เบาหวานขึ้นจอตา กำเริบหนัก… เสี่ยงตาบอด!!

คุณหมอจุฑาไลตั้งข้อสังเกตไว้ว่า หากคุณตรวจสอบตนเองแล้วพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวครบทั้งสามข้อ คุณมีความเสี่ยงมากที่จะมีอาการ เบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) โดยอาการ เบาหวานขึ้นจอตา เกิดได้ในหลายลักษณะ คุณหมอจุฑาไลอธิบายไว้ดังนี้“ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้หลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายเสื่อม รวมถึงหลอดเลือดฝอยที่ดวงตาด้วย โดยเมื่อเส้นเลือดฝอยบางเส้นในดวงตาเสื่อมลงมาก ๆ จะมีน้ำหรือเลือดซึมออกมากลายเป็นภาวะจอตาบวมน้ำหรือมีเลือดออกในดวงตาได้ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้สึก อีกทั้งมองไม่เห็นจากภายนอก ต้องส่องด้วยเครื่องมือเฉพาะของแพทย์จึงจะเห็นว่า มีจุดเลือดเล็ก ๆ อยู่ ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะเกิดภาวะเลือดออกในวุ้นตาและภาวะจอตาหลุดลอก ซึ่งจะมีอันตรายตามมา” เมื่อสอบถามถึงอาการบ่งชี้ที่ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการคุณหมอจุฑาไลชี้ว่า“คนไข้มักมาพบแพทย์ด้วยอาการเดียวกันคือ ‘ตามัว’ เพียงแต่จะมัวในระดับที่แตกต่างกัน โดยหากมีอาการจอตาบวมก็แค่มองเห็นในระดับที่มัวลงไม่มาก แต่หากมีอาการเลือดออกในวุ้นตาหรือจอตาลอกจะมองเห็นในระดับที่มัวลงมาก จนบางรายถึงขั้นมองไม่เห็นนิ้วมือตัวเอง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะตาบอด” โดยปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตานั้น มี 2 ปัจจัยสำคัญ 1. ระยะการป่วยเป็นโรคเบาหวาน นายแพทย์ณวัฒน์ วัฒนชัย อธิบายไว้ในหนังสือ ตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย ว่า เมื่อป่วยเป็นโรคเบาหวานนาน 5 ปี จะมีโอกาสพบอาการเบาหวานขึ้นจอตาทั้งในระดับอาการที่รุนแรงและไม่รุนแรงประมาณร้อยละ 20 โดยความเสี่ยงจะเพิ่มเป็นร้อยละ 80 เมื่อป่วยด้วยโรคนี้เกิน 15 ปี 2. ความสามารถในการคุมระดับน้ำตาลในเลือด […]

โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือโรคซีวีเอส ชีวิต “ติดจอ” ยิ่งติดนาน ยิ่งป่วย

โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือโรคซีวีเอส ชีวิต “ติดจอ” ยิ่งติดนาน ยิ่งป่วย ข้อมูลจากบทความของ แพทย์หญิงวีรยา พิมลรัฐ ในหนังสือ ตาดีได้อตาร้ายไม่เสีย จัดพิมพ์โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อธิบายว่า หากคุณมีพฤติกรรมและอาการต่าง ๆ ครบทุกข้อ สันนิษฐานได้เลยว่า คุณกำลังเป็น “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” หรือโรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome : CVS) อย่างแน่นอน คุณหมอวีรยาได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในบทความว่า ผู้ที่ใช้เวลาจ้องจอคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเกินกว่า 3 ชั่วโมง ประมาณร้อยละ 90 มักมีอาการของโรคนี้ โดยสาเหตุของโรคดังกล่าวเกิดจากตัวอักษรหรือภาพบนจอคอมพิวเตอร์ไม่มีความเรียบคม อีกทั้งเป็นสัญญาณที่ไม่นิ่ง เราจึงต้องใช้ความพยายามในการเพ่งหน้าจอมากขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อดวงตาเมื่อยล้า เมื่อประกอบกับสภาวะแวดล้อมในห้องที่ไม่เหมาะสม เช่น มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ระยะห่างระหว่างหน้าจอกับผู้ใช้ รวมถึงระดับความสูง – ต่ำของการวางหน้าจอไม่เหมาะสม ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อดวงตาเมื่อยล้ารุนแรงขึ้น นอกจากนี้การเพ่งมองเป็นเวลานานยังทำให้กะพริบตาน้อยลง จึงเกิดอาการตาแห้ง เมื่อเป็นมากขึ้นก็ทำให้รู้สึกฝืดแสบหรือระคายเคืองตา ทำให้น้ำตาไหลได้ นอกจากนี้คุณหมอจุฑาไลยังชี้ว่า การจ้องหน้าจอมากเกินไปยังทำให้เกิดอาการตามัวด้วย“เมื่อจ้องจอนานเข้า กล้ามเนื้อที่ปรับเลนส์ตาให้สามารถมองเห็นในระยะทั้งใกล้และไกลจึงเกิดการล้า ทำให้ปรับระยะการมองเห็นได้ช้า เมื่อเราย้ายสายตาจากหน้าจอไปเพ่งมองสิ่งอื่นที่อยู่ไกลออกไปจึงยังมองไม่ชัดในทันที ต้องรอสักครู่จึงจะชัดขึ้นค่ะ” […]

ไบโพลาร์ โรคที่ควรเข้าใจ ก่อนหงุดหงิด อารมณ์เสียใส่ผู้ป่วย

ไบโพลาร์ โรคที่ควรเข้าใจ ก่อนหงุดหงิด อารมณ์เสียใส่ผู้ป่วย ไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์สองขั้ว คือโรคที่มีความผิดปกติของอารมณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ผิดปกติจะแบ่งได้เป็น 2 ขั้ว ได้แก่ ช่วงที่อารมณ์ดีหรือก้าวร้าว และอารมณ์ซึมเศร้า โดยในช่วงที่มีอารมณ์ผิดปกติมักจะคงอยู่นานแทบทั้งวัน และมีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายว่า ดังนี้ อาการของโรคมี 2 ช่วง คือ 1. ช่วงอารมณ์ดีหรือก้าวร้าว ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ดีมากขึ้นหรือครึกครื้นกว่าปกติ หรือหงุดหงิดมากกว่าปกติ ร่วมกับความรู้สึกว่ามีพลังงานล้นเหลือหรือมีกิจกรรมในแต่ละวันมากขึ้นผิดสังเกต ร่วมกับอาการอื่นๆ ได้แก่                    1) เชื่อมั่นในตนเองมากหรือ รู้สึกว่าตนมีความสำคัญหรือมีความสามารถมาก                    2) ไม่ต้องการการนอนหลับพักผ่อน               […]

ดูแลหลอดเลือด ให้สะอาดกิ๊ง ด้วยอาหาร TLC

ดูแลหลอดเลือด ให้สะอาดกิ๊ง ด้วยอาหาร TLC หลอดเลือดทำหน้าที่คล้ายท่อขนส่งสิ่งต่างๆ ไปล่อเลี้ยงร่างกายในหลายส่วน ฉะนั้นหากเราไม่รักษาหลอดเลือดให้ดี กินแต่อาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงก็อาจเกิดการฝังตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือด จนไม่สมารถขนส่งสารอาหารตามปกติได้ ทั้งนี้โครงการศึกษาคอเลสตอรอลแห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริก ได้แนะนำให้กินอาหารล้างไขมันในหลอดเลือดตามแนวทางทีแอลชี [Therapeutic Lifestyle Changes (TLC) Diet Recommendations] ดังนี้ ไม่ควรกินไขมันอิ่มตัวมากกว่าวันละ 7 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมด โดยการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดหนังติดมัน ไขมันจากนมเนย อาหารทอดน้ำมันท่วม ไม่ควรกินคอเลสตอรอลเกินวันละ 200 มิลลิกรัม โดยหลีกเลี่ยงการกินไข่แดง เครื่องในสัตว์ เช่น ปอด ไส้ ตับ หัวใจ กระเพาะอาหาร และเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เบคอน กุนเชียง ไส้กรอก ไม่ควรกินไขมันทรานส์ ซึ่งพบในอาหารจำพวกเบเกอรี่ ขนมอบที่ทำจากเนยขาว เนยเทียม มาร์การีน ควรกินไขมันอิ่มตัวตำแหน่งเดียว (Monounsaturated Fat) และไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (Polyunsaturated Fat) ซึ่งเป็น ไขมันดี วันละไม่เกิน […]

