CANCEL CANCER FESTIVAL 2019, เทศกาลดนตรี, ศิริราชมูลนิธิ, โรคมะเร็ง, รักษามะเร็ง

CANCEL CANCER FESTIVAL 2019 เทศกาลดนตรี ศิลปะ และเเรงบันดาลใจ

CANCEL CANCER FESTIVAL 2019, เทศกาลดนตรี, ศิริราชมูลนิธิ, โรคมะเร็ง, รักษามะเร็ง
CANCEL CANCER FESTIVAL 2019, เทศกาลดนตรี, ศิริราชมูลนิธิ, โรคมะเร็ง, รักษามะเร็ง

CANCEL CANCER FESTIVAL 2019 เทศกาลดนตรี ศิลปะ และเเรงบันดาลใจ

“CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” เทศกาลดนตรี ศิลปะและแรงบันดาลใจ เป็นการระดมทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการรักษามะเร็งของผู้ป่วยคนไทยด้วยศาสตร์การแพทย์แม่นยำ

เพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทยได้อย่างจำเพาะเพื่อเพิ่มโอกาสการหายขาดจากโรคมะเร็งซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2-3 มีนาคม 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อไม่นานมานี้ (13 กุมภาพันธ์ 62) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ Art for Cancer by Ireal แถลงข่าวการจัดงาน “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019″ เทศกาลดนตรีศิลปะและแรงบันดาลใจเพื่อระดมเงินทุนสมทบเขาแนบสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” ในศิริราชมูลนิธิ

"<yoastmark

โดยมีศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับ อ. ดร. นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ คุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้แทนจากองค์กรอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ บายไอรีล พร้อมด้วย คุณแจง-วราพรรณ หงุ่ยตระกูล ศิลปินนักแสดงร่วมเล่าประสบการณ์การรักษาในฐานะผู้ป่วยมะเร็ง และคุณแอฟ- ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ  คุณนัท-มีเรีย เบนเนเดดตี้ ให้มุมมองต่อการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ และชักชวนคนไทยร่วมสนับสนุนโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและเหล่าศิลปินดาราร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯชั้น 2 รพ. ศิริราชศาสตราจารย์

ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญของการระดมทุนเพื่องานวิจัยครั้งนี้ว่า

“โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการถอดรหัสยืนมะเร็งเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการระบุแนวทางการรักษาสำหรับคนไทยได้อย่างจำเพาะหรือที่เรียกว่า Precision Medicine ซึ่งเน้นการกำหนดวิธีการรักษาที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยรายบุคคล เพื่อให้เกิดผลทางการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด”

ทั้งนี้ทีมแพทย์และนักวิจัยของศิริราชตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2022 จะมีผู้ป่วยอย่างน้อย 2, 000 รายได้รับการถอดรหัสยืนมะเร็งแบบเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยใหม่จำนวน 1 แสนกว่ารายต่อปี โดยจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยกำหนดแนวทางการรักษาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องระดมเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 200 ล้านบาท

"<yoastmark

อ. ดร. นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช กล่าวถึงปัญหาที่พบในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งว่า

“ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด หากกล่าวเฉพาะเคมีบำบัดจะเห็นว่าผลการรักษาและผลข้างเคียงยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลทั้งแพทย์และต่อตัวผู้ป่วยเอง เนื่องจากจะไม่สามารถทำนายล่วงหน้าว่าจะได้ผลดีในผู้ป่วยแต่ละรายเพียงใด ซึ่งหากการใช้ยาตัวแรกไม่เป็นผลก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่น ๆ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง หมดหวังกับการรักษา”

จนเมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีการค้นพบยาในกลุ่มมุ่งเป้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ targeted therapy ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นประกอบกับความก้าวหน้าในถอดรหัสยืนเฉพาะบุคคลเริ่มพัฒนามากขึ้น มีการนำเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยออกมาเพาะเลี้ยงเลียนแบบอวัยวะหรือที่เรียกว่า“ ออร์กานอยด์” ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ทดสอบความไวของยารักษามะเร็งชนิดใหม่ ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data ทำให้มีโอกาสเพิ่มความแม่นยำในการเลือกยาที่สามารถตอบสนองเฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการระดุมเพื่องานวิจัยในครั้งนี้

