สภาวธรรมอันอัศจรรย์ที่เกิดแก่ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

สภาวธรรมอันอัศจรรย์ที่เกิดแก่ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม – ความก้าวหน้าในการภาวนาจิตของหลวงปู่สิงห์เกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งท่านทำหน้าที่ครูผู้สอน วันนั้นท่านเข้าสอนนักเรียนชั้นวิสามัญในโรงเรียนสร่างโศกเกษมศิลป์ตามปกติ ขณะที่ท่านกำลังอธิบายขยายความบทเรียนให้แก่ศิษย์ราว 38 คนอยู่นั้น จู่ ๆ ท่านกลับมองเห็นโครงกระดูกนั่งอยู่เต็มห้องไปหมด ศีรษะของเหล่าลูกศิษย์กลายเป็นเพียงกะโหลกเปลือยเปล่า ร่างกายก็ไม่มีเนื้อหนังหุ้มอยู่เลยแม้สักคนเดียว แม้ท่านพยายามขยี้ตาเพื่อขับไล่อาการตาฝาด แต่ไม่ว่าขยี้ตาเพ่งพินิจอย่างไร ท่านก็เห็นร่างกายกลายเป็นโครงกระดูกอยู่เช่นนั้น ในที่สุดจิตจึงได้ตระหนักว่า สิ่งที่ตาได้มองเห็นนั้นเป็น “ความจริง” อย่างที่สุด สัจธรรมแห่งสังขารร่างกายกำลังแสดงธรรมแก่ท่าน หลวงปู่สิงห์จึงเกิดความสลดใจ เบื่อหน่ายต่อสังขารอย่างไม่มีความถือมั่นหลงเหลืออยู่แต่อย่างใด สภาวธรรมที่เกิดแก่หลวงปู่สิงห์นับเป็นธรรมมหัศจรรย์ประการหนึ่ง ตามธรรมดาปฏิภาคนิมิตมักเกิดขณะผู้ปฏิบัติหลับตาอยู่ในฌาน แต่ในกรณีหลวงปู่สิงห์ท่านกลับเห็นนิมิตทั้งในขณะหลับตาและลืมตา  ท่านเห็นนิมิตเช่นนั้นอยู่เป็นเวลานาน จนเหล่าลูกศิษย์สงสัยว่าเหตุใดพระอาจารย์จึงนิ่งขึงไปเช่นนั้น เวลาผ่านไปพักใหญ่ จักษุประสาทของหลวงปู่สิงห์จึงได้กลับมารับรู้ภาพของเด็กนักเรียนที่มีเนื้อหนังห่อหุ้มโครงกระดูกเฉกเช่นคนปกติทั่วไปอีกครั้ง ปฏิภาคนิมิตที่น่าอัศจรรย์ดังกล่าวบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการพิจารณาธรรมของหลวงปู่สิงห์ ท่านจึงตัดสินใจกล่าวอำลากับเด็กนักเรียนที่เป็นศิษย์ว่า “นักเรียนทุกคน บัดนี้ครูจะได้ขอลาออกจากความเป็นครูตั้งแต่บัดนี้แล้ว เนื่องจากครูได้เกิดความรู้ในพระพุทธศาสนา ได้เห็นความจริงเสียแล้ว” เมื่อตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งครู หลวงปู่สิงห์ปวารณาตนออกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว หลังจากที่ได้กราบถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นแล้ว หลวงปู่สิงห์ได้นำพระมหาปิ่น ปัญญาพโล ผู้เป็นน้องชายเข้ากราบมนัสการและฟังธรรมกับพระอาจารย์มั่นด้วย พระมหาปิ่นเกิดความศรัทธาถึงกับปฏิญาณว่า หลังจากไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯสัก 5 – 6 ปี แล้วท่านจะมาปฏิบัติธรรมด้วย นิมิต 3 (เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดในการเจริญกรรมฐาน, ภาพที่เห็นในใจอันเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้อารมณ์กรรมฐาน) 1. […]

บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ) แปล บทนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต

บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธฯ) คือ บทนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเป็นบทนมัสการเก่าที่พระสงฆ์ใช้เจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ช่วยด้วย…ลูกเกลียดวัด!