7 วิธี สร้างหัวใจแข็งแรง ห่างไกลโรค  

7 วิธี ป้องกันโรคหัวใจ ห่างไกลโรคภัย    “ไลฟ์สไตล์คือปัญหาใหญ่ของการเป็นโรคหัวใจ และกว่า 80% ป้องกันได้” คือคำพูดที่คุณหมอโฮลลี่ เอส แอนเดอร์เซน แพทย์หญิงผู้เชี่ยนชาญด้านหัวใจ จากโรงพยาบาลนิวยอร์ค เพรสไบทีเรีย โรคพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ได้กล่าวไว้ ซึ่งในการดูแลและ ป้องกันโรคหัวใจ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย เรามาเริ่มกันเลย  ออกกำลังกายมากกว่า 1 วันต่อสัปดาห์  สถาบันโรคหัวใจของอเมริกา แนะนำว่าควรออกกำลังกายประมาณ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งควรเฉลี่ยกันไปในแต่ละวัน แต่ถ้าใครออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง ในแบบที่เรียกว่า vigorous aerobic activity แล้วละก็ แ่ค่ 75 นาที ต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้ว         2. พบแพทย์ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ ควรพบแพทย์และตรวจสุขภาพทุกๆ ปี ไม่เพียงตรวจเช็กหัวใจเท่านั้น แต่ควรตรวจในทุกๆ ด้านของร่างกาย เพราะบางครั้ง การพบความมผิดปกติในระยะแรกเริ่ม ก็สามารถป้องกันและรักษาไม่ให้กลายเป็นโรคร้าย และยัง ป้องกันโรคหัวใจได้ […]

ดูแลไต ให้ดี ได้สุขภาพดี ไม่ต้องเสียสตางค์ฟอกไต

ดูแลไต ให้ดี ได้สุขภาพดี ไม่ต้องเสียสตางค์ฟอกไต ดูแลไต ต้องทำอย่างไร หลายคนอาจตอบว่า เลิกกินเค็ม งดของรสจัด แต่รู้ไหมว่า ยังมีอีกหลายวิธีดูแลไต ซึ่งทำง่าย เพื่อให้กระบวนการกำจัดสารพิษทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ด้วย 5 ข้อนี้ ข้อมูลโดย ผศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า 1. เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ผักและผลไม้สด ธัญพืชเต็มเมล็ดแทนธัญพืชที่ผ่านการขัดสีแล้ว อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 สูง เช่น ถั่ว ปลาที่มีไขมันสูง จำกัดการรับประทานเนื้อแดง และอาหารที่มีไขมันสูง หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก เนื้อกระป๋อง และมันฝรั่งทอด เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน และน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน 2.ดื่มน้ำให้มากขึ้น ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วต่อวัน การดื่มน้ำช่วยสนับสนุนให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น กรองสารพิษออกจากเลือดและขับสารพิษทางปัสสาวะ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง หรือบรรดา soft […]

