กินอาหารให้อ่อนเยาว์,ป้องกันโรค, อ่อนเยาว์, อาหารที่ดีต่อสุขภาพ, หลักการกินอาหารที่ถูกต้อง

วิธีกินช่วย อ่อนเยาว์ ไกลโรคเรื้อรัง

กินอาหารให้อ่อนเยาว์,ป้องกันโรค, อ่อนเยาว์, อาหารที่ดีต่อสุขภาพ, หลักการกินอาหารที่ถูกต้อง
กินอาหารให้อ่อนเยาว์,ป้องกันโรค, อ่อนเยาว์, อาหารที่ดีต่อสุขภาพ, หลักการกินอาหารที่ถูกต้อง

วิธีกินช่วย อ่อนเยาว์ ไกลโรคเรื้อรัง

เชื่อว่าทุกคนปรารถนาการมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมคงความอ่อนเยาว์ไว้ตราบนาน ชีวจิต รวบรวมงานวิจัยล่าสุดจากทั่วโลกเพื่อมาบอกคุณว่ากินอย่างไรให้ อ่อนเยาว์ ที่สำคัญ ห่างไกลจากสารพัดโรคเรื้อรังซึ่งเป็นตัวบั่นทอนความงาม

 

กินหลากหลาย อ่อนวัยอยู่เสมอ

การศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดการศึกษาหนึ่งจาก The Journal of the American Medical Association ที่ลงทุนเก็บข้อมูลการกินอาหารจากคนจำนวนมากถึง 73,000 คน เพื่อค้นหารูปแบบอาหารที่กินแล้วช่วยให้อ่อนเยาว์และมีอายุยืนยาวที่สุด

นักวิจัยแบ่งคนที่หลากหลายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ผู้ที่กินเนื้อสัตว์เป็นประจำ (Meat Eater) ผู้ที่กินมังสวิรัติเคร่งครัด ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด (Vegan) ผู้ที่กินมังสวิรัติร่วมกับไข่และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต (Lacto ovo Vegetarian) ผู้ที่กินมังสวิรัติและเนื้อปลา (Pesco Vegetarian) ผู้ที่กินมังสวิรัติและกินเนื้อสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เนื้อปลาร่วมด้วยน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (Semi Vegetarian)

หลังจากการทดลองดำเนินมาเพียง 6 ปี มีอาสาสมัครเสียชีวิตรวม 2,570 คนโดยพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เป็นหลัก และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยจึงพบว่า กลุ่มที่ดูอ่อนเยาว์และอายุยืนที่สุดคือ กลุ่มที่กินมังสวิรัติและเนื้อปลา

ผู้ที่อ่อนเยาว์และมีอายุยืนรองลงมาคือ กลุ่มผู้ที่กินมังสวิรัติเคร่งครัดไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิด ส่วนอันดับที่ 3 คือ ผู้ที่กินมังสวิรัติร่วมกับไข่และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต

นอกจากนี้ ทุกกลุ่มที่กินมังสวิรัติมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ น้อยกว่ากลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เป็นประจำถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ทั้งมีความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน อ้วน หัวใจ ความดันโลหิตสูง น้อยกว่า

จากงานวิจัยนี้อาจสรุปได้ว่า ควรกินอาหารให้หลากหลาย เน้นกินผักผลไม้ และกินโปรตีนทั้งจากพืชและเนื้อปลา ช่วยให้อ่อนเยาว์ สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว

ผักผลไม้, ป้องกันโรคเรื้อรัง, อ่อนเยาว์, ชะลอวัย, อาหารป้องกันโรค
กินผักและผลไม้เป็นประจำ ช่วยให้อ่อนเยาว์ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up