ช่วยด้วย…ลูกเกลียดวัด! – สนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กและครอบครัว   เด็กหลายคนมีอาการเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าวัด ไม่อยากฟังพระเทศน์ พ่อแม่ควรจะทำอย่างไรดีคะ ถ้าจะทำให้เด็กรักวัด โยมพ่อโยมแม่ต้องรักวัดก่อน วันเสาร์ – อาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวที่อื่น ก็พาลูกเข้าวัดให้เขาเคยชินตั้งแต่เล็ก ๆ การที่ ลูกเกลียดวัด มีหลายสาเหตุ อาตมาเข้าใจว่าบางทีวัดเองก็น่าเกลียด บางแห่งก็สกปรก เด็กเลยไม่ชอบ ฉะนั้น เราต้องทำให้วัดน่ารัก น่าอยู่ แต่เป็นไปได้ว่าบางวัดอาจมีพระอยู่ไม่กี่รูป เลยดูแลไม่ไหว โยมก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ วัดไม่ได้เป็นของพระ พระมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้โยมได้มาใช้ประโยชน์กัน ทีนี้โยมบางคนไปใช้ประโยชน์อย่างเดียว แต่ไม่ช่วยดูแล ซ่อมแซม บำรุง ดังนั้น ถ้าเห็นวัดสกปรก โยมก็ควรไปช่วยกันทำให้สะอาด ถ้ามันล้าสมัยก็ช่วยกันทำให้ทันสมัย ทีนี้เราก็ดูว่าลูกเขาชอบทำอะไร เช่น ชอบอ่านหนังสือ เราก็อาจจะสร้างห้องสมุดในวัด แต่ไม่ใช่ว่าชอบเกม ก็เอาเกมไปตั้งในวัดนะ (หัวเราะ) นอกจากนี้ก็ลองพูดให้ลูกเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด เพราะถ้าเด็กไม่เห็นประโยชน์ เขาก็ไม่รู้จะเข้าวัดไปทำไม   บางคนก็ขยาดวัดไปเลย  เพราะเคยไปแล้ววัดมีแต่เครื่องรางของขลัง พ่อแม่ควรจะทำอย่างไรคะ […]

ทศพิธราชธรรม คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ทศพิธราชธรรม คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ทศพิธราชธรรม คือจริยวัตร 10 ประการ ที่พระเจ้าแผ่นดินพึงปฏิบัติ เป็นหลักธรรมประจำพระองค์เพื่อปกครองให้บ้านเมืองและประชาชนสงบสุข ไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงจะใช้หลัก 10 ประการนี้ได้เท่านั้น แต่บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในหลายๆ องค์กรก็ควรใช้ด้วยเช่นเดียวกัน     หลัก 10 ประการของ ทศพิธราชธรรม มีอะไรบ้าง มาดูกัน   “ทานัง” หรือทาน เป็นการให้ปันปัจจัยแห่งชีวิต อะไรเป็นปัจจัยของการดำรงอยู่แห่งชีวิต ก็ให้ปัจจัยเหล่านั้นทั้งในทาง รูปธรรมและทั้งในทางนามธรรม ที่เป็นรูปธรรมก็หมายถึง วัตถุ สิ่งของ, ที่เป็นนามธรรม ก็หมายถึง ความรู้ ความฉลาด ความ สามารถ ล้วนแต่เป็นปัจจัยแห่งชีวิต ต่อเพื่อนมนุษย์ ตรงต่อหน้าที่การงานแห่งความเป็นมนุษย์ ความ ซื่อตรงนี้เหตุให้เกิดความรัก สามัคคี ไว้ใจ วางใจ ซื่อตรง “สีลัง” หรือศีล แปลว่า ภาวะปกติ และเหตุปัจจัย หรือการจัดการที่ทำให้เกิดภาวะปกติ อุปมาเหมือนว่าก้อนหิน ก้อน […]