กินลดความดันโลหิตสูง หากินง่าย ทำง่าย ไม่ยุ่งยาก

กินลดความดันโลหิตสูง หากินง่าย ทำง่าย ไม่ยุ่งยาก กินลดความดันโลหิตสูง ต้องกินอะไร และกินอย่างไรดี วันนี้เรามีคำตอบ ซึ่งบอกเลยว่า ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพราะพืช ผัก สมุนไพร ใกล้ตัวเรานั้นช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ ข้อมูลจากบทความเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วยเทคนิคการแพทย์ผสมผสาน” โดยสำนักการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ ผักและสมุนไพรใกล้ตัวที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง เหมาะสำหรับนำมาใช้ปรุงอาหารในชีวิตประจำไว้อย่างหลากหลาย เป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพชั้นดี ดังนี้ 1. ขึ้นฉ่าย มีฤทธิ์เย็น ขับปัสสาวะ ลดบวม ลดความดันโลหิต ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว ต้านการอักเสบ ขับประจำเดือน แนะนำให้ใช้ปรุงอาหาร เช่น ใส่ในแกงจืด สุกี้ หรือผัด ปลาใส่ขึ้นฉ่ายและขิง วันละไม่เกิน 4 ต้น 2.กระเทียม ช่วยฆ่าเชื้อโรค บำรุงหัวใจ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ลดอาการเส้นเลือดตีบ ลดระดับคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตได้นำกระเทียมสดมาใช้ปรุงอาหาร เช่น ใส่ในผัดผัก ตำกับรากผักชีและพริกไทยใช้ปรุงน้ำแกง ใส่ในยำหรือน้ำพริก 3. […]

กินเหล้า สูบบุหรี่ เสี่ยง มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหาร กินเหล้า สูบบุหรี่ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง มะเร็งหลอดอาหาร สัมพันธ์กับการกินเหล้าและสูบบุหรี่ โดยมะเร็งชนิดนี้พบในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ เพศชาย ร้อย 5.2 สมาคมรังสีรักษามะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย อธิบายว่า โรคมะเร็งหลอดอาหารชนิดที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยชาวเอเชีย และประเทศไทยเกิดจากเซลล์มะเร็งชนิดแควมัส มักพบในตำแหน่งหลอดอาหารส่วนบนและกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ และกระดูกได้ โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ ได้แก่ -อายุ มักพบในคนอายุ 50 ปีขึ้นไป และเกิดได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่เกิดในเพศชายได้สูงกว่าในเพศหญิง Cancer Guide ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า กรณีที่อายุเข้าเกณฑ์และมีอาการผิดปกติ เช่น กลืนอาหารไม่สะดวก รู้สึกติดหรือสำลัก มีเสลดปนเลือด อาจคลำต่อมน้ำเหลืองที่คอได้ น้ำหนักลดเพราะกินอาหารไม่ได้หรือกินได้น้อย ควรรีบพบแทพย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป   -การดื่มสุราและสูบบุหรี่   ทำให้ระคายเคืองเยื่อบุบริเวณหลอดอาหารส่วนบนและกลาง Cancer Guide ต้องงดดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดยปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือทำตามคำแนะนำก่อนหน้านี้ […]

แจกสูตร ชารางจืด สมุนไพรขับพิษแบบไทยๆ

แจกสูตร ชารางจืด สมุนไพรขับพิษแบบไทยๆ รางจืด เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเพื่อลดน้ำตาล แต่ในขณะเดียวกันก็มีสรรพคุณในการขับสารพิษอีกด้วย เมื่อมาทำเป็น ชารางจืด ยิ่งช่วยให้ดื่มง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  มีการให้ข้อมูลโดยฐานข้อมูลคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ข้อมูลยาแผนไทย กรมการแพทย์ แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ว่า รางจืดมีฤทธิ์แก้ท้องร่วง แก้ผื่นคัน แก้พิษยาฆ่าแมลงในสัตว์ แก้พิษยากำจัดศัตรูพืช รวมไปถึงพิษสุราเรื้อรังได้ ในขณะที่มีการทดลองในสัตว์พบว่าสารสกัดน้ำจากรางจืดช่วยป้องกันการตายของเซลล์ตับที่เกิดจากพิษของแอลกอฮอล์ และยังช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภาวะขาดสุราในสัตว์ทดลองดีขึ้น เท่านั้นยังไม่พอยังมีการทดลองให้เกษตรกรที่ใช้สารเคมีดื่มชารางจืนวันละ 200 ซีซี เช้าเย็น พบการสะสมสารเคมีในเลือดที่ลดลงอีกด้วย คราวนี้ชีวจิตจึงนำสูตร ชารางจืด ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มาฝากทุกคนค่ะ ชารางจืดต้มสด ชารางจืดต้มสด ใช้ใบรางจืด 5-7 ต้มกับน้ำ 1.5 ลิตรจนเดือด ปรับเป็นไฟอ่อน เติมใบเตยหอมแก่จัดลงไป 2 – 3 ใบแล้วต้มต่ออีก 10 นาที เทใส่แก้วดื่มขณะอุ่น หรือจะดื่มแบบแช่เย็นก็ได้ แนะนำให้ดื่มวันละ 1- ครั้ง ชารางจืดตากแห้ง สำหรับสูตรตากแห้ง นำใบรางจืดมาล้างให้สะอาด […]

