12 ประโยชน์ของความรู้สึกยินดี แก้ เหงา ว้าเหว่ ได้

ตัวช่วยสำคัญทางจิตใจที่ช่วยลดความรู้สึก เหงา คือ ความรู้สึกยินดีหรือความชื่นชมและยินดีกับความสุขของตนเองและผู้อื่น เช่น ชื่นชม ยินดี เมื่อคนอื่นมีความสุข

เซอร์กิต การออกกำลังกายใช้เวลาน้อย แต่มากประโยชน์

เซอร์กิต คือการออกกำลังกายแบบประยุกต์ที่ใช้เวลาน้อยนิด แต่กลับได้ประโยชน์อย่างมากมาย เซอร์กิต (Circuit)  วิธีออกกําลังกายที่เน้นความต่อเนื่องและหลากหลาย มักจะแบ่งท่าเป็นฐาน หรือสถานีต่างๆ โดยแต่ละสถานีใช้เวลาสั้นๆ คุณสามารถกําหนดท่าขึ้นมาเอง เพื่อบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หรือปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ที่เอื้ออํานวย ขอยกตัวอย่าง เช่น ฐานที่ 1 กระโดดเข่าสูง โดยยืนตรง คว่ํามือเหยียดมา ด้านหน้าสูงระดับเอว พยายามยกเข่าแตะมือลักษณะกระโดดแตะสลับขา หรือจะกระโดดเชือกก็ได้ เป็นการออกกําลังกายที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบหัวใจ ข้อแนะนํา ควรเก็บหน้าท้องระหว่างฝึก เพราะหน้าท้องถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพลัง หากเราควบคุมจุดนี้ได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกาย และยังช่วยลดแรงกระแทกต่อกระดูกสันหลังได้อีกด้วย ข้อควรระวัง คนที่มีปัญหาข้อเท้าและเข่า ไม่ควรออกกําลังด้วยวิธีดังกล่าว ควรเปลี่ยนเป็นนอนหงายปั่นจักรยานอากาศแทน ฐานที่ 2 แกว่งแขนเหมือนนักวิ่ง โดยยืนถือดัมบ์เบลหนักพอประมาณ หรือขวดน้ําก็ได้ งอข้อศอก 90 องศา แกว่งแขนลักษณะเดียวกันกับนักวิ่งให้เร็ว ท่านี้ช่วยบริหารข้อต่อหัวไหล่ กล้ามเนื้อแขน และช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบหัวใจ ข้อแนะนํา ควรเก็บหน้าท้องระหว่างทํา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ของกระดูกสันหลัง และได้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วย ข้อควรระวัง ไม่ควรเกร็งหรือยกหัวไหล่มากเกินไป เพราะจะทําให้เกิดอาการปวดไหล่ได้ ฐานที่ 3 […]

