ขนดก เพศหญิง

เช็ก 9 จุด ขนดก เสี่ยงฮอร์โมนเพศชายเกิน

ขนดก เพศหญิง
ขนดก เพศหญิง

ข้อเท็จจริงของอาการ ขนดก ในเพศหญิง มีดังนี้

1. พบในเพศหญิงได้ร้อยละ 5 - 10

2. ผู้หญิงขนดกส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพทางใจร่วมด้วย เช่น เครียด ซึมเศร้าไม่มั่นใจในตนเอง ไม่อยากเข้าสังคม เพราะปัญหาขนดก กระทบถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิง

3. อาการขนดกในผู้หญิงบ่งบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนแอบซ่อนอยู่ หากเกิดในผู้หญิงอายุไม่มาก ยังไม่หมดประจำเดือน ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovarian Syndrome) แต่หากเกิดในวัยหมดประจำเดือนหรือมีอาการของฮอร์โมนเพศชายสูง เช่น ขนดกรุนแรงหัวล้าน มีเสียงแหบ ปุ่มกระสันขยายขนาด (Clitoromegaly) ต้องระวังว่าอาจเป็นเนื้องอก หรือมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งต่อมหมวกไตที่ทำให้เกิดการผลิตฮอร์โมนเพศชายระดับสูง

4. การคำนวณค่าคะแนนขนดก เรียกว่า Ferriman-Gallwey โดยคำนวณจากค่าคะแนนขนดก 9 แห่งในร่างกาย ในผู้หญิงชาวตะวันตก คะแนนเกิน 8 ถือว่าเป็นอาการขนดกที่ไม่ปกติสำหรับผู้หญิง สำหรับผู้หญิงชาวตะวันออก เช่น คนจีน คนญี่ปุ่น คนไทย หากคะแนนเกิน 2 เรียกว่าขนดกผิดปกติ เพราะผู้หญิงชาวตะวันออกไม่ค่อยมีขน

5. แพทย์หลายสถาบันไม่นิยมค่าคะแนนขนดก Ferriman-Gallwey เพราะผู้หญิงขนดกมักจัดการกับขน โดยเฉพาะหนวดเคราหรือขนบนใบหน้าก่อนมาพบแพทย์ ทำให้ค่าคะแนนคลาดเคลื่อน

6. แม้ค่าคะแนนขนดก Ferriman-Gallwey ในผู้หญิงชาวตะวันตกจะต่ำกว่า 3 ซึ่งถือว่าขนยังไม่ดกจนผิดปกติ แต่ผู้หญิงทุกคนมักจะหาวิธีกำจัดขน

7. แม้ขนจะไม่ดกเลย ผู้หญิงชาวตะวันตกเกินร้อยละ 90 มักกำจัดขนที่ไม่ต้องการ เช่น ขนหัวหน่าว ขนบนใบหน้า ขนหน้าแข้ง ขนแขน เพื่อความงาม ความสะอาด เพื่อให้สามารถสวมใส่ชุดว่ายน้ำได้สวยงาม ฯลฯ

ขนดก เพศหญิง
ปัญหาขนดกมักทำให้ผู้หญิงเครียด และไม่มั่นใจในตนเอง 

สาเหตุของการเกิดอาการขนดกแบบเพศชาย 

1. เกิดจากกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ซึ่งไม่อันตราย รักษาได้ด้วยการให้ฮอร์โมน

2. เกิดจากยาที่มีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชาย เช่น เทสทอสเทอโรน DHEASและอื่นๆ ที่ใช้รักษาอาการไม่มีความต้องการทางเพศในผู้หญิง เมื่อหยุดยาอาการขนดกก็จะดีขึ้น

3. เกิดจากเนื้องอก มะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งต่อมหมวกไต จำเป็นต้องรับการรักษา มิฉะนั้นจะเกิดอันตราย

4. ไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มนี้ไม่อันตราย มีอาการขนดกเพียงอย่างเดียว แต่ประจำเดือนมาตามปกติ ระดับฮอร์โมนเพศชายปกติ ไม่ต้องรับการรักษา หากคิดว่าไม่สวยงามก็กำจัดขนเสีย

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!

keyboard_arrow_up