10 สารอาหารที่สำคัญ เพื่อสมดุลสมอง กินเป็น มีความสุข หายซึมเศร้า

10 สารอาหารที่สำคัญ เพื่อสมดุลสมอง กินเป็น มีความสุข หายซึมเศร้า เมื่อการแพทย์แผนใหม่พบแล้วว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง ฉะนั้นการรับสารอาหาร โดยการกินอาหารในชีวิตประจำวันจะช่วยบรรเทาอาการที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้ใครหลายคน หายซึมเศร้า ได้ โอกาสฉลอง 20 ปีของนิตยสาร ชีวจิต เราเลยจัด 10 สารอาหารที่สำคัญเพื่อสมดุลสมอง ป้องกันโรคซึมเศร้ามาฝาก 1. โอเมก้า – 3 มีมากในอาหารจำพวกปลา ปลาแซลมอน โดยโอเมก้า – 3 จะเข้าไปช่วยสร้างความสม่ำเสมอในการทำงานของเซลล์สมองส่วนที่เรียกว่า “นิวโรทรานสมิตเตอร์” ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดการหลั่งของสารเซโรโทนินว่า เราจะเครียดหรือจะซึมเศร้า ฉะนั้นตัวโอเมก้า – 3 จะช่วยให้การหลั่งสารเหล่านี้สม่ำเสมอ ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพราะตามประสบการณ์ที่พบเจอ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้มีอาการเศร้าอย่างนั้นตลอดเวลา เขาจะมีอารมณ์ขึ้น – ลง ไม่มั่นคง คือเขาก็มีอารมณ์แฮ็ปปี้นะ แต่ไม่นานก็กลับมาเศร้าอีกแล้ว 2. โพรไบโอติก มีงานวิจัยชัดเจนที่ให้เห็นความสัมพันธ์ของโพรไบโอติกกับอารมณ์ซึมเศร้า เนื่องจากขณะที่เซลล์ไม่แข็งแรงร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรง อารมณ์ก็ไม่ดี แต่การที่เราได้โพรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไป จะช่วยให้ Gut […]