สารพัดวิธี รับมือปัญหาเท้า ผู้สูงวัย

ปัญหาเท้า ของผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็น ตาปลา นิ้วหัวแม่เท้าบิดเก ปวดส้นเท้า แก้ไขได้ไม่ยาก ปัญหาเท้า ที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ มีทั้ง ตาปลา ส้นเท้าแตกระแหงเป็นร่องลึก นิ้วหัวแม่เท้าบิดเก ปวดส้นเท้า อาการเหล่านี้ มีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆ โดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี มีคําแนะนําในการเยียวยารักษาปัญหาเท้าอย่างถูกต้อง มาบอกต่อ รู้ทันสาเหตุ แก้ได้ ในเบื้องต้น คุณอมรรัตน์ สัทธาธรรมรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการประจําศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อธิบายให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาส้นเท้าแตก และตาปลาให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ •ส้นเท้าแตก “ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอาการส้นเท้าแตกคือ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ไขมันใต้ผิวหนังบริเวณส้นเท้าจะมีปริมาณลดลง บวกกับผิวหนังบริเวณนี้เป็นส่วนที่รับน้ําหนักของร่างกายจึงแห้งหยาบและแตกเป็นร่องได้ง่าย “ประกอบกับบางคน เดินเท้าเปล่าจนเป็นนิสัย แม้การเดินอยู่ในบ้านก็ทําให้เท้าสัมผัสกับความเย็นตลอดเวลา ส่งผลให้ผิวหนังบริเวณส้นเท้าแห้งและแตกเป็นร่องลึกได้เหมือนกัน” •ตาปลา “ส่วนตาปลานั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกับส้นเท้าแตก แต่มีปัจจัยที่เพิ่มมาคือ แรงเสียดสีและแรงบีบที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการสวมรองเท้าที่คับหรือรองเท้าที่ตัดเย็บไม่เรียบร้อย ทําให้เกิดแรงเสียดสีบางบริเวณมากเป็นพิเศษ ยิ่งมีปัญหานิ้วเท้าผิดรูปร่วมด้วย จนทําให้นิ้วเท้ามาเกยและเสียดสีกันระหว่างเดิน ยิ่งทําให้ผิวหนังด้านหนาเป็นไตแข็งจนเกิดตาปลาขึ้นได้” ด้าน ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล นักกายภาพบําบัดชํานาญการ ก็รับหน้าที่อธิบายต่อถึงอาการ นิ้วหัวแม่เท้าบิดเกและปวดส้นเท้า […]

อาหารเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงวัยก็กินได้สบายๆ

อาหารเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปรับง่ายๆ เพื่อผู้สูงวัยกินได้สบาย ไม่ต้องห่วงโรค อาหารเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน คืออะไร ผู้ป่วยจะกินอะไร กินอย่างไร เพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไว้ให้เป็นปกติ วันนี้ เราขอเป็นคัมภีร์ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรู้จักเลือกกิน โดยนํา 3 เมนูฮ็อตมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้คุณเลือกกินได้อย่างสบายอกสบายใจ คุณมณีรัตน์ เตชะวิเชียร นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ผู้ป่วยเบาหวานจําเป็นต้องรู้ว่าอาหารแต่ละชนิดมีค่าดัชนีน้ําตาล 3 ระดับ คือ ต่ํา ปานกลาง และสูง ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่า เมื่อกินอาหารชนิดนั้นๆ เข้าไปแล้ว ระดับน้ําตาลในเลือดจะขึ้นสูงรวดเร็วเพียงใด “ทั้งนี้ผู้ป่วยควรเลือกกินอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ํา เพราะจะทําให้ระดับน้ําตาลขึ้นช้า จึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี และให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลสูง ซึ่งเป็นอาหารที่ย่อยเร็ว ร่างกายดูดซึมได้เร็ว ทําให้ระดับ น้ําตาลในเลือดขึ้นสูง เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว จะทําให้หิวบ่อย ส่งผลร้ายต่อร่างกาย” คุณมณีรัตน์ยกตัวอย่าง 3 เมนูยอดนิยมที่จะทําให้ผู้ป่วยเบาหวานรู้ว่า อะไรควรกิน อะไรควรห่าง ดังนี้ ผัดไทยวุ้นเส้น VS ผัดไทยเส้นเล็ก Eat ผัดไทยวุ้นเส้นเป็นอาหารจานด่วน ที่ผู้ป่วยเบาหวานกินได้อย่างสบายใจ […]