ผลแห่งกรรม เรื่องลึกลับจากลูกศิษย์ เจน ญาณทิพย์

ผลแห่งกรรม เรื่องลึกลับจากลูกศิษย์ เจน ญาณทิพย์ ใครทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ใครทำกรรมชั่ว ผลแห่งการกระทำนั้นจะย้อนกลับมาไม่ชาตินี้ ก็ชาติหน้า เหมือนกับเรื่องลึกลับ ที่เล่าจากปากของลูกศิษย์ เจน ญาณทิพย์ ท่านนี้ ลูกศิษย์อาจารย์เจน คนนี้ชื่อว่า “จี๊ด” เธอติดตามอาจารย์เจนไปหลายแห่ง จนมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนฟัง ซึ่งแต่ละเรื่องจะสะท้อนผลกรรมออกมาในรูปแบบใดบ้าง มาดูกัน     มะเร็ง… มลายด้วยธรรมโอสถ คนที่มาหาอาจารย์เจนมีหลายรูปแบบ ทั้งอกหัก ตกงาน ญาติรังเกียจ ทำแท้ง คดโกง แต่คนที่จี๊ดรู้สึกสงสารมากที่สุดคือ คนที่เจ็บป่วย เมื่อหมดหนทางรักษาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่ง ใคร ถึงได้มาหาอาจารย์เจน อย่างเช่นพี่ต้น (นามสมมติ) แกเป็นคนอารมณ์ดี ไม่เครียด และมีเรื่องตลกขบขันมาเล่า ให้ฟังเสมอ ที่สำคัญคือแกชอบส่องพระ ถ้าว่างจากการงาน จะต้องไปสำรวจตลาดพระ หากถามว่าเคยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ใส่บาตรหรือถวายสังฆทานบ้างไหม ตอบได้เลยว่าไม่ มีแต่ นิตยสารพระเครื่องกับแว่นขยายส่องพระเท่านั้นที่พกติดตัวไป ไหนต่อไหน พี่ต้นป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ลูกอันฑะ หลังจากนั้น ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัด ต้องไปฉายแสงและให้ยาคีโมจนผมร่วงหมดทั้งหัว […]

วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญา

วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศทางปัญญา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 นอกจากเป็นวันลอยกระทงที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็น วันปรินิพพานของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศทางปัญญา ที่หาใครเสมอเหมือนมิได้ ในอรรถกถากล่าวว่า พระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ดับขันธปรินิพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   ทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน เมื่อพระสารีบุตรทราบว่าในอีก 7 วันข้างนอกท่านจะดับขันธปรินิพพาน จึงนึกถึงมารดาบังเกิดเกล้า มารดาของท่านมีบุตรทั้งหมด 7 คน ล้วนบรรลุอรหัตตผล เว้นแต่มารดาผู้ให้กำเนิดเท่านั้นที่ยังไม่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จึงไม่ได้เป็นอริยบุคคล พระสารีบุตรตรวจดูอุปนิสัยของมารดา เห็นว่าสามารถบรรลุได้อย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบัน ท่านจึงเข้าเฝ้าทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกลับไปโปรดมารดาและเข้าพระนิพพาน ณ บ้านนาฬกะ แคว้นมคธ พระสารีบุตรทูลขอขมาพระพุทธเจ้าหากเคยล่วงเกินพระองค์มาทั้งทางกายและวาจา พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เห็นพระสารีบุตรจะล่วงเกินพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือวาจาเลย จึงประทานอนุญาตให้กลับไปดับขันธ์ที่บ้านเกิด พระสารีบุตรมีพระภิกษุรูปอื่นติดตามไปด้วย 500 รูป ด้วยบ้านนาฬกะ อยู่ไกลจากพระเชตวันมาก ต้องใช้เวลาเดินทาง เกือบ 7 วันจึงจะถึง ระหว่างทางพระสารีบุตรก็สงเคราะห์มนุษย์ที่พบระหว่างทางจนกระทั่งถึงบ้านเกิด […]

พระธารณะปริตรคาถา (แปล) สวดแล้วเป็นสิริมงคล

พระธารณะปริตรคาถา นี้เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณที่รู้จักกันดีในหมู่พระสงฆ์พม่า เชื่อกันว่าหากสวดบทนี้จะเกิดสิริมงคลและคุ้มครองป้องกันภยันตรายแก่ผู้สวดได้

