ผู้สูงวัย, สุขภาพผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ, คนแก่, คนชรา

9 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อย

ผู้สูงวัย, สุขภาพผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ, คนแก่, คนชรา
ผู้สูงวัย, สุขภาพผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ, คนแก่, คนชรา

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อแก่ตัวลง ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย อวัยวะต่างๆในร่างกายทำได้ไม่เท่าวัยหนุ่มสาว ผมหงอก ริ้วรอย ผิวเหี่ยวย่น เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงไม่ได้ เเต่ผู้สูงอายุสามารถรับมือได้ ถ้ามีการเตรียมพร้อมตั้งเเต่เนิ่นๆ หรือก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ผู้สูงอายุทั่วโลกมีจำนวนมากถึง 12 เปอร์เซ็นต์ และมีเเนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน คาดว่าภายในปี 2593  จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 22 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้น เชื่อได้เลยว่าประเด็นผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ทั้งตัวของผู้สูงอายุเองและมาตรการต่างๆของรัฐ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แน่นอนว่ามาตรการเเรกๆนั้น คือ การป้องกันและเตรียมตัวให้พร้อมกับเส้นทางสู่ความชรา อย่างมีคุณภาพ สุขภาพเเข็งเเรง ไม่เจ็บไม่ป่วย

ข้อมูลจาก The Texas A&M School of Public Health ได้อธิบาย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อย ไว้ดังนี้

  1. โรคเรื้อรัง

ข้อมูลจากสภาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ผู้สูงอายุประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1  โรค และผู้สูงอายุอีกจำนวน  77 เปอร์เซ็นต์ มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 2 โรค  โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน โรคพวกนี้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตคิดเป็น 1 ใน 3  ของจำนวนผู้เสียชีวิตในเเต่ละปีอีกด้วย

ศูนย์ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเรื้อรังแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอมริกา แนะนำ ให้ผู้สูงอายุพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้ง เลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อช่วยป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง

อย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น  คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การกิน การเคลื่อนไหวเเละออกกำลังกายน้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุอ้วนมากขึ้น ต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังตามมา ในทางตรงกันข้าม หากลดปัจจัยเหล่านี้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้อ้วนลงได้ ก็จะช่วยลดอัตตราการเกิดโรคเรื้อรังได้

อ่านเพิ่มเติม :ประสบการณ์สุขภาพ โรคความดันโลหิตสูงกับผู้สูงอายุ

  1. ความจำ

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ ภาวะสมองเสื่อม มีการสูญเสียการรับรู้ เรื่องระบบคิด ความจำ จากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีคนทั่วโลก ประมาณ 47.5 ล้านคน มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งในปี 2050 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อมมาก เกือบ 3 เท่า

โดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อม ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดในคนที่มีอายุ 65 ปี ประมาณ 5 ล้านคน

ข้อมูลจากสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยรวมไปถึงโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังด้วย เเต่สำหรับโรคที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการพัฒนาไป่สภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น ยา สารเสพติด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า เอชไอวี และการสูบบุหรี่

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการรักษาภาวะสมองเสื่อมได้แน่นอน เพียงเเต่แพทย์สามารถรักษาโรคตามอาการที่เกิดขึ้นจากสภาวะสมองเสื่อมเท่านั้น

ผู้สูงอายุ, สุขภาพผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ, ผุ้สูงวัย, สมองเสื่อม
ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง เสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อม
  1. สุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ ภาวะซึมเศร้า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีปัญหาทางจิตกว่า 15 เปอร์เซ็นต์

สำหรับโรคทางจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเกิดขึ้นได้ 7 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรผู้สูงอายุ แต่น่าเสียดายที่ความผิดปกติทางจิตนี้มักจะ ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ (underdiagnosed) และรักษาได้ ทำให้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุมีมากกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากภาวะซึมเศร้าอาจเป็นผลข้างเคียงของภาวะโรคเรื้อรังได้

แนวทางการแก้ไขและจัดการที่ดีนั้น ควรมีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดี ควบคู่กับกับการมีสุขภาพดี เช่นจัดให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีการช่วยเหลือและสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว เพื่อน หรือเครือข่ายต่างๆเพื่อช่วยรักษา ป้องกันอาการซึมเศร้า

  1. อุบัติเหตุ หกล้ม และการบาดเจ็บทางร่างกาย

ข้อมูลทางสถิติ ระบุว่า ทุก ๆ 15 วินาที ผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก มีจำนวนที่ต้องเข้ารักษาในห้องห้องฉุกเฉินจำนวนมาก และทุกๆ 29 วินาที พบผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุการบาดเจ็บอันดับต้น ๆ ของผู้สูงอายุ

สาเหตุที่สำคัญทำให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาการบาดเจ็บ หกล้มได้ง่าย เพราะความเสื่อมของสภาพร่างกายตามอายุ ผู้สูงอายุจะมีมวลกระดูกน้อย มีโอกาสแตกหักได้ง่าย และมีมวลกล้ามเนื้อน้อยลง สูญเสียความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ส่งผลให้สุขภาพผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย

สำหรับโรคที่เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เเละการบาดเจ็บทางร่างกายได้ง่าย เช่น โรคกระดูกพรุน และโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการหกล้ม บาดเจ็บนั้นอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในหลายกรณี และหลายๆเหตุการณ์ ผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้ เช่น เพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเเรงต้าน ช่วยเพิ่มมวลกระดูก และการปรับเปลี่ยนสภาพเเวดล้อมภายในบ้าน

อ่านเพิ่มเติม : เทคนิคออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ฝึกกล้ามเนื้อเพื่อความคล่องแคล่ว

5. ภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือภาวะการขาดสารอาหาร หรือภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี มักจะมีภาวะขาดสารอาหารที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา เช่น ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะซึมเศร้า โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น

วิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยป้องกันการขาดอาหารในผู้สูงอายุได้ คือการส่งเสริมและเพิ่มให้ผู้สูงอายุมีการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัว และเกลือให้น้อยลง

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเตรียมอาหารได้เอง ควรมีลูกหลานที่สามารถจัดอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการให้กับผู้สูงอายุได้

อ่านต่อหน้าถัดไป อีก 4 โรคพบบ่อย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up