“บ่งต้อ”ด้วยหนามหวาย สุดยอดนวัตกรรมพื้นบ้าน

“บ่งต้อ” ด้วยหนามหวาย  บ่งต้อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ว่ายุคสมัยไหน ก็สามารถเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยไข้ได้เสมอ เพียงเรารู้จักประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและเงื่อนไขทางสังคม เพราะ ไม่มีระบบการแพทย์แผนใด แผนหนึ่งที่จะสามารถเยียวยารักษาให้หายได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยหลายแผนผนวกเข้าด้วยกัน เราจึงได้เดินทางมาพบกับ แพทย์ไทยชเอม  ขุมเพชร  แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ่าง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หมอไทยสายเลือดใหม่ ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา และเชื่อมั่นในองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า “บ่งต้อ” ศาสตร์พื้นบ้านเขมร ศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านที่รักษาโรคต้อ มีการสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่พบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงการสืบต่อโดยมอบตัวเป็นศิษย์แล้วศึกษาอยู่กับครูเท่านั้น หากครูเห็นว่าศิษย์มีความรู้ความสามารถ จึงจะอนุญาตให้ออกไปรักษาคนไข้ได้  โดยครูหนึ่งคนจะมีศิษย์จำนวนไม่มากนัก ย้อนกลับไปอดีตช่วงที่เขมรแดงอพยพเข้ามาในประเทศไทย ผู้อพยพเหล่านี้ได้นำความรู้การแพทย์พื้นบ้านของตนเองติดตัวเข้ามาด้วยหนึ่งในนั้นคือการบ่งต้อ หมออรุณ นนทวารี หมอพื้นบ้านชาวบุรีรัมย์ ได้ศึกษาเรื่องการบ่งต้อและถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่หล่นคือ หมอสงคราม  อินทร์บัว ชาวระยอง ซึงสืบทอดวิชาและการรักษาบ่งต้อด้วยหนามมากมากว่า 30 ปี จนกลายเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในแถบนั้น แต่สำหรับแพทย์ไทยชเอมแล้ว ก่อนที่จะมาสืบทอดองค์ความรู้จากลุง(หมอสงคราม อินทร์บัว)  ของเขาอย่างเต็มตัวนั้น ก็ริเริ่มสนใจมาตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์แผนไทยประยุกต์ในมหาวิทยาลัยแล้ว เขาเล่าว่า “เพราะเชื่อว่าการบ่งต้อของเขมรนี้เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจ แถมมีเสน่ห์คือ เพียงแค่รักษาจากด้านหลังของคนไข้ โดยไม่ต้องยุ่งเกียวกับดวงตาก็สามารถทำให้คนไข้หายได้ และในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครสืบทอดความรู้นี้ด้วย หากปล่อยให้สูญหายไปก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก” หมอชเอมอธิบายด้วยความภูมิใจ […]

คืนความสมดุลสุขภาพให้ ”ฉลาด หุ่นดี อ่อนเยาว์ อายุยืน” ด้วยธาตุเจ้าเรือน

ธาตุเจ้าเรือน เคล็ดลับความสมดุลสุขภาพ ฉบับแพทย์แผนไทย ธาตุเจ้าเรือน คืออะไร กันเเน่ งมงาย หรือไสยศาสตร์ ชีวจิตออนไลน์ ชวนทุกคนมาไขความลับ ของสุขภาพร่างกายของคนเรา ว่าเหตุไฉนทำไมเราถึงเจ็บป่วยได้ง่าย ป่วยได้ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล หรือแม้กระทั้งทำไมกินเราถึงกินน้อยแล้วอ้วน ลดน้ำหนักทำไมยากจัง  และทำไมเราถึงแก่เร็ว เป็นต้น ด้วยศาสตร์แห่ง “ธาตุเจ้าเรือน” อันธาตุทั้งสี่นี้             เลี้ยงอินทรีย์ทุกชนนา หนุ่มแก่ไม่เว้นหนา                ธาตุทั้งสี่มีเหมือนกัน เมื่อธาตุดีไม่วิบัติ         สารพัดชื่นชุ่มมั่น ผุดผ่องทั้งสีสัน                     ทั้งกำลังว่องไวดี เมื่อวิบัติทนเทวษ         ดูทุเรศ ซูบเศร้าศรี เกิดโรคเข้าย่ำยี                     ในอาการสามสิบสอง (พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม): ตำราโรคนิทานคำฉันท์) ศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะทำให้เราสามารถเป็นหมอได้ด้วยตัวเองเบื้องต้น หากได้รู้จักว่าตัวเองมีธาตุเจ้าเรือนอะไร ดังต่อไปนี้ โลกทัศน์เรื่องธาตุ                 สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนประกอบกันด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุดิน (ปัถวีธาตุ) ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุไฟ (เตโชธาตุ) มาชุมนุมกันเกิดความเปลี่ยนแปลงและการแปรปรวนของธาตุทั้ง 4 ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน แข็ง […]