นางสิริมา หญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์

ในสมัยพุทธกาล มีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อ นางสิริมา เป็นผู้หญิงที่มีความงดงามมาก ใครปรารถนาจะได้ร่วมอภิรมย์กับนาง จะต้องจ่ายทรัพย์ต่อหนึ่งคืนสูง

เอ ศุภชัย ผู้จัดการดารามือทอง ยกขบวนนักแสดงไปทอดกฐินที่วัดบ้านเกิด

เอ ศุภชัย ผู้จัดการดารามือทอง ยกขบวนนักแสดงไปทอดกฐินที่วัดบ้านเกิด ผู้จัดการนักแสดงและนักปั้นดารามือทอง เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร พาดาราในสังกัดไปทำบุญทอดกฐินยังวัดทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช     เอ ศุภัชย ศรีวิจิตร พร้อมกับทีมดาราในสังกัด ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์, เจมส์ มาร์, คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส ดาราในสังกัดคนอื่น ๆ พร้อมด้วยคนสนิทในวงการบันเทิง และครอบครัวร่วมกันทอดกฐินที่วัดทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเริ่มจากไหว้พระธาตุนครฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล     ยอดกฐินที่ทุกคนช่วยกันทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,737,307บาท ขออนุโมทนากับคุณเอและทุก ๆ ท่านที่ทำบุญในครั้งนี้ค่ะ     ซีเคร็ตขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฐินคือ อานิสงส์แห่งกฐินทาน เมื่อครั้งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติในโลก มีบุรุษเข็ญใจผู้หนึ่ง เขาไร้ญาติพี่น้องและขาดแคลนทรัพย์สินเงินทอง อาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสี วันหนึ่งเขาได้ไปหา สิริธรรม มหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ ๘๐ โกฏิ […]

ญาณ ๑๖ บันไดแห่งการบรรลุธรรม

ญาณ ๑๖ บันไดแห่งการบรรลุธรรม – การจะก้าวข้ามห้วงสังสารวัฏไปสู่พระนิพพาน มีเพียงการเจริญวิปัสสนาตามแนวทางของสติปัฏฐานทางเดียวเท่านั้น ต้องเริ่มจากการชำระศีลให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นฐานของการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การมีปัญญา คือบรรลุพระนิพพานในที่สุด การเจริญกรรมฐานเพื่อให้ถึงพระนิพพานต้องเจริญสติผ่านลำดับวิปัสสนาญาณ ดังนี้ ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ หมายถึง ญาณกำหนดแยกนามรูป คือรู้ว่าอะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม เพราะรู้แจ้งชัดซึ่งรูปนาม ๒. นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ หมายถึง ญาณรู้ว่ารูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัย และเป็นปัจจัยแก่กันและกัน ๓. สัมมสนญาณ หมายถึง ญาณที่เห็นสังขตลักษณะ คือ ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของนามรูป และเริ่มเห็นไตรลักษณ์ เห็นตรุณอุทยัพพยญาณหรืออุทยัพพยญาณอย่างอ่อน วิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ ผู้เจริญกรรมฐานถึงขั้นนี้จะกำหนดยกรูปนามขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ๔. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ หมายถึง ญาณที่ตามเห็นความเกิดและความดับแห่งนาม เห็นสันตติขาดจนเป็นเหตุทราบชัดว่า สิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นแล้วก็ล้วนแต่ต้องดับไปเป็นธรรมดา ๕. ภังคานุปัสสนาญาณ หมายถึง ญาณที่ตามเห็นเฉพาะความดับเด่นขึ้นมาอย่างเดียว อุปาทะคือความเกิดขึ้น และฐิติคือความตั้งอยู่ ก็ยังมีอยู่ แต่ปรากฏไม่ชัดเจน […]

