ดูแลระบบย่อยอาหาร, ระบบย่อยอาหาร, อาหารสุขภาพ, การดูแลสุขภาพ

วิธี ดูแลระบบย่อยอาหาร ด้วยวิถีสุขภาพจากต่างแดน

ดูแลระบบย่อยอาหาร, ระบบย่อยอาหาร, อาหารสุขภาพ, การดูแลสุขภาพ
ดูแลระบบย่อยอาหาร, ระบบย่อยอาหาร, อาหารสุขภาพ, การดูแลสุขภาพ

FRANCE

กินทีละน้อย เดินเร็ว ลดกรดเกิน

ชาวฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องการทำอาหารทั้งหวาน – คาว แต่กลับมี ประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพียงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา ที่ประชากรมีปัญหาโรคอ้วนสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่ง ดร.พอล โรซิน Paul Rozin อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแห่ง University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา อธิบายว่า สาเหตุเป็นเพราะชาวฝรั่งเศส กินอาหารปริมาณน้อยกว่า ในอาหารทุกมื้อยังมีปริมาณเนื้อสัตว์ น้อยกว่า อีกทั้งพวกเขายังกินช้ากว่าเมื่อเทียบกับชาวอเมริกัน

ฝรั่งเศส, ดูแลระบบย่อยอาหาร, อาหารสุขภาพ, เดินเร็ว ลดกรดเกิน
ชาวฝรั่งเศสเน้นกินผักผลไม้ และเดินออกกำลังกาย ซึ่งดีต่อระบบย่อยอาหาร

ดร.พอลและทีมวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพบว่า อาหารที่เสิร์ฟ ในฝรั่งเศสมีปริมาณน้อยกว่าอาหารที่เสิร์ฟในเมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 25 นอกจากนี้น้ำอัดลมในสหรัฐอเมริกา ยังมีขนาดใหญ่กว่าถึงร้อยละ 52 ฮ็อตด็อกก็ใหญ่กว่าถึงร้อยละ 63 ขณะที่โยเกิร์ตถ้วยที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมีขนาดใหญ่กว่าร้อยละ 82

เมื่อศึกษาลึกลงไปในตำราทำอาหารจึงพบว่า ตำราอาหารในสหรัฐอเมริกา มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารมากกว่า และมีปริมาณ ผั กน้ อยกว่าตำราทำอาหารของฝรั่ งเศส สุ ดท้ายคื อปั จจั ยเรื่ องพฤติ กรรม การกินของชาวอเมริกันใช้เวลาสั้นมาก เฉลี่ยเพียง 14 นาทีในการกิน เบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ขณะที่ชาวฝรั่งเศสใช้เวลาเฉลี่ย 22 นาที

ข้อมูลเรื่องสัดส่วนอาหารในงานวิจัยฉบับนี้ตรงกับข้อมูลที่ตีพิมพ์ ในวารสาร The American Dietetic Association ซึ่งระบุว่า ร้อยละ 44 ของชาวฝรั่งเศสกินผักผลไม้วันละ 5 หน่วยบริโภคขึ้นไป ขณะที่ชาวอเมริกันร้อยละ 24 กินผักผลไม้ต่ำกว่าวันละ 5 หน่วย บริโภค ส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อโรคอ้วน ชาวฝรั่งเศสร้อยละ 70 ดื่มน้อยกว่าวันละ 1 แก้ว แต่มีชาวอเมริกัน เพียงร้อยละ 37 ที่ทำได้

ชีอาห์ ราร์แบ็ค นักโภชนาการและอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์แห่ง University of Miami สหรัฐอเมริกา อธิบายว่า รสชาติเป็นปัจจัยที่กระตุ้นความอยากอาหารและทำให้คนเรารู้สึก พึงพอใจ ไม่ใช่การกินในปริมาณมาก ๆ แต่เพียงอย่างเดียว

ดังนั้น หากต้องการปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้ส่งผลดี ต่อสุขภาพในระยะยาว ควรหันมาปรุงอาหารด้วยตนเอง จะได้ใช้ วัตถุดิบที่สดใหม่ ใช้เครื่องปรุงแต่งรสให้น้อยที่สุด และใช้การปรุง ที่พิถีพิถัน จะช่วยขับเน้นรสชาติอาหารตามธรรมชาติให้โดดเด่น ออกมา เมื่อได้ลิ้มรสอาหารที่ปรุงด้วยวิธีเช่นนี้จะช่วยให้ร่างกายเกิด ความรู้สึกอิ่ม หรือพึงพอใจได้โดยไม่ต้องบริโภคในปริมาณมากเท่าเดิม

นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยสุขภาพด้านพฤติกรรมที่สำคัญคือ ชาวฝรั่งเศสชอบการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเดิน มีข้อมูล จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) พบว่า ชาวฝรั่งเศสร้อยละ 65 เดินออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ได้สัปดาห์ละ 7 วัน แต่มีชาวอเมริกันเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่เดิน ออกกำลังกายได้สัปดาห์ละ 5 วัน

ไม่เฉพาะในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ แต่ชาวฝรั่งเศสยังคงมี พฤติกรรมรักการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณ ข้อมูล จาก National Observatory for Physical Activity and Sedentary Behavior ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลจากการสำรวจ การออกกำลังกายในประเทศฝรั่งเศส ระบุว่า กลุ่มประชากรสูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชายร้อยละ 71 และเพศหญิงร้อยละ 61 ยังสามารถออกกำลังกายได้ตามเกณฑ์เป้าหมายขององค์การอนามัยโลก

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!

keyboard_arrow_up