ยาโด๊ป ฤายาอายุวัฒนะ บำรุงสุขภาพทางเพศ

ยาโด๊ป ฤายาอายุวัฒนะ บำรุงสุขภาพทางเพศ ยาโด๊ป คืออะไร เสริมพลังทางเพศได้จริงหรอ ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ ยาลูกแปลกแม่ กับความสวย ความงามของคุณผู้หญิงไปแล้ว  ครั้งนี้เรามาสนใจสุขภาพของคุณผู้ชายบ้างก็ไม่เสียหายนะครับ เพราะทั้งสองเรื่องราวไม่เชิงจะเป็นเรื่องเดียวกันทีเดียว แต่ก็บอกได้เลยว่าใกล้เคียงครับ นั้นก็คือเรื่อง ยาโด๊ป หรือยาเสริมพลังทางเพศ ไม่ใช่ยาโด๊ปที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักกีฬานะครับ ฮ่าๆๆ คำว่า ยาโด๊ป หลายๆคนคงรู้จัก และคุ้นชินติดหูกันมานานเป็นอย่างดีว่าคือ ยาเสริมพลังทางเพศ เพื่อเพิ่มพลัง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับอวัยวะเพศ เมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์ได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งบุรุษเพศหลายๆคนเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก วัฒนธรรมเรื่องเพศในจีน ความจริงแล้วนั้นความปรารถนาในเรื่องเพศนี้ ได้ถูกบันทึกไว้มามากกว่าพันปีแล้วก็ว่าได้  โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของชาวจีน ที่ถูกบันทึกไว้ถึงเครื่องยาสมุนไพรที่เป็นยาชั้นเลิศในการบำรุงสุขภาพทางเพศในคัมภีร์ทางการแพทย์ บนพื้นฐานความเชื่อประการแรกที่ว่า ความกตัญญู ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ลูกทุกคนพึงต้องปฏิบัติต่อบรรพบุรุษ ฉะนั้นสิ่งที่ลูกๆ โดยเฉพาะลูกผู้ชาย จะทำให้วิญญาณบรรพบุรุษมีความสุขสบายได้นั้น คือการมีลูกเพื่อสืบทอดเชื้อสายวงศ์ตระกูล กล่าวคือชายใดที่ไม่มีบุตรสืบเชื้อสายคือลูกอกตัญญู ซึ่งจะเป็นการสร้างความอับอายให้แก่บรรพบุรุษและตระกูล ส่งผลให้วิญญาณวีรบุรุษไม่เป็นสุขคติด้วย  จึงทำให้ปัญหาเรื่องเพศนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของบุรุษเพศชายชาวจีนทุกคน สำหรับประการที่สองนั้น สืบเนื่องจากการที่สังคมชาวจีนนิยมมีภรรยาหลายๆคน โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ร่ำรวย  จึงไม่แปลกที่จะสรรหาตัวยามาบำรุงร่างกายเพื่อกิจกรรมทางเพศหล่อเลี้ยงน้ำกามให้มีความแข็งแรง เพราะเชื่อว่าในความเป็นหยางของผู้ชาย และการเป็นหยินของผู้หญิง เมื่อเกิดปะทะกัน จะเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกัน โดยจะส่งผลให้ลูกที่เกิดมานั้นจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการ จากวัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้จึงนำไปสู่การคิดหาตัวยาเพื่อมาบำรุง เสริมสร้างกำลังทางเพศให้มากขึ้น แต่ใครจะรู้หรือไม่ว่า กว่าจะได้ตัวยาชั้นเลิศมาบำรุงเสริมพลังชี่ได้นั้นต้องเกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุกันมาก่อน(ธาตุวัตถุ […]