มหิสสาสกุมาร พระราชโอรสผู้มีเทวธรรม

มหิสสาสกุมาร พระราชโอรสผู้มีเทวธรรม – ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องในอดีต ดังนี้ ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี โดยทรงมีพระนามว่า “มหิสสาสกุมาร” มีพระอนุชาพระนามว่า “จันทกุมาร” ต่อมาพระราชมารดาเสด็จทิวงคต พระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งอัครมเหสี นางประสูติพระโอรสนามว่า “สุริยกุมาร” พระราชาทอดพระเนตรพระราชโอรสแล้วทรงพอพระทัยมาก พระราชทานพรว่าต้องการสิ่งใดให้ขอ แต่พระนางทูลว่า จะทูลขอเมื่อต้องการ บัดนี้ยังไม่มีความจำเป็นเรื่องใด เมื่อพระราชโอรสทรงเจริญวัย พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้สุริยกุมาร พระราชาทรงทัดทานถึง 2 คร้ั้งว่า ให้ขออย่างอ่ื่น อย่าขอราชสมบัติเลย แต่พระนางทรงยืนยันว่า มิได้ต้องการสิ่งอื่นใด ต้องการราชสมบัติให้สุริยกุมารราชโอรสเพียงประการเดียวเท่านั้น พระราชาทรงดำริว่า “หากเราไม่ให้  โอรสทั้งสองของเราอาจได้รับอันตรายเพราะสตรีนี้” ว่าแล้วจึงรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้า แล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทราบ ก่อนจะทรงสรุปว่า “เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกเอง  ขอให้ลูกทั้งสองเดินทางไปอยู่ในป่าเสียชั่วคราว  เมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยกลับมารับราชสมบัติ” พระราชโอรสทั้งสองจึงเสด็จออกจากพระราชวัง ขณะนั้นสุริยกุมารทรงเล่นอยู่ที่พระลานหลวง เมื่อทรงเห็นพระเชษฐาทั้งสองจะเสด็จประพาสปาจึงเสด็จร่วมไปด้วย เมื่อทั้งสามเสด็จถึงหิมวันตประเทศ พระโพธิสัตว์ (มหิสสาสกุมาร) ทรงหยุดนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่ง ทรงขอให้สุริยกุมารน้องสุดท้องไปตักน้ำจากสระใกล้ๆ มาให้ดื่ม โดยทรงขอให้สุริยกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อน แล้วจึงนำน้ำใส่ในใบบัวมาให้พี่ทั้งสองในภายหลัง สระน้ำที่สุริยกุมารทรงไปตักน้ำนั้นมีผีเสื้อน้ำรักษา ผีเสื้อน้ำได้พรจากท้าวเวสสวัณว่าให้จับคนที่ลงสระกินได้ทุกคน ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรม ด้วยเหตุนี้ […]

Dhamma Talk : วิธีรับมือกับ เพื่อนร่วมงานชอบโยนงาน

Dhamma Talk : วิธีรับมือกับ เพื่อนร่วมงานชอบโยนงาน โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระอาจารย์คะ  หนูเหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบโยนงาน  ปัดความรับผิดชอบมาก ๆ ค่ะ  ควรทำอย่างไรดีคะ ถ้าเขาโยนงานมาก็ทำไปเลย  และขอบคุณเขาด้วย  ถ้าเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้ต้องขอบคุณเขานะ เพราะเขาทำให้เราได้ทำงานมากขึ้น ได้เรียนรู้งานเยอะขึ้น ได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถมากขึ้น มีเวลาเล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊กน้อยลง ดังนั้นเราจึงต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ขอบคุณเจ้านายที่มอบหมายงานมาให้เยอะ ๆ ขอบคุณที่เขาเห็นความสามารถ เห็นฝีมือของเราว่าเราทำได้ เขาจึงให้โอกาสและมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถของเรา ควรบอกว่า วันนี้น่าภาคภูมิใจสุด ๆ นะที่ใครต่อใครก็มาหาเรา แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีเพื่อนร่วมงานโยนงานมาให้ ไม่มีเจ้านายคนไหนมอบหมายงานให้ทำ เรามาทำงานก็จริง แต่งานทั้งหมดไปโต๊ะอื่น วันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไร มันโดดเดี่ยวมากเลยนะ ถูกทอดทิ้ง ไม่มีคุณค่า ไม่มีใครสนใจแยแส นั่งทำงานแต่เหมือนไม่มีเราอยู่ตรงนั้น ทุกคนพูดข้ามหัวเราไปหมด มันโดดเดี่ยวมากเลยนะ เพราะฉะนั้น ตอนนี้ดีที่สุดแล้ว ถ้าเราขอบคุณทุกคน และตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ถึงจุดหนึ่งเราจะได้เลื่อนสถานะขึ้นไป ต่อไปจะไม่มีใครมามอบหมายงานให้เราแล้ว แต่กลายเป็นเรามอบหมายงานให้ผู้อื่นทำ การทำงานตรงหน้าให้ดีที่สุดจะเป็นการสร้างฐานให้เราเจริญก้าวหน้าขึ้น  ตำแหน่งหน้าที่การงานเติบโตขึ้น กลายเป็นผู้มอบหมายงานให้คนเหล่านี้แทน ถ้าเราไม่คิดขอบคุณและไม่ตั้งใจทำงาน  เราก็จะหยุดอยู่แค่นี้  ไม่ขยับไปไหน  […]

