8 สัญญาณเบาหวานขึ้นจอตา

เบาหวานขึ้นจอตา, เบาหวาน, โรคเบาหวาน, ตา, ดูแลสุขภาพ
เบาหวานขึ้นจอตา, เบาหวาน, โรคเบาหวาน, ตา, ดูแลสุขภาพ

เบาหวานขึ้นจอตา สามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง ตาม 8 ข้อนี้

เบาหวานขึ้นจอตา สาเหตุสําคัญของการสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับ 2 รองจากโรคต้อกระจก ดังนั้น มาเช็คตัวเองก่อนสายเกินแก้ดีกว่า

ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อธิบายว่า “โรคเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy, DR) เป็น สาเหตุสําคัญของการสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับ 2 รองจากโรคต้อกระจก และผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และอาจเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์ตามระยะเวลา ที่ป่วยเป็นเบาหวาน”

หลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดระดับน้ำตาลในเลือดและดวงตามีความสัมพันธ์กันเช่นนี้ ศูนย์จอตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า

“หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติแม้เพียงเล็กน้อยเป็นเวลานาน จะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายเสื่อม โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยภายในจอตา ซึ่งจะทําให้ของเหลว เลือด และไขมันภายในจอตารั่วซึมออกมา เกิดเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตา โดยเบื้องต้นจะทําให้จอตาบวมและเริ่มมองเห็นไม่ชัด

“นานวันเข้าจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด เกิดภาวะจอตาขาดเลือด นําไปสู่การสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ (Neovascularization) ซึ่งมีลักษณะเปราะและแตกง่าย เพิ่มโอกาสให้หลอดเลือดแตกซ้ำทําให้ เลือดออกบดบังจอตาเพิ่ม และเกิดพังผืดดึงรั้งจอตาจนเกิดการฉีกขาด และจอตาหลุดลอก ภาพที่เห็นจึงมัวยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้ อาการตามัวยังอาจเกิดจากการบวมบริเวณจุดภาพชัด (Macular Edema) ซึ่งเป็นบริเวณสําคัญใช้ในการมองภาพ จึงส่งผลต่อการมองเห็นอย่างมาก และอาจทําให้หลอดเลือดบริเวณจุดภาพชัด อุดตันในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดภาวะจุดภาพชัดขาดเลือด (Macular Ischemia) จนผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นในที่สุด”

เบาหวานขึ้นตา, เบาหวานขึ้นจอตา, เบาหวาน, โรคเบาหวาน, ตา, ดูแลสุขภาพ
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ในเบื้องต้นจะทําให้จอตาบวมและเริ่มมองเห็นไม่ชัด

Check Now!! ตรวจเช็กดวงตาก่อนสายเกิน

แค่ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็ทําให้ตาบอดได้ ดังนั้น เราควรเช็กสุขภาพตา เพื่อลดความเสี่ยงเบาหวานขึ้นจอตากันตั้งแต่เนิ่นๆ ตามวิธีที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ ได้แนะนําในหนังสือโรคของดวงตา สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ ดังนี้

-เริ่มตามัว

-มองเห็นภาพไม่ชัด

-เห็นภาพแคบลง

-เห็นภาพเป็นวง

-เห็นแสงวาบ

-อ่านหนังสือลําบาก

-มีจุดดําลอยไปมาในลูกตาเป็นจํานวนมาก

-มีอาการปวดตาเกิน 1-2 วัน

หากพบอาการดังกล่าวควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที และผู้ป่วยเบาหวานควรเข้ารับการตรวจจอตาทุกๆ 6 เดือน เพื่อจะได้รักษาโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างทันท่วงที


บทความอื่นที่น่าสนใจ

5 โรคเบาหวาน ที่คุณควรรู้ เป็นหรือเปล่า

รองเท้าสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน

หัวเราะบำบัด ปรับสมดุลอารมณ์ ลดเครียด ลดเบาหวาน

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up