LONG TERM CARE ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรให้มีสุขภาพแข็งเเรง อายุยืน เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พาเราเดินทางมาเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ การันตีด้วยรางวัลตำบลต้นแบบ “Long Term Care”  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถอดประสบการณ์การ ดูแลผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยศาตร์การแพทย์แผนไทย ชึ่งผมไม่พลาดที่จะนำเคล็ดลับดีๆ ในการดูแลผู้สูงอายุมาฝาก ดังนี้ ระบบคัดกรอง ผู้สูงอายุต้นแบบ สำหรับเป้าหมายหลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คือการทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่สมบูรณ์ครบทุกมิติทางด้านสุขภาพ ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคมรอบๆตัว  แก่สมวัยอย่างมีคุณภาพ           นายบรรณกร เสือสิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า อธิบายว่า เราใช้เวลามาประมาณ 5 ปีกว่า ในการบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้  โดยเริ่มจากการคัดกรองสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม 1 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว สามารถเดินเหินได้สะดวก ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้ กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่มีภาวะทางสมอง […]

NATURAL VINEGAR น้ำส้มสายชู

 น้ำส้มสายชู (NATURAL VINEGAR ) รสเปรี้ยว แก้เสมหะ น้ำส้มสายชู หรือหลายคนรู้จักในชื่อของ เวนิการ์ หรือไซเดอร์เวนิการ์ (น้ำส้มสายชูหมัก) ที่กำลังฮิตและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ ในบางประเทศมีการใช้ น้ำส้มสายชู เป็นตำรับยากลางบ้าน เช่น สมัยอาณาจักรบาบิโลเนียใช้การหมักไวน์องุ่นให้กลายเป็นน้ำส้มสายชูเพื่อใช้ดองถนอมอาหารให้ยาวนานยิ่งขึ้น ฮิบโปเครติส บิดาแห่งการแพทย์ ใช้น้ำส้มสายชูในการรักษาแผล ยิ่งไปว่านั้น ฮานนิบาล บาร์คา แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรคาร์เธจ ใช้น้ำส้มสายชูละลายหินที่ปิดกั้นเส้นทางกองทัพ หรือแม้กระทั้งนางคลีโอพัตราที่หย่อนไขมุกลงในน้ำส้มสายชูแล้วดื่มบนโต๊ะอาหารท่ามกลางคนรักอย่างแอนโทนี ในศตวรรษที่ 10  วงการการแพทย์นิติเวช คุณหมอซุง ที (Sung Tse) ใช้น้ำส้มสายชูกับกำมะถันล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการชันสูตรศพ และศตวรรษที่ 18 มีการบันทึกว่า หมอในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้น้ำส้มสายชูในการรักษาโรคท้องมาน  โรคอาหารเป็นพิษ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม : 50 สูตร : แอปเปิ้ลไซเดอร์วินีการ์ กลับมาที่ประเทศไทยของเรากันบ้าง หากจะว่าไปแล้วน้ำส้มสายชูในประเทศของเราก็มีการใช้มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งหลายทัศนะอธิบายว่ามาจากประเทศจีน  เกิดจากการหมักพืชผักผลไม้ จนเป็นไวน์หรือแอลกอฮอลล์ แล้วหมักต่อจากแอลกอลฮอล์จนกลายเป็นน้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก […]

