ : health care

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up