ด้านคุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้แทนจากองค์กรอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ บายไอรีล กล่าวว่า

“เนื่องจากตนเองก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งจึงทำให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนใหญ่ต้องเผชิญทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์ในการรักษา รวมถึงเรื่องของกำลังใจและมุมมองในการรับมือกับโรคมะเร็ง ซึ่งองค์กร Art for Cancer by Ireal ถือเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นว่างานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับมะเร็งมีความหวังและโอกาสหายจากมะเร็งมากขึ้นเพราะเป็นแนวทางการรักษามะเร็งที่แม่นยำขึ้นแบบเฉพาะบุคคล

โดยหากสามารถสร้างฐานข้อมูลรหัสยืนมะเร็งของคนไทยได้ครบตามเป้าแล้ว งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาตัวรวมถึงประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนที่ต่างก็มีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคต จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันจัดงาน“ CANCEL CANCER FESTIVAL 2019” เพื่อขับเคลื่อนให้มีการตระหนักถึงปัญหา

"<yoastmark

ซึ่งแนวคิดของงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบของ Festival ที่จะใช้ดนตรีศิลปะอาหารและแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมระดมทุน โดยต้องการจะเปลี่ยนมุมมองในการรับมือกับ“ โรคมะเร็ง” ใหม่ด้วยการใช้พลังบวกและประสบการณ์จากผู้ป่วยมะเร็งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้ลุกขึ้นมาช่วยกันและตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย

ในงานซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์จะมีกิจกรรมความสนุกสอดแทรกเนื้อหาสาระทั้งฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังอย่างแสตมป์อภิวัชร์, สิงโตนำโชค, ป๊อดโมเดิร์นด็อก, BNK48, ละมุนแบนด์และอื่น ๆ ที่จะมาร่วมแสดงพลังกับเรารวมทั้งมีบูธขายของงานอาร์ตซุ้มวาดรูปและ workshop จากกลุ่มศิลปิน Art for Cancer และศิลปินนักออกแบบที่มาร่วมงานบูธอาหารเพื่อสุขภาพจากร้านค้าที่คัดสรรมาอย่างดีรวมถึงร้านอาหารเมนูพิเศษและขนมจากผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วยมะเร็งที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาซุ้มเกมต่าง ๆ และซุ้มเขียนถุงกำลังใจส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็งรพ. ศิริราชหรือจะเป็นกิจกรรม Cancer Friendsmacy ที่ล้อมวงพูดคุยร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วย

"<yoastmark

นอกจากนี้มะเร็งสายสุขภาพสายบิวตี้สายอาร์ตสายวางแผนที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับโรคมะเร็ง และการใช้ชีวิตก่อนและหลังการเป็นมะเร็งให้กับผู้สนใจ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเสวนากับคุณหมอนักวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษามะเร็งอย่างแม่นยำและไขข้อข้องใจความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการรักษามะเร็งและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งและนิทรรศการจากสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ Art for Cancer อีกด้วย

"<yoastmark

ทางด้าน คุณแจง-วราพรรณ หงุ่ยตระกูล ศิลปินนักแสดงชักชวนคนไทยร่วมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์แม่นยำว่า

“งานวิจัยมีความสำคัญและมีกลุ่มแพทย์และนักวิจัยไทยที่ทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อศึกษาและพัฒนาให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดรักษาได้แม่นยำที่สุด หากมีตรงไหนช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยกันอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งสุดท้ายทั้งหมดคือสิ่งที่ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคน”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ CANCEL. CANCER FESTIVAL 2019 ” ฟรีที่ www. sicafund. com และร่วมบริจาคหรือสนับสนุนของที่ระลึก (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ผ่านธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 901-7-05999-0 ชื่อบัญชี” ศิริราชมูลนิธิกองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานวิทยามะเร็งศิริราชโทร. 0 2419 4471-4

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up