นาฬิกาชีวิต กับการแพทย์แผนไทย

นาฬิกาชีวิต การดูแลสุขภาพ การแพทย์แผนไทย นาฬิกาชีวิต ทฤษฏีที่คว้ารางวัลโนเบล เพราะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลโนเบลได้มอบรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ให้แก่ คุณเจฟฟรีย์ ซี ฮอลล์ คุณไมเคิล รอสบาช และคุณไมเคิล ดับบลิว จากผลงานการค้นพบ กลไกนาฬิการ่างกายระดับโมเลกุล (Circadian Rhythm) หรือนาฬิกาชีวิตที่เราคุ้นเคยกัน ทฤษฏี กลไกนาฬิกาชีวิต ข้อมูลจากมูลนิธิรางวัลโนเบล ระบุว่า นาฬิกาชีวิตประกอบด้วยยีนส์ 3 ตัว เป็นกลไกในการควบคุมการทำงาน ได้แก่ 1.ยีน Period (ช่วงเวลา) มีหน้าที่ ควบคุมการผลิตโปรตีน PER  ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระดับการผลิตไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน โดยปริมาณของ PER จะเพิ่มสูงขึ้นเวลากลางคืนและลดลงตอนกลางวัน วนเวียนเช่นนี้ตลอดทั้งวัน 2.ยีน Timeless (ไร้กาลเวลา) 3.ยีน Doubletime (หน่วงเวลา) ยีนทั้งสองชนิด มีหน้าที่ควบคุมการผลิตโปรตีนที่ส่งผลต่อการทำงานของโปรตีน PER ในร่างกายหากปริมาณของ PER ค่อนข้างคงที่ เมื่อนั้นนาฬิกาชีวิตจะเดินช้าลง แต่หากปริมาณของ PER […]

สูงวัยอย่างสง่า พกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า! ใน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

สุขกับวัยที่เพิ่มขึ้น สวยสง่า พกพาความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า! ใน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องใน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตัวเลขอายุที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสัจธรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งนี้ก็มีความงดงามในตัวของมันเอง เพราะวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก แทบไม่เหลืออะไรให้ต้องกังขาหรือขุ่นเคืองใจอีกต่อไป แค่รู้จักปล่อยวาง เฝ้ามองวัฏจักรรอบตัวเคลื่อนไปอย่างเข้าใจในสิ่งที่เป็นก็พอ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ที่แน่ๆ ก็คือใครก็อยากดูดีเสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็เถอะ ดังนั้น จึงมองข้ามคำแนะนำเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันขาด   ใช้ครีมกันแดด แม้ว่าแสงแดดจะทำให้ร่างกายผลิตวิตามินดี แต่ก็มีรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตจอมอันตราย ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาผิวหนัง ตามมาได้ด้วย แพทย์ผิวหนังบอกว่า สาเหตุ 90% ของการเกิดจุดด่างดำและรอยเหี่ยวย่น รวมถึงผิวหย่อนคล้อย เป็นผลมาจากการโดนแสงแดดสะสมเป็นระยะเวลานาน ยิ่งเมื่อเราแก่ตัวลง โครงสร้างของผิวเริ่มที่จะถดถอย การสัมผัสกับแสงแดด สามารถเร่งปฏิกิริยานี้ได้ ดังนั้น ต้องทากันแดดเป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อออกจากบ้าน ก็อย่าลืมใส่และหมวกเพื่อปกป้องผิวของเรา นอกเหนือจากนี้ การบำรุงผิวเป็นประจำก็จะช่วยให้ผิวมีความเรียบเนียนและยืดหยุ่นขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ แถมทำให้ผิวอ่อนนุ่มน่าสัมผัส อย่าลืมว่า นอกเหนือจากใบหน้า ผิวมือก็สำคัญไม่น้อยกว่ากัน เพราะมือนี่แหละ เป็นสัญญาณฟ้องอายุตัวดีเลย ดังนั้นอย่าลืมทากันแดดบริเวณนี้ให้มากเข้าไว้ในตอนเช้า และชโลมแฮนด์ครีมก่อนนอนตอนกลางคืนด้วย         << อ่านต่อหน้าที่ […]

[[EP2]] 4 วิธีง่ายๆ จาก 8 วิธี ดูแลทุก ระบบในร่างกาย ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้ทุกๆ ระบบในร่างกาย ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มาเริ่มต้นลงมือสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสุขภาพแข็งแรง สมองแจ่มใส อ่อนกว่าวัยไปด้วยกัน