สาวแซ่บ วุ้นเส้นปฏิบัติธรรม ไกลถึงเชียงราย พร้อมเผยธรรมะดีอย่างนี้นี่เอง

สาวแซ่บ วุ้นเส้นปฏิบัติธรรม ไกลถึงเชียงราย พร้อมเผยธรรมะดีอย่างนี้นี่เอง สาวแซ่บ วิริฒิพา ภักดีประสงค์ หรือ วุ้นเส้นปฏิบัติธรรม ที่ สันติภาวนา จังหวัดเชียงราย เผยว่าพอได้สัมผัสกับธรรมะแล้วรู้สึกดีอย่างไร     ราววันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาราสาววุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ โพสต์รูปถ่ายในชุดนุ่งขาวห่มขาว ในท่วงท่ากำลังปฏิบัติธรรมร่วมกับผู้ปฏิบัติหลายท่าน ณ สถานปฏิบัติธรรม สันติภานา จังหวัดเชียงราย และโพสต์ข้อความว่า เกือบ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีล ที่ สถานปฏิบัติธรรม สันติภาวนา จ.เชียงราย รู้สึกได้ถึงความสงบใจ ได้นั่งสมาธิ เดินจงกรม ถือศีล สวดมนต์ คิดดีพูดดี ละความสุขทางโลก เดินตามรอยพระพุทธเจ้า ปล่อยวางความทุกข์ ได้ง่าย ไม่ยึดติด เราไม่จำเป็นต้องละความสุขทางโลกทุกอย่าง เพราะเรายังเป็นมนุษย์ แค่เรามีจิตใจอยู่ในศีลธรรม ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ปฏิบัติธรรมเท่าที่มีโอกาส เรื่องราวดีดีก้อจะเข้ามาในชีวิต ต้องขอขอบคุณ คุณแม่หญิง […]

หลวงปู่บุญฤทธิ์ละสังขาร สูญเสียอริยสงฆ์สองฝั่งโลก

หลวงปู่บุญฤทธิ์ละสังขาร สูญเสียอริยสงฆ์สองฝั่งโลก หลวงปู่บุญฤทธิ์ละสังขาร ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ พระธรรมทูตที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในต่างแดนจึงได้ฉายาว่า อริยสงฆ์สองฝั่งโลก “หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต” แห่ง วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เมื่อคืนนี้เวลา 22.22 น.  สิริอายุ 104 ปี 73 พรรษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา     ประวัติหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต เป็นบุตรชายของ คุณหลวงพินิจจินเภท ต้นตระกูลจันทรสมบูรณ์ มารดาชื่อนางพินิจจินเภท (แส จันทรสมบูรณ์) เกิดวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2457 อายุ 96 ปี อำเภอพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นามเดิมว่า “บุญฤทธิ์ จันทรสมบูรณ์” เรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นทางครอบครัวส่งมาเรียนโรงเรียนเซ็นคาเบรียล รุ่น […]