แก้ท้องผูก ลำไส้ดี ด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

แก้ท้องผูก ลำไส้ดี ขับถ่ายสะดวก ด้วยวิธีแพทย์แผนจีน แก้ท้องผูก มีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งในวันนี้เรานำวิธีตามแพทย์แผนจีนมาฝากกันค่ะ โดยแพทย์แผนจีนโสรัจ นิโรธสมาบัติ รองคณบดี คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กล่าวว่าการขับถ่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายขับของเสียและสารพิษตกค้างออกไปได้   ศาสตร์การแพทย์จีนแบ่งอาการท้องผูกเป็น 4 ประเภท และมีวิธี แก้ท้องผูก ที่แตกต่างกัน   กินอาหารรสเผ็ดหรือหวานมัน ความร้อนเข้าสู่ลำไส้ น้ำในลำไส้แห้ง อุจจาระแข็งค้างในลำไส้ ร่วมด้วยอาการกระหายน้ำ มีกลิ่นปาก และปัสสาวะอาจมีสีเข้ม วิธีแก้ไข เพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้ โดยการกินกล้วย ฝรั่ง มะละกอ สับปะรด มันเทศ แตงกวา ถั่วงอก มะเขือเทศ ฟัก ผักบุ้ง   กินอาหารที่ดิบหรือเย็นมากเกินไป ความเย็นเข้าสู่ลำไส้ จนเกิดอาการท้องผูกขึ้นได้ มักมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง มือเท้าเย็นร่วมด้วย วิธีแก้ไข เพิ่มความอุ่นให้ลำไส้ ขจัดความเย็นออก โดยกินหัวหอม ขิง ข่ ต้นหอม และเพิ่มปริมาณพริกในการปรุงอาหาร   […]

ชวนรู้จัก โรคจากอาหาร ทำป่วยได้ อย่าประมาท

ชวนรู้จัก โรคจากอาหาร ทำป่วยได้ อย่าประมาท วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับ โรคจากอาหาร หรือ Foodborne Disease เป็นอาการเจ็บป่วยจากการกินอาหาร มาดูกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร รู้จักโรคจากอาหารและวิธีป้องกัน ตลาดสดเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ดังนั้นหากควบคุมระบบสุขาภิบาลไม่ดี ย่อมทำให้ตลาดกลายเป็นพื้นที่ปนเปื้อนและแพร่กระจายโรคได้ ชีวจิตได้รวบรวมกลุ่มโรคที่เกิดจากอาหาร (Foodbore Disease) ซึ่งมื่อผู้ซื้อนำอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค สารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ไปกินจะทำให้มีผลต่อสุขภาพ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แยกตามสิ่งปนปื้อนที่ก่อโรค พร้อมระบุวิธีป้องกันโรคไว้ดังนี้ เชื้อไวรัส เช่น โรคตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ และคางทูม ถ้าผู้ที่ปรุงและขายวัตถุดิบกับอาหารเหล่านั้น ไอ จาม หรือสัมผัสกับอาหาร โดยไม่มีวิธีรักษาความสะอาตตามหลักสุขาภิบาล จะทำให้สินค้ามีการปนปื้อนเชื้อ เมื่อผู้ซื้อนำมาบริโภคแล้ว ย่อมเกิดการเจ็บป่วยตามมาได้ วิธีป้องกันโรค เลือกซื้อจากร้านที่ผู้ขายใส่หน้ากากอนามัย สวมผ้ากันเปื้อน ใช้ทัพพี หรือช้อนตักขาย ไม่ใช้มือเปล่าสัมผัสสินค้าโดยตรง กรณีที่เป็นอาหารปรุงสำเร็จต้องซื้ออาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เท่านั้น เชื้อรา พบทั้งในอาหารสด เช่น ผักผลไม้ และอาหารแห้ง เช่น เมล็ดธัญพืช ถั่วต่างๆที่จัดเก็บไว้ไม่ดีพอ ทำให้เกิดเชื้อราที่มักพบบ่อย คือ อะฟลาท็อกซิน […]