[[EP1]] 4 วิธีง่ายๆ จาก 8 วิธี ดูแลทุก ระบบในร่างกาย ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้ทุกๆ ระบบในร่างกาย ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มาเริ่มต้นลงมือสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสุขภาพแข็งแรง สมองแจ่มใส อ่อนกว่าวัยไปด้วยกัน

5 อาการบาดเจ็บ ที่มักเกิดกับนักวิ่ง

อาการบาดเจ็บ ที่มักเกิดกับนักวิ่ง แก้ไขได้ แค่รู้จักต้นตอ อาการบาดเจ็บ มักเป็นของคู่กันกับนักวิ่ง วันนี้ เรามี 5 อาการที่หลายคนกำลังพบเจอ ไม่ว่าจะเป็น เอ็นร้อยหวายอักเสบ กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบ และปวดหัวเข่าด้านนอก พร้อมทั้งวิธีดูตัวเองให้วิ่งได้อย่างไร้กังวล TOP 5 RUNNING INJURIES 1. กระดูกหักล้ากระดูกหักล้า หรือ Stress Fracture ส่วนใหญ่เกิดกับนักวิ่งมาราธอนหรือนักวิ่งเทรล เพราะร่างกายออกกําลังหนักเกินไป หรือวิ่งบนพื้นผิวที่ร่างกายไม่คุ้นเคย ทําให้กล้ามเนื้อล้า ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกต่อไปได้ แรงจึงตกที่กระดูกจนทําให้กระดูกหัก ส่วนใหญ่เกิดกับกระดูกหน้าแข้ง หรือกระดูกเท้า ถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องพักการวิ่งนาน 3-4 เดือน กว่าอาการจะดีขึ้น 2.กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบ มักเกิดกับผิวกระดูกอ่อนสะบ้าด้านในเริ่มเสื่อม เพราะรับแรงกระแทกจากการวิ่งมากเกินไป จึงเริ่มมีอาการเสียว ขัด และปวดไม่มาก แต่เป็นๆ หายๆ ถ้าเป็นมาก อาจมี อาการบวมตามมา และหากไม่รักษาแต่เนิ่นๆ จะเกิดภาวะเข่าเสื่อมถาวรตามมา 3.ปวดหัวเข่าด้านนอก อาการปวดหัวเข่าด้านนอก หรือ ITBS (IliotibialBandSyndrome) เกิดจากการวิ่งมากเกินไป […]

ความสุขใจ ให้ของขวัญก็ดี แต่ ให้เวลา ด้วยจะดีกว่า

บางครั้งการ ให้เวลา ก็สำคัญกว่าของขวัญราคาแพง ความสำคัญของการให้ของไม่ใช่เรื่องของราคาสิ่งของ แต่หมายถึงความนึกถึงกัน ความใส่ใจกัน

วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้ : กรณีเซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ : วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้ เซ็นทรัลเวิลด์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ จากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ได้คร่าชีวิตคนไปจำนวนหนึ่ง จากเหตุการณ์ในข้างต้น ไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลดิ์ พบมีผู้กระโดดอาคารหนีไฟที่กำลังไหม้ กระโดดจากชั้น 7 หล่นกระแทกจนเสียชีวิต ชีวจิตออนไลน์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ จากกรณี เซ็นทรัลเวิลด์ ไฟไหม้ เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง? ถัดเรื่องอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของตัวอาคาร และการเเจ้งเเตือนออกไป เพราะบางทีเป็นประเด็นที่เหนือการควบคุมของเรา เเต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ นั่นคือความรู้เบื้องต้นในการเอาตัวรอด เมื่อตัวเองต้องติดอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ เราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อย่างไร ไม่ให้ตัวเองต้องติดอยู่ในกองไฟ ข้อมูลจากข้อมูลจาก อาจารย์นายแพทย์ พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการพบหมอรามา ช่วง Big Story วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  อธิบายไว้ดังนี้ 7 สาเหตุการเสียชีวิตจากสถานการณ์ไฟไหม้ คุณหมอได้อธิบาย สาเหตุที่พบบ่อยสุด กรณีต้องเสียชีวิตจากการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ร่างกายถูกเผาไหม้ […]