งานศพ พิธีกรรมหลังความตายของศาสนาพุทธ

งานศพ พิธีกรรมหลังความตายของศาสนาพุทธ หลายคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์จัด งานศพ มาก่อน คงเคยสงสัยว่า กระบวนการต่างๆ หลังจากเสียชีวิตแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนในแต่ละที่อาจแตกต่างกัน หากเสียชีวิตที่โรงพยาบาล พยาบาลจะช่วยแต่งหน้าให้ในเบื้องต้น ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ญาติเตรียมไว้ให้ โดยพยาบาลจะ แต่งตัวให้ผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้น ก็จะพาร่างผู้เสียชีวิตไปที่ห้องเย็นเก็บศพเพื่อทำเอกสารเกี่ยวกับ ใบมรณบัตรและฉีดฟอร์มาลินไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อย ซึ่งขั้นตอนนี้ อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงถึงครึ่งวัน หลังจากนั้นเราจึงจะนำร่าง ผู้เสียชีวิตออกมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ กรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาล ญาติอาจจะเป็นผู้จัดการเอง หรือติดต่อสถานที่รับฌาปนกิจ เช่น วัด เพื่อจัดหาผู้ช่วยจัดการ ทุกอย่างตามความเหมาะสม     รดน้ำศพ สามารถเลือกได้ว่าจะรดน้ำศพที่โรงพยาบาลเลย หรือจะไปรดน้ำศพที่วัด ซึ่งไม่ว่าจะทำที่โรงพยาบาลหรือวัด ก็จะมีคนรับจ้างจัดเตรียมทุกอย่างให้ หลังจากรดน้ำศพก็บรรจุร่างลงโลงศพ   โลงศพและสถานที่จัดงาน การเลือกวัด เราต้องพิจารณาเรื่องความสะดวกในการ เดินทางของผู้ที่จะมางานและสถานที่จอดรถด้วย ศาลาสำหรับจัด งานนั้นมีจำกัด โดยเฉพาะศาลาที่มีเครื่องปรับอากาศและทำเลดี ๆ ซึ่งเราอาจหาศาลาแบบที่ต้องการไม่ได้ หากเราต้องการความมั่นใจว่าจะได้ ศาลาหลังที่ต้องการ ก็ต้องยอมจ่ายเงินจองศาลานั้นไว้เลย ทางวัด จะมีผู้ดูแลศาลาซึ่งเป็นผู้ที่สามารถประสานงานหรือให้หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการจัดงาน […]

พระโสไรยเถระ จากชายกลายเป็นหญิง เพราะอกุศลจิต

พระโสไรยเถระ – วันหนึ่งในกาลอดีต ณ เมืองโสไรยนคร ลูกชายของเศรษฐีกับสหายกำลังไปอาบน้ำที่ท่าน้ำ ในขณะเดียวกันพระมหากัจจายนเถระก็กำลังเข้าเมืองไปบิณฑบาตและเดินผ่านไปแถวนั้น ลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากัจจายนะมีผิวงามด่ังทองคำ จึงเกิดความคิดว่า “พระเถระรูปนี้สวยจริง ควรเป็นภรรยาของเรา หรือภรรยาของเราน่าจะมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้” เมื่อคิดดังนี้แล้ว พลันเพศชายของเขาได้หายไป เพศหญิงปรากฏขึ้นมา ด้วยความละอาย เขาจึงหลบหนีไปยังเมืองตักสิลา ส่วนสหายของเขา เมื่อไม่เห็นลูกชายเศรษฐีก็เที่ยวค้นหา แต่หาเท่าไรก็ไม่เจอ ใครๆ ช่วยกันตามหาก็ไม่พบ พ่อแม่จึงคิดว่าลูกชายตายเสียแล้ว จึงร้องไห้และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ฝ่ายลูกชายเศรษฐี บัดนี้กลายเป็นหญิงแล้ว เห็นชาวเกวียนไปสู่ตักสิลาจึงเดินตามเขาไปเรื่อยๆ จนในที่สุดเดินไม่ไหว จึงถอดแหวนส่งให้นายเกวียนเป็นค่าโดยสารเพื่อขออาศัยไปด้วย ชาวเกวียนเห็นนางแล้วคิดว่า “บุตรเศรษฐีนายของเรายังไม่มีภรรยา สตรีนี้เหมาะกับบุตรของนาย หากเราเสนอสตรีผู้นี้ ถ้านายชอบ เราคงได้รางวัลงาม” ด้วยเหตุนี้ เมื่อไปถึงนครตักสิลา ชาวเกวียนก็ทำอย่างที่คิด เมื่อลูกชายเศรษฐีขอดูตัว เห็นนางมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับตนและมีรูปงาม จึงเกิดความรักและรับไว้เป็นภรรยา ในการแต่งงานครั้งนี้ นางได้ให้กำเนิดบุตรอีก 2 คน เมื่อ รวมกับบุตรเมื่อสมัยยังเป็นชายอีก 2 คน จึงเป็น 4 คน ต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสหายเมื่อครั้งอยู่เมืองโสไรยนคร ได้เดินทางมาตักสิลา นางยืนดูอยู่ที่ปราสาท […]

จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เมื่อเจริญสติภาวนาเป็นประจำ

จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เมื่อเจริญสติภาวนาเป็นประจำ – การเจริญภาวนาเป็นการกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติก (PNS) ได้หลายทางทีเดียว รวมทั้งเป็นการดึงความสนใจของคุณออกมาจากเรื่องราวที่เคร่งเครียด เป็นการผ่อนคลาย และเป็นการนำสติกลับมาตระหนักรู้อยู่ที่ร่างกาย นับเป็นการกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติก (PNS) และระบบประสาทส่วนอื่น ๆ ของคุณนั่นเอง การเจริญสติภาวนาเป็นประจำจะก่อให้เกิดผลดังนี้ • เพิ่มเนื้อเยื่อสมองส่วนที่เป็นสีเทาในสมองส่วนอินซูลา ฮิปโปแคมปัส และคอร์เท็กซ์กลีบหน้าส่วนหน้าผาก ลดการบางลงของสมองส่วนคอร์ติคัลอันเนื่องจากการมีอายุมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดในบริเวณส่วนหน้าที่ได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งด้วยการเจริญสติภาวนา ช่วยทำให้การทำงานทางจิตที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ดีขึ้น เช่น มีสมาธิดีขึ้น มีความเมตตามากขึ้น และมีความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมากขึ้น • เพิ่มการทำงานของสมองส่วนหน้าซ้าย ซึ่งช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น • เพิ่มพลังและระยะทางของคลื่นสมองอันรวดเร็วในเขตแกมมาของสมองของนักภาวนาชาวทิเบตที่มีประสบการณ์สูง คลื่นสมอง คือ คลื่นไฟฟ้าที่อ่อนแต่สามารถวัดได้ ถูกสร้างด้วยการที่ปริมาณเซลล์ประสาทจำนวนมากส่งกระแสสัญญาณออกไปพร้อมกันอย่างเป็นจังหวะ • ลดปริมาณของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกี่ยวกับความเครียด • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง • ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางกายหลายอย่าง เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจและระบบหลอดเลือด หอบหืด เบาหวานประเภท 2 กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS) และอาการปวดเรื้อรัง • ช่วยอาการทางจิตหลายประเภทด้วยกัน เช่น อาการนอนไม่หลับ […]

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ โพชฌงค์ หรือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนทั่วไปได้ เป็นธรรมดาว่ากายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกาย เจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพานจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบาย ก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่ รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน โพชฌงค์มาจากคำว่า โพชฺฌ กับ องฺค หรือ โพธิ กับองค์ จึงแปลว่า องค์แห่งผู้ตรัสรู้ หรือองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้ พูดตาม ศัพท์ก็คือองค์แห่งโพธิ หรือองค์แห่งโพธิญาณนั่นเอง หมายถึง องค์ประกอบหรือหลักธรรมที่เป็นเครื่องประกอบของการตรัสรู้ หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณ แสดงว่าหลักธรรมนี้สำคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู้   โพชฌงค์ มี 7 ประการด้วยกัน ได้แก่     องค์ประกอบที่ 1 “สติ” สติมีหน้าที่ดึงหรือตรึงจิตไว้กับสิ่งนั้น ๆ ถ้าเราจะทำอะไร ก็ให้จิตระลึกถึงสิ่งนั้น ดึงเอาไว้เหมือนกับเชือก […]

keyboard_arrow_up