ชิคุนกุนยา โรคร้ายจากยุงลาย

ชิคุนกุนยา โรคร้ายจากยุงลาย นอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยุงลายยังเป็นพาหะของอีกหนึ่งโรคร้ายที่แม้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน รวมถึงว่าถ้าเป็นแล้วมีโอกาสที่จะปวดข้อเรื้อรังจนถึงต้องห่อตัวด้วยความปวดและหนาวสั่น โรคที่เรากำลังพูดถึงคือ ชิคุนกุนยา    ชิคุนกุนยา เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยมียุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะ เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย โดยอาการในเด็กจะไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ พบครั้งแรกบริเวณหมู่เกาะคาริบเบียน ก่อนแพร่หลายไปทั่วโลก   อาการของโรค มีระยะฟักตัวประมาณ 2-3 วัน  มีอาการไข้สูงฉับพลันประมาณ 2 วัน ขึ้นผื่นแดง ตาแดง ปวดตามข้อ โดยเฉพาะข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า บางรายอาจปวดเรื้อรัง และเดินตัวงอได้เป็นปีๆ หลังหายจากโรคแล้วก็ตาม     การติดต่อของโรค ชิคุนกุนยา ติดต่อผ่านการโดนยุงที่มีเชื้อกัด ผ่านทางการให้เลือด ผ่านทางมารดาที่ตั้งครรถ์ไปสู่ทารกแรกคลอดได้  แต่ในปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดต่อผ่านทางการให้เลือด และจากมารดาสู่บุตร ชิคุนกุนยา vs. ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา เกิดไข้ขึ้นฉับพลัน และหายในเวลา 2 วัน […]

แก้ไข้หวัดใหญ่ ด้วยสูตรชีวจิต วิธีง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

สูตรชีวจิต แก้ไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธีง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ ไอจามสัมผัส…ติดหวัดใหญ่กันนัวเนีย ช่วงที่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ เราจะพบประกาศเตือนตามจุดต่าง ๆ

3 เทคนิคกิน – อยู่ ต้านโรคภูมิแพ้

3 เทคนิคกิน – อยู่ ต้านโรคภูมิแพ้ ต้านโรคภูมิแพ้ ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ได้รับการออกแบบมา เพื่อตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเข้ามาในร่างกาย ต่อสู้ และกำจัดออกไป เป็นระบบที่ช่วยปกป้องเรา จากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันร่างกายของเราต้องเผชิญกับสารเคมี สารกำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ เมื่อเวลาผ่านไป จึงอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไ วต่อสิ่งกระตุ้นผิดปกติจนเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้ เรามาดูกันดีกว่าว่า เราจะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ทำหน้าที่เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร ตามตำราการแพทย์แผนตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนจีนเชื่อว่า ระบบภูมิคุ้มกันนั้นจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทำงานของปอดและระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ หนังสือ Secrets of Self-Healing โดยแพทย์จีนเหมาชิง หนี่ ระบุว่า “ปอดทำหน้าที่บริหารจัดการพลังที่คอยปกป้องร่างกาย เพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและเพิ่มสารอาหารแก่ผิวหนัง หากปอดทำงานไม่ดี พลังปกป้องร่างกายไม่ดี ระบบภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนกำลังไปด้วย” ต่อไปนี้คือ วิธีปรับสมดุลและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นตามที่คุณหมอเหมาชิงแนะนำ กินอาหารต้านภูมิแพ้ เลือกกินอาหารอุดมกากใย เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ธัญพืชต่าง ๆ เช่น คีนัว ข้าวกล้อง มะละกอ สับปะรด […]

3 ระบบรับสารพิษ ที่คุณต้องรู้ ลดเสี่ยงมะเร็ง!

3 ระบบรับสารพิษ ที่คุณต้องรู้ ! 3 ระบบรับสารพิษ ที่คุณต้องรู้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิบายว่า “ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่สิ่งแวดล้อมรอบตัว เต็มไปด้วยสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย พบว่ามีการใช้สารเคมีกว่า 80,000 ชนิด แต่มีการศึกษาถึงพิษภัยของมันอย่างครบถ้วนน้อยกว่าร้อยละ 2 โดยสารเคมีเหล่านี้ สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบทางเดินอาหาร ผ่านการกิน” เรามาเช็กกันค่ะว่า สารเคมีทั้งหลายถูกดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างไร และส่งผลเสียต่อสุขภาพจนอาจเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งได้อย่างไร 3 ระบบรับสารพิษ ที่คุณต้องรู้ 1. ระบบทางเดินหายใจ คุณหมอปัตพงษ์ อธิบายว่า ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถปล่อยสารพิษออกมาในอากาศ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ สีทาบ้าน น้ำหอม สเปรย์ดับกลิ่น ยาฆ่าแมลง เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ล้างมาเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะปล่อยสาร ก๊าซหรือของเหลวที่เป็นไอระเหย เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ […]