วิธีสังเกตเล็บบอกโรค

“เล็บ” ช่วยบอกโรค บอกสุขภาพเล็บ เล็บ ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง?  วันนี้  ศ. นพ.ประวิตร  อัศวานนท์  ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีวิธีการสังเกตเล็บ บอกโรคง่ายๆได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ก่อนไปหาหมอ มาเเนะนำครับ เพราะหลาย  ๆ ท่านมีปัญหา ว่าเล็บของตัวเองนั้นเป็นอะไร  ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ จนถึงโรคที่ร้ายแรง เช่นมะเร็งบางชนิด ก็มักเป็นที่เล็บ [1] เล็บเป็นหลุม เล็บที่เป็นหลุม  ซึ่งพบได้ในหลายโรค เช่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังอักเสบ รวมทั้ง ผมร่วงเป็นหย่อมๆ …… เฉพาะในเรื่อง โรคสะเก็ดเงินนั้น เล็บก็แสดงอาการได้หลายรูปแบบ เช่น  เล็บแยกตรงปลาย ปกติเล็บคนเรามักจะติดกับเนื้อใต้เล็บถึงตรงปลายเห็นเป็นสีชมพู พอจนถึงตรงปลายเล็บถึงจะแยกจากเนื้อ เห็นเป็นแถบแคบๆสีเหลือง ๆ  ในคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินนั้น ตรงปลายเล็บก็จะแยกเป็นสีเหลือง ๆ  กว้างกว่าปกติ หรือบางคนก็จะเหมือนมีหยดน้ำมันอยู่ตรงกลางเล็บหรือเล็บหนาผิดปกติ เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของเล็บในโรคสะเก็ดเงินได้ [2] เล็บอักเสบ เล็บเป็นสิ่งที่บ่งบอกของลักษณะนิสัยบางอย่างอยู่เหมือนกัน ในคนที่ขยันมาก ๆ ทำงานบ้านตลอดเวลา ล้างจาน  ล้างแก้วหรือในบางอาชีพ […]

ว่าน เบารุงเลือดลม บอกลาอาการวัยทอง

ว่าน เบารุงเลือดลม บอกลาอาการวัยทอง ในผู้สูงอายุ ว่าน หลายคนเชื่อว่า เป็นพืชมงคล สร้างเสริมชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ในทางสุขภาพ ว่าน คือพืชสมุนไพร นอกจากใช้รักษาโรคแล้ว ยังใช้ป้องกันความเจ็บป่วยผ่านวิธีการกินเป็นอาหารอีกด้วย ทั้งนี้ เราจะกินชนิดที่สกัดเป็นน้ํา หรือเม็ด รวมถึงการทาภายนอก อบไอน้ํา ต้มอาบ และแช่อาบก็ได้ คุณสาธิตา โสรัสสะเขียนไว้ในหนังสือ “เที่ยวเมืองไทย เปิดไอเดียกูรูภูมิปัญญาไทย” ว่า จากการศึกษา พบว่า ว่านเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ…ดูแลเรื่องเลือดลม เป็นการปรับธาตุในร่างกายให้สมดุล หากนอนแช่ในน้ําว่าน ซึ่งประกอบด้วยว่านและพืชสมุนไพร 21 ชนิด (ได้แก่ ว่านชักมดลูก ว่านนางคํา ว่านร่อนทอง ว่านม้าเหลือง ว่านเอ็นเหลือง ว่านกระ-แจะจันทร์ ว่านน้ํา ไพล ไพลชมพู ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน พญายา มหาเมฆ เครือสาวหลง ชะลูด ทานาคา เปราะหอม ผิวมะกรูด และตะไคร้) […]

keyboard_arrow_up