ข้าวหอมมะลิ แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ เมืองหลวงข้าวหอมมะลิโลก

ข้าวหอมมะลิโลกเมืองร้อยเอ็ดปี 61 ยกระดับสู่ Rice Expo

ข้าวหอมมะลิ ที่อร่อยที่สุดในโลกจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ ต้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะการันตีรางวัลชนะเลิศระดับโลก 2 ปีซ้อนเลยทีเดียว ข้าวหอมมะลิที่อร่อยต้องที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิแห่งทุ่งกุลาร้องไห้

ข้าวหอมมะลิ ร้อยเอ็ด ได้ชื่อว่า หอม-เรียวยาว-ขาวนุ่ม นั้น เป็นอย่างไร

ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด คือการตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางในการผลิตข้าวหอมมะลิ เพราะทราบกันดีว่าข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด อร่อยที่สุดต้องปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งอยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ และยโสธร โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่มากที่สุดร้อยละ 46.8 กว่า 986,000 ไร่ ดังนั้นจึงเสมือนเป็นศูนย์กลาง และยังผลิตข้าวคุณภาพดีมีรางวัลการันตีชนะเลิศระดับโลก 2 ปีซ้อน

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

ส่วนในเชิงยุทธศาสตร์นั้น ทางจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความพยายามในการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิให้มากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 หรือให้มากกว่าปัจจุบันที่เกษตรกรทำได้ 442 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องสภาพพื้นที่ ทั้งน้ำ อากาศ แสงแดด ทำให้การปลูกข้าวหอมมะลิได้เพียงปีละครั้ง ผลผลิตต่อปีจึงได้น้อย และหากขายผลผลิตเกษตรกรก็จะได้ราคาตามตลาด รายได้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและปัจจัยทางธรรมชาติ ดังนั้นจึงต้องเกิดการแปรรูป ใช้นวัตกรรมนำการผลิต

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวด้วยว่า แนวคิดในการจัดงานเทศกาล ข้าวหอมมะลิ โลกครั้งที่ 19 คือ “การตลาดและนวัตกรรมนำการผลิต” เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดร้อยเอ็ดในการเป็นเมืองหลวงข้าวหอมมะลิโลก และยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยนวัตกรรมในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยการแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งอาหารและเวชสำอาง อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดมั่นคงยิ่งขึ้น

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

ยกระดับนวตกรรมข้าวหอมมะลิ

ทางด้าน นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ในรอบการผลิตที่ผ่านมา พบว่าตลาดข้าวหอมมะลิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท มีพื้นที่ปลูกประมาณ 26 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 9-10 ล้านตันต่อปี คาดว่าในปีนี้ตลาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตาม ทุกๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันยกระดับผลผลิต ข้าวหอมมะลิ ให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต อย่างการนำข้าวหอมมะลิเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จนเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิแล้วถึง 10 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ พาวเวอร์ บาร์, แป้งเค้กกึ่งสำเร็จรูป, ไรซ์แครกเกอร์, เครื่องดื่มจากใบข้าว เป็นต้น

“เราต้องยกระดับข้าวหอมมะลิ จากผลผลิตชุมชน สร้างให้เป็นไลฟ์ สไตล์ โปรดักท์ (Lifestyle Products) โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของเราอย่างมหาศาล เราขอไม่มาก แค่ 2 เท่าของมูลค่าตลาดปัจจุบันก็พอ”

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

นายสมเกียรติ กล่าวและเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ จะต้องปรับกระบวนการทางการตลาดข้าวหอมมะลิใหม่ ต้องเป็นการตลาดสมัยใหม่ที่เพิ่มกำลังต่อรองให้กับเกษตรกรโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีก แบบ Farm to Customer หรือจากท้องทุ่งสู่ห้องครัวโดยตรง

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวด้วยว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 ประกอบด้วยการเสวนาวิชาการ การเจรจาการค้าและลงนามบันทึกข้อตกลง การประกวดแข่งขัน แสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล มีการสาธิตและฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินคืนถิ่น

ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิ105,

โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและนิทรรศการ Rice Expo 2018 โดยองค์กรภาคเอกชน เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกด้วย ความพิเศษในปีนี้ Alibaba (อาลีบาบา) เว็บไซต์ขายส่งออนไลน์มาร่วมออกบูธในงานด้วย สอดรับกับการสร้างสถานีการค้า 101 ร่วมกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นโครงการนำร่องจุดกึ่งกลางของภาคอีสานในการส่งออกข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ โดยคาดว่าตลอดทั้ง 3 วันของงาน จะมีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท

keyboard_arrow_up