สัญญาณมรณะเตือนภัย หัวใจวายเฉียบพลัน ตายไม่รู้ตัว  

หัวใจวายเฉียบพลัน  เป็นได้ ตายง่าย ตายไม่รู้ตัว  หัวใจวายเฉียบพลัน คืออาการที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ไม่มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อค่อยๆ ตาย ซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บเค้นต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะตายภายในไม่กี่นาทีหลังเกิดอาการเจ็บเค้น หากได้รับการช่วยเหลือได้ทันในระยะเริ่มแรก จะทำให้มีโอกาสรอดได้มาก สัญญาณเตือน หัวใจวายเฉียบพลัน  แน่นหน้าอก นานกว่า 20 นาที ร้าวไปที่คอ แขน และขากรรไกร เหงื่อออก ตัวเย็น คลื่นไส้อาเจียน หน้ามืดจะเป็นลม ปวดจุกท้อง บริเวณลิ้นปี่ หรือปวดร้าวขึ้นไปที่กรามหรือไหล่โดยเฉพาะไหล่ซ้าย หายใจไม่ทันขณะออกกำลังกาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  หายใจหอบ หายใจไม่พอ หายใจสั้น ซึ่งหากมีอาการควรบอกผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทันที และไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งถึงมือแพทย์ได้เร็วเท่าไหร่ โอกาสรอดก็ยิ่งมีมากเท่านั้น กลุ่มเสี่ยง หัวใจวายเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีไขมันสูง สาเหตุสำคัญที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน ผู้มีภาวะเครียด พักผ่อนน้อย ทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของหัวใจผิดปกติ ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่นอนกรนรุนแรง มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ไม่ออกกำลังกายส่ำเสมอ   สำหรับผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย […]

เลือก + ใช้ ภาชนะอย่างไร ? ปลอดภัย ไกลมะเร็ง

เลือก + ใช้ ภาชนะอย่างไร ? ปลอดภัย ไกลมะเร็ง เวลาเห็นจาน ชาม แก้วน้ำ ดีไซน์สวย ๆ หลายคนใจอ่อน ควักกระเป๋าซื้ออย่างง่ายดาย เพราะทุกครั้งที่นำภาชนะเหล่านี้ มาใส่อาหารเสิร์ฟให้คนในบ้านหรือแขกที่มาเยือนแล้วตัวเองจะรู้สึกฟินเว่อร์ แต่ในความสวยงามของภาชนะเหล่านั้น หากเลือกไม่เป็น ใช้ไม่ถูก ก็อาจนำภัยร้ายมาสู่ครอบครัวได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้นวันนี้พี่เก๋จึงมีวิธีเลือกและใช้ภาชนะให้ปลอดภัย ไกลมะเร็ง มาแนะนำกัน 3 กฎเหล็ก ต้องรู้ก่อนเลือกใช้ภาชนะ ก่อนจะเลือกซื้อภาชนะเข้าครัวที่บ้าน สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร แนะนำกฎเหล็กที่ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ ดังนี้ ภาชนะต้องไม่ทำหรือประกอบด้วยวัสดุที่เป็นพิษ เช่น ไม่ทำจากวัสดุที่ใช้แล้ว มีการแต่งสีในส่วนที่สัมผัสอาหาร เพราะอาจทำให้สารเคมี สารพิษ หรือโลหะหนักจากสีหลุดออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ ภาชนะต้องมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ชำรุดสึกหรอ หรือแตกกะเทาะเป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเค็มจัด ภาชนะต้องมีรูปแบบที่ทำความสะอาดง่าย เช่น มีผิวเรียบ ไม่มีร่อง ซอก มุม ปากแคบ หรือก้นลึก HOW – TO เลือก + ใช้ภาชนะอย่างไร […]

keyboard_arrow_up